Національна академія наук України Київський університет права

Восьма міжвузівська наукова студентська конференція

6 Лютого, 2007

Відкриття
восьмої міжнародної міжвузівської наукової конференції
“Законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку”

     27 січня 2007 року відкрилася
восьма міжнародна міжвузівська наукова конференція “Законодавство
України: сучасний стан та перспективи розвитку”
.

     Вітання на адресу учасників конференції
надіслали:
     – Віце-президент Національної академії наук
України академік НАН України Литвин
В.М.

     – Народний депутат України, Перший заступник
Голови Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, заслужений
юрист України, кандидат юридичних наук Оніщук
М.В.

     – Голова Державної інспекції навчальних
закладів МОН України професор, академік АЕН України Бурлаков О.М.

Збільшити
Збільшити
Збільшити

     Почесними гостями конференції були доктор
юридичних наук, професор Львівського університету бізнесу та права Рябошапко
Леонід Іванович
та прокурор Івано-Франківської області кандидат
юридичних наук Гошовський Микола Іванович.

     Із вступним словом до учасників і гостей конференції виступив в.о. ректора
Київського університет права НАН України кандидат юридичних наук Бошицький
Ю.Л.

Шановні учасники конференції, шановні присутні!

     Щиро вітаю вас з початком
роботи восьмої щорічної міжнародної міжвузівської студентської конференції:
“Законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку”.
     Мені приємно, що організатором конференції
традиційно є Київський університет права НАН України, що готує майбутніх
юристів, на яких будуть покладені завдання із побудови в Україні демократичної,
і, я підкреслю, правової держави. Це надзвичайно складне завдання, яке
включає проведення судової реформи, реформування правоохоронних органів,
а також пошук оптимальних шляхів по удосконаленню діючого законодавства
України. За час становлення нашої держави відбулися певні зміни в суспільно-політичному
житті, які вимагають адекватного відображення у правовій реальності, вироблення
ефективного механізму регулювання суспільних відносин, основним елементом
якого є право.
     Цілком природнім є те, що будь-які наукові
форуми юристів не проходять без того, щоб не торкатися правових питань,
які наповнюють змістом Основний закон незалежної України. Конституція
торкається практично усіх сфер нашого життя, заклала підвалини для здійснення
фундаментальних демократичних перетворень в українському суспільстві.

     Разом з тим є проблеми, які повинні хвилювати
думку тих хто причетний до юриспруденції: будь-то науковець-правознавець,
викладач або студент юридичного вузу. Так, наприклад, проблемним залишається
те, що суди хоча і отримали статус незалежної гілки влади, однак не стали
дієвим та ефективним інститутом захисту прав людини. Вищий орган виконавчої
влади, Кабінет міністрів функціонує без законодавчого забезпечення власної
діяльності. Питання повноважень Президента, Верховної Ради, Уряду залишаються
юридично незбалансованими в результаті чого є загроза виникнення зайвих
і дестабілізуючих країну політичних конфліктів. На жаль і правоохоронні
органи і прокуратура ще не перетворені на органи правопорядку відповідно
до європейських стандартів. Ряд соціальних прав і гарантій поки що залишаються
декларованими і не забезпечені механізмом юридичного захисту. Потребує
чіткого юридичного регулювання і механізм безперервного функціонування
Конституційного суду України тощо.
     Зазначені проблеми практики мають пряме
відношення до юридичної науки, яка формулює пропозиції і рекомендації
для впровадження їх на конституційному рівні.
     Цьому обов’язково має слугувати широка спільна
дискусія науковців і практиків, викладачів та студентів юридичних вузів.
Тому особливо цікавою і важливою в цьому контексті є погляд і думка студентів,
чий розум і серце є відкритим до досліджень проблем законодавства і юридичної
науки.
     Залучення студентства до наукових досліджень
є одним з пріоритетних напрямків сучасної діяльності Київського університету
права НАН України. Сьогодення університету посилюється проведенням, на
належному методологічному рівні фундаментальних та прикладних наукових
досліджень з актуальних проблем сучасного державно-правового будівництва
в Україні. Зокрема це проблеми пов’язані з розвитком громадянського суспільства,
демократії, реальним забезпеченням прав та свобод людини і громадянина,
здійсненням конституційної, адміністративної і судової реформ, співвідношення
законодавчої, виконавчої і судової влад, підвищення ролі права у регулюванні
суспільних відносин, проблем громадянського суспільства.
     Студентська конференція Київського університету
права НАН України буде проходити у формі пленарних та секційних засідань.
Секційні засідання охопили шість правових блоків – “Теорія та історія
держави і права, історія політичних та правових вчень. Філософія права.”,
“Конституційне, адміністративне та фінансове право”, “Цивільне, земельне,
аграрне право та право інтелектуальної власності”, “Кримінальне право
та процес. Кримінологія”, “Міжнародне право та порівняльне правознавство”.

