Національна академія наук України Київський університет права

Вийшов друком черговий номер Часопису Київського університету права

28 Березня, 2024

Відкриває номер стаття ректора Київського університету права НАН України Юрія Ладиславовича Бошицького та завідувачки наукової бібліотеки Київського університету права НАН України Тетяни Юріївни Ярошевської. У статті автори розповіли про оптимізацію роботи бібліотеки Київського університету права НАН України в умовах воєнного стану та зазначили, що трансформація бібліотеки Київського університету права НАН України відбувається у взаємозв’язку з глобальними світовими тенденціями, що визначають розвиток освіти та науки, передусім технологічними інноваціями. Крім того, поширення та використання інноваційних технологій суттєво змінює й завдання вищої освіти, зумовлює появу нових форм і методик освітніх і бібліотечних послуг відповідно до потреб суспільства, в якому знання, інтелект набувають статусу ключових стратегічних ресурсів соціально-економічного розвитку.

Значний інтерес становить стаття доктора біологічних наук, професора, заслуженого природоохоронця України, заступника директора Карпатського біосферного заповідника з наукової роботи Федора Дмитровича Гамори на тему: «Про деякі аспекти нормативно-правого забезпечення збереження унікальних природних цінностей Карпатського біосферного заповідника та сталого розвитку регіону його розташування». У своїй роботі, автор відзначив, що Карпатський біосферний заповідник як природоохоронна науково-дослідна установа міжнародного значення, у рамках Меморандуму про співробітництво із Київським університетом права НАН України, із 2021 року плідно співпрацює в реалізації спільних освітніх, просвітницьких та наукових програм і проєктів у галузі правового регулювання природоохоронної діяльності та збереження біологічного різноманіття, організовує спільні конференції та круглі столи тощо. Біосферний заповідник слугує природною лабораторією для багатьох вітчизняних і зарубіжних науково-дослідних установ. Тут готують дисертації та проходять практику студенти, аспіранти та докторанти із багатьох українських та європейських вищих навчальних закладів.

Актуальною також є стаття, доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України, член-кореспондента НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України, народного депутата третього і четвертого скликань Верховної Ради України Василя Федоровича Сіренка на тему: «Конституція і поточне законодавство: проблеми співвідношення». Автор відзначив, що створення послідовної, ієрархічної системи права і законодавства ґрунтується на вимогливому співвідношенні положень Конституції з положеннями поточного законодавства. Крім того, на перший погляд, здається, що можна раз і назавжди встановити співвідношення положень Конституції з положеннями поточного законодавства, тим самим вирішивши дану проблему, проте практика законотворчості й правозастосування засвідчує, що ця проблема постійно актуалізується потребами та інтересами правового регулювання суспільних відносин. Як підсумок, суспільство зацікавлене у постійному утвердженні принципів законності і правопорядку, яких неможливо досягти без необхідного співвідношення положень Конституції з положеннями поточного законодавства. Без належного співвідношення між цими двома основами неможлива реалізація конституційних принципів формування та побудови правової, демократичної і соціальної держави.

Загалом цей випуск містить 54 фахових публікацій та 3 рецензії. Статті висвітлюють актуальні проблеми теорії та історії держави і права, конституційного, муніципального, адміністративного, фінансового, інформаційного, аграрного, земельного, екологічного, кримінального й міжнародного права. Також проблеми цивільного, господарського, трудового права, соціального забезпечення в Україні та прав інтелектуальної власності. Серед статей випуску, є наукові доробки як вітчизняних так і зарубіжних вчених.

«Часопис Київського університету права» внесено до міжнародних наукометричних баз «Index Copernicus International» (Польща), “HeinOnline” (США) та Google scholar.

Щиро дякуємо членам редакційної колегії «Часопису», а також нашим авторам! Завдяки нашій плідній співпраці ми можемо пишатися своїм журналом.

Із повним змістом номерів можна ознайомитися на сайті «Часопису Київського університету права»: chasprava.com.ua

Прес-Центр КУП НАНУ