Національна академія наук України Київський університет права

Вийшов друком №4-2019 «Часопису Київського університету права»

2 Березня, 2020

1

   Нещодавно побачив світ №4-2019 «Часопису Київського університету права». Відкриває номер стаття академіка Ю.С. Шемшученка, присвячена 70-річчю Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Автор докладно розповідає про здобутки, наукові школи Інституту, а також перспективи його розвитку.

   У рубриці «Видатні правознавці» на основі опублікованих джерел та нових архівних матеріалів подано уточнені відомості про життя, наукову, викладацьку та громадську діяльність відомого правознавця В.І. Бошка. Особлива увага приділена його здобуткам у галузі історії правової думки та сімейного права. Вперше докладно висвітлюється ініціатива вченого щодо заснування Інституту права та відділення філософії права в системі Академії наук УРСР.

   «Гість номера» цього разу − професор Гданського університету Якуб Стеліна, суддя ВС Польщі зі статтею «Правова природа зайнятості осіб, які займають вищі державні посади» про особливий правовий статус таких осіб та застосування терміна «відносини зайнятості конституційно-правового характеру». 

   Цікава стаття доцента О.М. Поліванової на актуальну тему, в якій автор ґрунтовно аналізує Рішення Міжнародного суду ООН від 8 листопада 2019 р. щодо розгляду попередніх заперечень Російської Федерації у спорі щодо застосування Міжнародної конвенції про боротьбу із фінансуванням тероризму і Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації («Україна проти Російської Федерації»), ініційованого поданою 16 січня 2017 р. до реєстру Суду заявою України.

   Також на сторінках журналу висвітлені актуальні проблеми теорії та історії держави і права, конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, аграрного, екологічного, кримінального й міжнародного права. Поряд із цим, часопис інформує про події наукового життя,  подає рецензії на наукові праці та підручники з юридичної тематики тощо.
   Всього за 2019 рік у журналі опубліковано понад 250 фахових статей, десятки рецензій та наукових повідомлень. Серед них статті не лише наших українських колег, а й науковців із Азербайджану, Грузії, Польщі, Угорщині та. 

   Слід зазначити, що у 2019 році  року видання стало виходити в оновленому дизайні. У журналу з’явився власний сайт, де можна побачити всю необхідну для публікації інформацію, архів номерів за вісімнадцять років тощо. Всім фаховим статтям відтепер присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI.  

   «Часопис» входить до міжнародних наукометричних баз даних HeinOnline (США), Index Copernicus International (Польща) та до бази даних цитувань CrossRef (США). 

   За результатами індексування  журналу в Міжнародній наукометричній базі даних «Index Copernicus» показник ICV 2018  дорівнював 82,80, а в  попередньому році цей показник становив 72,22. І це один із найкращих результатів серед юридичних журналів.

   Найголовнішою ж подією 2019 року стала успішна перереєстрація «Часопису Київського університету права» та внесення його до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»). 

   Щиро дякуємо членам редакційної колегії «Часопису», а також нашим авторам! Завдяки нашій плідній співпраці ми можемо пишатися своїм журналом.

   Із повним змістом номера Ви можете ознайомитися на сайті «Часопису Київського університету права»: chasprava.com.ua

Прес-центр КУП НАНУ