     Сподіваюся на цікаві та інформативні доповіді
та повідомлення, сприятимуть жвавій науковій дискусії.
     Враховуючи те, що будь-яка наукова конференція
є не тільки можливістю обміну думками та апробуванням своїх теоретичних
напрацювань її учасниками, але і прекрасною нагодою для нових знайомств,
сподіваюся, що у вас буде можливість для неформального спілкування, отримання
незабутніх вражень. Це важливо для молоді, зокрема для студентів Київського
університету права НАН України, з метою їх становленні як дослідників
юридичної науки і гідних громадян своєї країни. Тому, проведення подібних
наукових конференцій, буде активно підтримуватися ректоратом університету
і надалі. Розшириться і географія місць проведення таких наукових форумів.

     Організувати наукову конференцію, особливо
далеко від дому, справа відповідальна. Тому висловлюючи щиру вдячність
і повагу організаторам конференції, хочу зазначити, що вони доклали немало
зусиль для її успішного проведення. Дякую усіх її учасникам за цікаві
доповіді і плідну роботу, сподіваюся, що такі конференції збагачуватимуть
кожного з нас, вітчизняну юридичну думку в цілому.
     Всі доповіді, тези доповідей що будуть виголошені
як на пленарному, так і на секційних засіданнях будуть розміщені в збірнику
та видані на компакт-диску.
     Висловлюючи окрему подяку колективу
пансіонату “Карпатські зорі”, який традиційно гостинно відкриває двері
нашому університету і доброзичливо сприяє нам поєднувати корисне з приємним,
хочу висловити сподівання, що чарівна природа рідних Карпатських гір завжди
сприятиме плідній творчій роботі студентів і викладачів та їх активному
відпочинку.

Збільшити
Збільшити
Збільшити

 

ПРОГРАМА
восьмої міжнародної міжвузівської наукової конференції
“Законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку”
26.01-30.01.2007 р. м. Косів Івано-Франківської обл.,
пансіонат “Карпатські зорі”

ОРГКОМІТЕТ
конференції

Голова:
Бошицький Юрій Ладиславович
      В.о. ректора Київського університету
права НАН України, кандидат юридичних наук, доцент

Заступник голови:
Бобровник Світлана Василівна
      Проректор з навчальної роботи Київського
університету права НАН України, кандидат юридичних наук, професор

Члени, оргкомітету:
Семенова Олена Олександрівна
      Завідувач навчальної частини КУП НАН
України
Ярошевська Тетяна Юріївна
      Завідувач бібліотекою КУП НАН України
Міхліченко Ганна Борисівна
      Методист КУП НАН України
Дорощенко Марія Вячеславівна
      Лаборант кафедри кримінального права
та процесу КУП НАН України
Золотар Ольга Ігорівна
      Радник ректора з студентських питань
КУП НАН України

Співорганізатори конференції:
– Інститут держави і права НАН України ім. В.М. Корецького;
– Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
– Львівський національний університет ім. І. Франка;
– Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого;
– Національна академія Служби безпеки України.

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ:

1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних та
правових вчень. Філософія права

      Керівники: к.ю.н., проф. Бобровник
С.В.
, к.ю.н., доц. Швачка Г.О.
2. Конституційне, адміністративне та фінансове право
      Керівник: д.ю.н., проф. Андрійко
О.Ф.

3. Цивільне, земельне, аграрне право та право інтелектуальної
власості

      Керівники: в.о. ректора, к.ю.н., доц.
Бошицький Ю.Л., к.ю.н., доц. Мацегорін
О.І.

4. Екологічне, підприємницьке та трудове право
      Керівник: к.ю.н., викл. Мельничук
Н.О.

5. Кримінальне право та процес. Кримінологія
      Керівник: к.ю.н., доц. Тростюк
З.А.

6. Міжнародне.право. Порівняльне правознавство
      Керівник: к.ю.н., доц. Петраш
І.Ю.

