Національна академія наук України Київський університет права

Вийшов друком №2-2021 «Часопису Київського університету права»

12 Жовтня, 2021

Нещодавно побачив світ ювілейний випуск «Часопису Київського університету права». Цей випуск видався дуже насиченим та містить статті десятків провідних вітчизняних правознавців. Загалом у номері більш як 70 фахових публікацій про актуальні проблеми теорії та історії держави і права, конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, трудового, земельного, кримінального й міжнародного права. Серед них статті не лише українською, а й англійською мовами.

Відкриває номер стаття під назвою «Часопису Київського університету права – 20 років», у якій зазначається, що двадцятирічна історія журналу має відмітну рису – постійний розвиток, незважаючи на будь-які обставини. Завдяки злагодженій і наполегливій праці редакційної колегії та потужної команди фахівців «Часопис Київського університету права» збільшував свій формат, обсяг і наклад, набував все більшої популярності та завойовував авторитет читачів. Саме тому можна з упевненістю сказати, що «Часопис Київського університету права» розвивається, він визнаний науковою громадськістю та користується заслуженим авторитетом. 

Рубрика «Видатні правознавці» присвячена правознавцю-енциклопедисту Євгену Васильовичу Спекторському. У статті розглянуто особливості праворозуміння професора та правові концепції й ідеї мислителя, що вплинули на формування і розвиток вітчизняної теорії права, філософії права, юридичної соціології й залишаються актуальними в сучасній юридичній науці. 

Особливий інтерес становить стаття професора М.О. Медведєвої «Protection of the health-related rights in international law», у якій проаналізовано механізм міжнародно-правового захисту права на здоров’я. Окрему увагу приділено аналізу прав пацієнтів та принципу вільної та поінформованої згоди в міжнародному праві. Зроблено висновок щодо зв’язку між правом на охорону здоров’я, правами пацієнтів та принципом вільної та поінформованої згоди на медичне втручання. 

Актуальною також є стаття докторки юридичних наук І.Д. Софінської «Подвійне громадянство, принцип вірності і публічне врядування: мати не можна позбавити».

У рубриці «Гість номера» цього разу одразу троє поважних гостей – Президент Угорського національного управління з питань даних, професор Аттіла Петерфалві зі статтею «Data Protection and Freedom of Information on digital platforms», а також співавтори статті «Proposed basic principles for the protection of national minorities in the EU» Ференц Калмар, уповноважений міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини з питань розвитку політики сусідства та Каталін Сілі, уповноважена прем’єр-міністра Угорщини.

Поряд із цим, у часописі подано рецензії на наукові праці та підручники з юридичної тематики тощо. 

«Часопис Київського університету права» інтенсивно розширює та поглиблює закордонні контакти, сприяє розвитку міжнародного співробітництва, прагнучи не лише національного визнання, а й міжнародного статусу. Свідченням відповідності нашого видання фаховим вимогам є те, що «Часопис» входить до міжнародних наукометричних баз даних HeinOnline (США), Index Copernicus International (Польща) та до бази даних цитувань CrossRef (США). 

За результатами індексування журналу в Міжнародній наукометричній базі даних «Index Copernicus» показник ICV становить 73,51. І це один із найкращих результатів серед юридичних журналів.

Висловлюємо вдячність редакційному колективу, всім авторам і читачам «Часопису Київського університету права»! Завдяки нашій плідній співпраці ми можемо пишатися своїм журналом. Тож побажаймо йому подальшого процвітання задля розвитку юридичної науки та освіти!

Із повним змістом номерів можна ознайомитися на сайті «Часопису Київського університету права»: https://chasprava.com.ua

Прес-центр КУП НАНУ