Національна академія наук України Київський університет права

Вийшов друком черговий номер «Часопису Київського університету права»

3 Лютого, 2022

Нещодавно побачив світ №3-2021 «Часопису Київського університету права». Відкриває номер стаття професорів Ю.Л. Бошицького та О.В. Червякової «Впровадження цілей сталого розвитку в науково-практичну діяльність Київського університету права НАН України». Автори зазначають, що у 2021 р. Київським університетом права НАН України в рамках підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі за спеціальностями 081 «Право», 293 «Міжнародне право» вперше було розроблено систему пріоритетних напрямів досліджень, які зорієнтовано на забезпечення сталого розвитку в правовій системі України та досягнення Цілей сталого розвитку, що формує вектор належного розвитку сучасної правової науки. 

Гість цього номера – наш колега з Бакинського державного університету Азер Сафаров. У статті «Legal basis for protection of copyright and related rights. International copyright» він наголошує, що укладені міжнародні договори про захист творів та суміжних прав – найефективніший та найприйнятніший засіб забезпечення міжнародним правовим захистом авторського права та суміжних прав. Так, для визнання, дії та забезпечення правовим захистом в іншій державі суб’єктивного авторського права, що має територіальний характер, необхідне укладання між державами міжнародної угоди про взаємне визнання та правовий захист суб’єктивного авторського права. Тільки в такому випадку авторське право може мати екстериторіальну дію і саме за допомогою міжнародних угод вирішується та усувається питання територіальності авторського права. 

Особливий інтерес становить стаття доцента Київського університету права НАН України О.М. Романової «Вакцинація – право чи обов’язок? Правові аспекти», у якій проаналізовано правове регулювання вакцинації в різних країнах світу і ставлення населення цих країн до проведення подібних профілактичних заходів за умов пандемії COVID-19. Проведено науково-теоретичне дослідження прав особи на вакцинацію як найважливішого та незамінного заходу, спрямованого на ліквідацію інфекційних хвороб і попередження їх поширення. Аргументовано, що ситуація з пандемією коронавірусу пов’язана з необхідністю проведення комплексних заходів для протидії її поширенню та вимагає вжиття рішучих спільних міжнародних політико-правових і медичних заходів.

Актуальною також є стаття професора С.Д. Білоцького «Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав у сфері скорочення викидів парникових газів цивільною авіацією», у якій проаналізовано зміст міжнародно-правових зобов’язань у цій сфері, а також практику міжнародних міжурядових і неурядових організацій, передусім ІКАО та ЄС. Визначено суттєві недоліки в рамках міжнародно-правового регулювання скорочення викидів у цій сфері. 

Загалом цей випуск містить майже 70 фахових публікацій про актуальні проблеми теорії та історії держави і права, конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, трудового, земельного, екологічного, кримінального й міжнародного права. Серед них статті не лише українською, а й англійською мовами. Поряд із цим, у часописі подано рецензії на наукові праці та підручники з юридичної тематики тощо.

«Часопис» входить до міжнародних наукометричних баз даних HeinOnline (США), Index Copernicus International (Польща) та до бази даних цитувань CrossRef (США), а також бази даних цитувань CrossRef (США).

За результатами індексування журналу в Міжнародній наукометричній базі даних «Index Copernicus» показник ICV становить 79,48. І це один із найкращих результатів серед юридичних журналів.

Щиро дякуємо членам редакційної колегії «Часопису», а також нашим авторам! Завдяки нашій плідній співпраці ми можемо пишатися своїм журналом.

Із повним змістом номерів можна ознайомитися на сайті «Часопису Київського університету права»: https://chasprava.com.ua

Прес-центр КУП НАНУ