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Регламент

Виступи – до 10 хв.            
Питання – до 3 хв.


Пленарне засідання:

      Відкриття конференції – вступне слово
в.о. ректора к.ю.н., доц. Бошицького Ю.Л.
Доповіді:
      – к.ю.н., проф.Бобровник
С.В.
– “Основні напрямки теоретичних досліджень”
      – д.ю.н., проф. Андрійко
О.Ф.
– “Сучасний стан розвитку адміністративного законодавства”
      – к.ю.н., доц. Мацегоріна
О.І
.
– “Деліктна відповідальність: поняття та підстави”
      – к.ю.н., доц. Мельничук
Н.О.
– “Вдосконалення та перспективи розвитку інституту
випробування за законодавством України”
      – к.ю.н., доц. Тростюк З.А.
– “Колізії між кримінальним та кримінально-виконавчим законодавством
України: причини виникнення та перспективи подолання”
      – аспіранта КУП НАНУ Аношиної
Н.Ю
.
“Історико-правові передумови проведення Віденського
конгресу 1814-1815 років”

ПРОГРАМА

26 січня 2007 року

12.00           • поселення
14.00-15.00  • обід
15.30           • похід у гори

27 січня 2007 року

09.00           • відкриття конференції
09.30-10.00  • реєстрація учасників конференції
10.10-11.30  • пленарне засідання
11.30-12.00  • перерва
12.00-13.30  • робота секцій
14.00-15.30  • обід та відпочинок
15.30           • екскурсії
19.00           • вечеря та відпочинок

28 січня 2007 року

10.00-11.30  • робота секцій
11.30-12.00  • перерва
12.00-13.30  • продовження роботи секцій
14.00-15.30  • обід та відпочинок
15.30           • екскурсії
19.00           • вечеря та відпочинок

29 січня 2007 року

10.00-11.30  • пленарне засідання
11.30-12.00  • перерва
12.00-13.30  • підведення підсумків конференції
14.00-15.00  • обід та відпочинок
15.30           • екскурсії
19.00           • вечеря та відпочинок

30 січня 2007 року

10.00-13.00  • відпочинок
13.00-14.00  • обід
14.00           • від’їзд учасників конференції

 

ЗВІТ
про проведення
Восьмої щорічної міжнародної міжвузівської конференції
“Законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку”

     З 26 по 30 січня 2007
року у м. Косові проходила восьма міжнародна міжвузівська наукова конференція
“Законодавство України: сучасний стан
та перспективи розвитку”
.
     Конференція проходила у два етапи: пленарне
та секційні засідання.
     Пленарне засідання відкрив доповіддю
в.о.ректора Київського університету права НАН України, к.ю.н., доц. Ю.Л.Бошицький
.

     29 та 30 січня 2007р. проводилась робота
секційних засідань за наступними напрямками:
     – Теорія та історія держави і права.
Філософія права
(керівник к.ю.н., професор Бобровник С.В.).
Було заслухано п’ять доповідей, три з яких здійснено студентами КУП НАНУ,
одна – студенткою Національної юридичної академії (м.Харків) та одна студенткою
Закорпатського державного університету. Доповіді торкалися проблем нормопроектування,
методології наукових досліджень, а також проблем становлення громадянського
суспільства, правової держави та формування правової культури суб’єктів
правовідносин.
     – Конституційне, адміністративне
та фінансове право
(керівник д.ю.н., професор Андрійко О.Ф.).
Було заслухано три доповіді, зроблені студентами КУП НАНУ та Львівського
національного університету ім.І.Франка. Доповіді були присвячені проблемам
конституційно-правової реформи, особливостей управлінської діяльності
у перехідний період та проблемам вдосконалення бюджетного законодавства
України.
     – Цивільне, земельне, аграрне право
та право інтелектуальної власності
(керівник к.ю.н., доцент
О.І.Мацегорін
). Було заслухано шість доповідей, проголошених студентами
КУП НАНУ , Інституту права Міжрегіональної академії управління персоналом
та Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. Були обговорені
питання правової природи установчого договору, порядку зміни цільового
призначення земель, правової характеристики фіктивних та удаваних правочинів,
аналізу способів створення юридичної особи, прав людини на судовий захист,
проблем зловживання правом та проблем застосування у майновому обороті
іпотечних цінних паперів.
     – Екологічне, підприємницьке та
трудове право
(керівник к.ю.н., доцент Мельничук Н.О.).
Було заслухано чотири доповіді студентів КУП НАНУ та Львівського національного
університету ім.І.Франка. Вони торкалися проблем дисципліни праці як інституту
трудового права, практики законотворчої діяльності України в сфері трудових
відносин та правових проблем укладення трудового договору.
     – Кримінальне право та процес
(керівник к.ю.н., доцент Тростюк З.А.). Було заслухано п’ять
доповідей, в яких піднімалися проблеми добровільної відмови співучасників,
кримінальні відповідальності за медичну помилку, поняття та співучасть
у злочині, відповідальності за порушення недоторканості житла і іншого
володіння особи та вдосконалення кримінально-правових засобів охорони
прав особи.
     – Міжнародне право. Порівняльне
правознавство
(керівник к.ю.н., доцент Петраш Ю.Л.).
Було зроблено три доповіді студентами КУП НАНУ та Львівського національного
університету ім.І.Франка, які були присвячені проблемам арбітражного захисту
іноземних інвестицій за Конвенцією про вирішення інвестиційних спорів
1965 року, правових засад оновлення карти Європи за часів Віденського
конгресу ХІХ століття та проблем міжнародно-правового регулювання взаємної
відповідальності держави та особи.
     Всі проголошені на засіданні доповіді, які
були рекомендовані науковими керівниками, викликали жвавий інтерес та
обговорення учасниками конференції. Вони також були рекомендовані до друку
в щорічному збірнику матеріалів наукової конференції “Законодавство України:
сучасний стан та перспективи розвитку”, що видається Київським університетом
права НАН України.
     Робота конференції також супроводжувалася
краєзнавчими та спортивними екскурсіями.

