Національна академія наук України Київський університет права

Вийшов друком №3, 2023 року «Часопису Київського університету права»

24 Січня, 2024

Відкриває номер стаття ректора Київського університету права НАН України Юрія Ладиславовича Бошицького у співавторстві з доктором філософії, завідувачем юридичної клініки «Фенікс» Київського університету права НАН України Миколою Івановичем Малієм.

Юрій Ладиславович Бошицький спільно з Миколою Івановичем Малієм висвітлили питання «Оптимізації роботи юридичної клініки «Фенікс» Київського університету права НАН України в умовах воєнного стану». Автори зазначили, основні напрямами діяльності юридичної клініки «Фенікс» КУП НАН України сьогодні є: співробітництво юридичної клініки «Фенікс» з іншими юридичними клініками, правозахисними; організація, органами державної влади та місцевого самоврядування тощо; забезпечення засвоєння здобувачами практичних навичок під час юридичного консультування та складання юридичних документів шляхом надання безкоштовної правничої допомоги особам соціально вразливих верств суспільства; забезпечення вивчення здобувачами, які мають намір надавати консультації в юридичній клініці, спеціалізованого курсу «Основи юридичної клінічної практики»; – проведення тематичних занять з учасниками юридичної клініки «Фенікс», в тому числі із застосуванням інтерактивних методик;  проведення конференцій, зустрічей, тренінгів, майстер-класів, гостьових лекцій та практичних занять учасників юридичної клініки з практиками різного юридичного спрямування;  проведення правоосвітніх заходів з актуальних правових питань сьогодення. Автори зазначити також, що можливість захисту та реалізації своїх прав з допомогою юридичної клініки «Фенікс» КУП НАН України стимулює громадян до самозахисту і робить їх дії більш ефективними. У них руйнується стереотип, пов’язаний із недоступністю та неможливістю реалізувати свої права у спотвореній на сьогоднішній день.

Особливий інтерес становить стаття, доктора юридичних наук, професора, президента ГО «Центр правових досліджень Фурси» Світлани Ярославівни Фурси та кандидата юридичних наук, професора, професора кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін Київського університету права НАН України Євгена Івановича Фурси «Авторське враження від аналізу нормативних актів, що містять положення про медіацію». Автори, здійснили аналіз нормативних актів, які передбачають можливість адвокатів, які надають безоплатну правничу допомогу здійснювати функцію медіатора та зроблено певне застереження від наступних необережних кроків, які можуть поставити перспективну професію під загрозу несприйняття суспільством через неякісну підготовку медіаторів різними організаціями, які не повинні її здійснювати.

Актуальною також є стаття, кандидат юридичних наук, судді Шевченківського районного суду м. Львова, викладача кафедри управління повсякденною діяльністю військ та тилового забезпечення Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, докторанта кафедри історії держави, права та політико-правових учень Львівського національного університету імені Івана Франка Павло Тадейовича Едера «Поняття і види кримінальних покарань за військові злочини в Україні у період центральної ради». Автор, зазначив, що на початкову етапі Української революції розвиток інституту покарання у галузі військового кримінального права за Центральної Ради відбувався з урахуванням нових соціально-економічних і політичних відносин та був спрямований в бік лібералізації кримінальних покарань. Українська Центральна Рада проголошувала принципи законності, визнання особистих та політичних прав людини, проголошення свобод, недоторканності й непорушності приватної власності. розслідування військових злочинів відбувалося відповідно до чинного російського законодавства. Центральна Рада пішла шляхом пом’якшення покарань для військових, які вчинили незначені правопорушення за умови доведення ними, що зазначені дії вони вчинили з політичних мотивів.

Варто відмітити і публікацію кандидата юридичних наук, доцента, Донецького національного університету імені Василя Стуса Ірини Володимирівни Атаманчук та кандидата юридичних наук, доцента Київського університету права НАН України Юрія Івановича Ковальчука на тему «Застосування міжнародно-правових договорів при визначенні юрисдикції спорів про постійне місце проживання дитини». Автори, охарактеризували порядок застосування міжнародно-правових договорів при визначенні юрисдикції спорів про постійне місце проживання дитини, висвітлюються окремі проблеми пов’язані з визначенням юрисдикції таких справ. Зазначити, що необхідно здійснити встановлення належної юрисдикції необхідна умова для позитивного вирішення питання про відкриття провадження у справі, що ускладнюється комплексним нормативним регулюванням, необхідністю визначення міжнародних нормативних актів, які підлягають застосуванню. У статті аналізуються шляхи вирішення питання визначення юрисдикції спору про повернення дитини якими слідує судова практика останніх років, зокрема досліджується порядок застосування судами Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей (Гаазька конвенція 1980 року) та Конвенції про юрисдикцію, право, що застосовується визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей (Гаазька конвенція 1996 року). В ході дослідження дійшли до висновку, що застосування одного із правил, визначених Гаазькою конвенцією 1996 року про юрисдикцію спору, знаходиться у прямій залежності від встановлення судом факту постійного місця проживання дитини у спорах щодо встановлення постійного (звичайного) місця проживання дитини в Україні, а у справах щодо міжнародного викрадення дітей, юрисдикція визначається за нормою ст. 7 Гаазької конвенції 1996 року.

Загалом цей випуск містить 54 фахових публікацій та 2 рецензії. Статті висвітлюють актуальні проблеми теорії та історії держави і права, конституційного, муніципального, адміністративного, фінансового, інформаційного, аграрного, земельного, екологічного, кримінального й міжнародного права. Також проблеми цивільного, господарського, трудового права, соціального забезпечення в Україні та прав інтелектуальної власності. Серед статтей випуску, є наукові доробки як вітчизняних так і зарубіжних вчених.

«Часопис Київського університету права» внесено до міжнародних  наукометричних баз «Index Copernicus International» (Польща), “HeinOnline” (США) та Google scholar.

Щиро дякуємо членам редакційної колегії «Часопису», а також нашим авторам! Завдяки нашій плідній співпраці ми можемо пишатися своїм журналом.

Із повним змістом номерів можна ознайомитися на сайті «Часопису Київського університету права»: https://chasprava.com.ua

Прес-Центр КУП НАНУ