Національна академія наук України Київський університет права

Вийшла друком спільна праця науковців Київського університету права НАН України та Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України

12 Листопада, 2021

Нещодавно побачила світ колективна монографія науковців Київського університету права НАН України та Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України «Проблеми підвищення ефективності кримінальної юстиції України». Праця вийшла за загальною редакцією академіка НАН України Ю.С. Шемшученка, професора, заслуженого юриста України Ю.Л. Бошицького.

Колективну монографію присвячено сучасним тенденціям розвитку, функціонування, процесу реформування та проблемам підвищення ефективності кримінальної юстиції України. Зокрема, розглянуто питання вдосконалення як основних інститутів кримінальної юстиції, так і вдосконалення протидії окремим видам злочинів засобами кримінальної юстиції. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення кримінального та кримінального процесуального закону з метою підвищення їх ефективності в протидії злочинності.

Тенденції соціально-політичних та економічних змін останніх років вимагають від української держави та суспільства реформування системи юридичної науки і освіти, що має стати важливою складовою соціального прогресу. Київський університет права НАН України є єдиним у нашій країні закладом вищої освіти у системі Національної академії наук України, який упродовж 25 років здійснює підготовку висококваліфікованих юристів, у тому числі фахівців із міжнародного права. Одночасно університет є науковою установою Академії. А покладена в основу його діяльності концепція зближення фундаментальних правознавчих досліджень і юридичної освіти дала змогу сформувати унікальний науково-освітній комплекс, у якому провідні вчені НАНУ безпосередньо передають свої знання студентській молоді. За роки своєї діяльності КУП НАНУ став вагомою складовою частиною унікального для нашої країни науково-освітнього комплексу, інтелектуальні підвалини якого заклав Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України.


Об’єднання в даному дослідницькому проекті наукового потенціалу Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України і Київського університету права НАН України сприяє глибокому і різнобічному науковому дослідженню проблем протидії злочинності, спрямованому на підвищення ефективності цієї протидії. Маємо сподівання, що дана праця і отримані результати досліджень можуть бути використані для вдосконалення системи протидії злочинності в Україні, зокрема для підвищення ефективності кримінальної юстиції.

Прес-центр КУП НАН