Фоторепортаж

На пленарному засіданні

Збільшити

Збільшити
Збільшити
Збільшити
Збільшити

Збільшити
Збільшити
Збільшити

Робота в секціях

Збільшити
Збільшити
Збільшити

Збільшити
Збільшити
Збільшити
Збільшити

Матеріал підготувала
проректор з навчальної роботи,
кандидат юридичних наук, професор
Бобровник Світлана Василівна

Фото
студента 4 курсу
Бернацкого Нікіти

 

Чудовий відпочинок у мальовничому Прикарпатському краї

     Робота Восьмої щорічної
міжнародної міжвузівської конференції “Законодавство України: сучасний
стан та перспективи розвитку”
супроводжувалася краєзнавчими
та спортивними екскурсіями:
     – 26.01.2007 р. – здійснений пішохідний
похід до Старої криниці;
     – 28.01.2007 р. – була здійснена поїздка
до гірськолижного курорту “Буковель”;
     – 29.01.2007 р. – була здійснена екскурсія
в гори та до сірково-водного джерела;
     – 30.01.2007 p. – організована екскурсія
до музею писанок (м.Коломия).
     Косів – це не лише курорт, а і центр карпатського мистецтва.
Кожної суботи проходить виставка – ярмарок, на якій всі майстри з
Прикарпаття представляють свої роботи. Ярмарок розпочинається з першими
променями сонця і триває аж до самого вечора. Ось і нам пощастило
потрапити на ярмарок. Наші студенти були найпершими відвідувачами
ярмарки в той день. Всі майстри гостинно запрошували нас завітати до їх
магазинчиків і придбати їх вироби. Нас захопило розмаїття вишиванок,
різних кольорів, стилів, різноманітні вироби з дерева, прикраси з
бісеру, а також вироби з вовни. На згадку про ярмарок і перебування в
Косові всі повернулися до пансіонату з різноманітними сувенірами.

     27 січня за сніданком в пансіонаті
“Карпатські зорі”
нас повідомили, що адміністрація пансіонату
організовує екскурсію “Криниця”. Під час прогулянки ми насолоджувалися
неймовірної краси краєвидами. З розповіді екскурсовода дізналися про історію
Косівського заповідника, випили чистої, джерельної води Найцікавіше те,
що свій початок джерело бере з-під 3 ялин. З цим джерелом пов’язана легенда.
Випивши воду з джерела, потрібно загадати бажання. Ми загадали, що хочемо
плідно провести конференцію, і весело відпочити. Вода й справді чарівна,
тому що наше бажання здійснилося.
     Також на території Косівського заповідника
є дикі кабани, але вони живуть в вольєрі, тому всі відпочиваючі мають
змогу вільно гуляти по заповіднику. Продовжуючи екскурсію, ми дійшли до
готельного комплексу “Байка”, на території якого живуть два чудових ведмеді:
один гімалайський, а інший бурий. Студенти почастували ведмедів цукерками.
Вдячні за ласощі ведмеді охоче позували перед фотокамерами. Задоволені
екскурсією, але трохи стомлені ми вирушили на вечерю до пансіонату.
     Наступного дня не дочекавшись снігу в Косові
найактивніші студенти поїхали кататися на лижах у гірськолижний курорт
Буковель
. Дорогою ми отримали можливість ще раз насолодитися
краєвидами Прикарпаття, адже наша “автобусна екскурсія” тривала 2 години.

