Національна академія наук України Київський університет права

Відбулися загальні збори трудового колективу та нагородження кращих працівників КУП НАН України

28 Грудня, 2012

     27 грудня 2012 відбулися загальні збори трудового колективу Київського університету права НАН України. Основними питаннями порядку денного були: 1) звіт ректора Університету Ю.Л. Бошицького, 2) звіт голови Ради трудового колективу М.О. Дей про діяльність Ради у 2012 році, 3) підписання колективного договору на 2013/2014 рр. 4) нагородження кращих працівників Університету та обрання голови і складу РТК.
     Перш ніж зупинитися на найважливіших моментах 2012 року, ректор Ю.Л. Бошицький назвав ті завдання, які були поставлені перед ним. У виступі ректор узагальнив те, що зробила адміністрація університету протягом 2012 року.
Звіт ректора за поточний рік складався з таких розділів:

 • кадровий склад університету;
 • навчально-методична робота;
 • підготовчі курси;
 • виховна робота;
 • науково-дослідна робота;
 • видавнича діяльність;
 • аспірантура;
 • фінансова діяльність;
 • робота бібліотеки;
 • нагороди університету;
 • міжнародне співробітництво;
 • фінансова діяльність;
 • розвиток матеріальної бази, господарська діяльність;
 • соціальне забезпечення;
 • розвиток фізичного виховання та спорту.

Друга частина доповіді була присвячена аналізу виконання колективного договору за 2012 рік за всіма його розділами, які, як було зазначено, виконано у повному обсязі. Надалі доповідач зупинився на головних завданнях, що стоять перед колективом у наступному році у навчальному процесі, навчально-виховній роботі, міжнародній, науковій, господарській та соціальній діяльності університету.
     Був затверджений звіт ректора, визнано виконання Колективного договору у повному обсязі. Загальні збори трудового колективу університету визнали роботу ректора задовільною.
     Голова Ради трудового колективу під час своєї доповіді М.О. Дей наголосила на основних завданнях, які були закріплені перед РТК. Було зазначено, що з метою виконання основних завдань діяльності РТК та реалізації виокремлених напрямків роботи за 2012рік були здійснені певний ряд заходів, які були оголошені. Також невід’ємною частиною звіту було визначені недоліки у роботі РТК. Роботу голови РТК та РТК у цілому протягом 2012 року було також визнано задовільною.
     У 2012 році було сформовано робочу комісію для ведення колективних переговорів, щодо розробки нового колективного договору у складі:
Чернецька О.В.– проректор з наукової роботи;
Мельниченко І.М.– завідувач відділу кадрового забезпечення;
Крепель В.І.– Завідувач кафедри іноземних мов;
Дей М.О.– декан факультету міжнародних відносин;
Бокоч І.М.– старший викладач кафедри кримінального права та процесу;
Шолудько Б.А.– доцент кафедри спеціальних юридичних дисциплін Рівненського інституту КУП НАНУ.
     На загальних зборах трудового колективу відбулося підписання колективного договору КУП НАНУ на 2013-2014 роки.

Загальними зборами трудового колективу відбулося переобрання голови РТК та складу РТК КУП НАН України. Головою РТК був обраний старший викладач кафедри кримінального права та процесу І.М. Бокоч.

До складу РТК КУП НАН України були обрані:
В.О. Бойко, проректор з адміністративно-господарської роботи;
І.І. Боценко, бухгалтер відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку;
Б.Л. Ващук, доцент кафедри кримінального права та процесу, к.ю.н.,  доцент;
Н.І. Рижкова, бібліограф;
А.А. Вардугіна, лаборант комп’ютерного класу;
Л.М. Пясецька, представник РІ КУП НАН України.

     Визначною подією загальних зборів трудового колективу були відзначені п’ять кращих співробітників за результатами 2012 року.
     Цьогорічну іменну нагороду (медаль та вазу) отримали:
Михайленко Ольга Вікторівна – завідувач відділу юридичного забезпечення КУП НАН України;
Ходаківська Тетяна Володимирівна – редактор Часопису КУП НАН України;

Косікова Надія Борисівна – кур’єр КУП НАН України;
Тесленко Юрій Валерійович – доцент кафедри іноземних мов КУП НАН України;
Гладчук  Тетяна Петрівна – методист деканату міжнародних відносин КУП НАН України.

Вітаємо усіх працівників  з високим визнанням КУП НАН України.
    Бажаємо подальших успіхів та процвітання!