Національна академія наук України Київський університет права

Відбувся МАЙСТЕР-КЛАС, Владислава Чаплинського, директора Інституту правничих наук Академії наук Республіки Польща

4 Квітня, 2009

Професор Владислав Чаплинський – директор Інституту правничих наук Польської академії наук, з 1991-1996 р. був співробітником науково-дослідного центру в галузі міжнародного права (Гаазька академія міжнародного права), почесний член Німецького товариства міжнародного права та Французького товариства міжнародного права, радник з правових питань Голови Ради міністрів.

Майстер-клас професора В.Чаплинського був проведений англійською мовою для студентів відділення «Міжнародне право» та спеціальності «Правознавство». Проведення майстер-класів англійською мовою є одним із пріоритетних напрямів удосконалення навчально-виховного процесу в Київському університеті права. Більше того, англійська мова є другою робочою мовою для студентів відділення «Міжнародне право».

Під час проведення майстер-класів головна увага В.Чаплинського була зосереджена на обговоренні наступних питань, зокрема:

  • сучасний стан євроінтеграційних процесів та теоретико-правові проблеми наближення національного законодавства до законодавства Європейського Союзу;

  • проблеми гармонізації та уніфікації права (законодавства);
  • проблеми співвідношення міжнародного права та права Європейського Союзу в умовах зближення національних правових систем;

  • проблеми міжнародної відповідальності держав та міжнародних організацій як суб’єктів міжнародного публічного права;

  • теоретико-правові та практичні проблеми в діяльності Міжнародного кримінального суду.

Поряд з цим, особливий інтерес у студентів Київського університету права викликала лекція з питань підготовки юристів у Польщі та юридичної практичної діяльності. Професор В.Чаплинський, зокрема, зауважив, що обговорюючи проблеми реформування вищої освіти у Центральній та Східній Європі, необхідно насамперед брати до уваги роль університетів в суспільстві та культурі в цілому, оскільки переосмислення ролі та місця сучасного університету є невіддільним від переосмислення ролі інституту сучасної держави.

У зв’язку з приєднанням України до Болонського процесу, подальше удосконалення системи університетської освіти має здійснюватися шляхом впровадження в навчально-виховний процес новітніх інформаційно-комунікативних технологій.

Чернецька Олена Василівна