     По приїзді одразу стало зрозуміло, що ми потрапили до зимового
курорту номер один в Україні! Бажаючих відпочити було настільки багато,
що навіть знайти місце для паркування автобусу було важко. Погода нам
сприяла. Справжнього снігу було сантиметрів 30, до того ж зі
спеціальних гармат додавався штучний, який утрамбовуючись покращував
траси.

     Отже, прослухавши невеличку інструкцію, усі розбіглися
хто-куди у пошуках екстримального відпочинку і незабутніх емоцій. Так
як лижі ми взяли напрокат ще у Косові, нам не довелося вистоювати
величезні черги за спорядженням і ми, придбавши абонементи, одразу
вирушили до підйомників.

     “Яка краса!” – це перше, що спадає на думку, коли дивишся
навколо з висоти гори Буковель (1127м.). Перед тобою розкривають свою
красу могутні карпатські гори, хвойні ліси. А але насолоджуватися
побаченим ніколи, адже треба вирушати вниз і спробувати себе у ролі
лижника. Хочеться чесно сказати, що траси на курорті відмінної якості,
тому не виникає жодних проблем зі спуском. А для тих, хто вперше став
на лижі, відведено спеціальне місце для навчання з інструктором, який
ознайомить з основними прийомами катання. Якщо лижі – це не ваш вид
спорту, ви маєте можливість покататися на ковзанах під звуки приємної
музики, адже у цьому році відкрилася ковзанка.

     Чудово відпочивши, ми сповна відновили свої сили скуштувавши
гарячого чаю у барах і фастфудах, яких достатньо, і вирушили назад у
Косів. Дорогою майже усі спали, бо добре втомились після приємного
відпочинку, який запам’ятався нам надовго. В Косові на нас чекав
приємний сюрприз – все місто вкрилося снігом.

     29 січня після роботи секцій на нас чекала ще одна чудова
екскурсія до сірководневого джерела, до якого вела лише одна єдина
стежка, з однієї сторони якої була гора, а з іншої – обрив глибиною 20
метрів. Тож ми добре полоскотали свої нерви. Сірководневе джерело добре
відоме своїми лікувальними властивостями. Побачивши джерело ми
розпочали підйом на гору. На самісінькій вершині ми потрапили під
снігопад. Вітер був штормовий, сніг заважав нам дивитися навколо, тому
ми почали повертатися до пансіонату. Але навіть погода не змогла
зіпсувати наш чудовий, бадьорий настрій.
     І ось день від’їзду. Студенти плідно попрацювавши у секціях
конференції, активно відпочивши, насолоджуючись останніми хвилинами
перебування в пансіонаті “Карпатські зорі”, сіли в автобус. Попереду
чекає поїзд Івано-Франківськ – Київ…

     

     Хотілося б висловити слова подяки адміністрації університету за організацію конференції та спонсорську підтримку, адміністрації та всім співробітникам пансіонату “Карпатські зорі”
за гостинний прийом та дружні відносини, які ми підтримаємо 8 рік
поспіль, гостям нашої конференції з міста Ужгорода, а також всім
учасникам конференції.

     До зустрічі в наступному році.

Фоторепортаж

Пішохідний похід до Старої криниці

Збільшити
Збільшити
Збільшити

Збільшити
Збільшити
Збільшити

Збільшити

На гірськолижному курорті “Буковель”

Збільшити
Збільшити
Збільшити
Збільшити

Екскурсія в гори та до сірково-водного джерела

Збільшити
Збільшити
Збільшити
Збільшити

Фото на згадку

Збільшити
Збільшити
Збільшити
Збільшити

Матеріал підготували

студенти ІІ курсу


Мазурок Катерина, Золотар Ольга,


Дорощенко Марія
Фото


студентів ІІ курсу


Калашнюка Олександра,


Дорощенко Марії