Національна академія наук України Київський університет права

Вийшов з друку збірник наукових статей аспірантів та молодих вчених КУП НАН України

29 Грудня, 2021

До 26-річчя Київського університету права НАН України, за матеріалами круглого столу «Актуальні проблеми сучасної юридичної науки та практики» силами відділу аспірантури було підготовлено та видано збірник наукових праць молодих науковців та аспірантів Київського університету права НАН України.

У роботі розглянуто теоретичні та прикладні проблеми кримінального права та кримінології, цивільного, господарського та трудового права, адміністративного, фінансового та інформаційного права. Надзвичайно приємно, що серед авторів видання є випускники аспірантури КУП НАН України, серед яких адвокати, судді, практики.

У вступному слові проректор з наукової роботи Червякова О.В. зазначила, що у Київському університеті права створені всі умови для розвитку і підготовки наукової еліти у сфері права: інтегрований науково-освітній процес із залученням зарубіжних партнерів університету – представників авторитетних наукових шкіл та академічної спільноти, фахівців з різних галузей права нашої країни та інших держав, органів державної влади та місцевого самоврядування, діячів міжнародних організацій. Разом із молодими науковцями хочемо подякувати науковим керівникам за їх вагомий внесок у розвиток нової генерації наукової еліти, формування нових науково-освітніх традицій університету, що закладає надійний фундамент у розвиток юридичної науки та освіти.

КУП НАН України Ю. Бошицький зазначив, що Університет завжди приділяв багато уваги науковим дослідженням проблем національного та міжнародного права, а аспірантура відіграє в цьому контексті домінуючу роль. Пріоритетами роботи на сьогодні є максимальне сприяння широкоаспектному розвитку аспірантів-правознавців. В Університеті створені всі умови, що надають аспірантам можливість брати участь у різних наукових конференціях, олімпіадах, науково-практичних семінарах, не тільки в Україні, а й за кордоном. Ректор підкреслив, що Університет підтримує кожного аспіранта, який прагне до самореалізації, самовдосконалення, розвитку та успіху.

До складу редакційної колегії увійшли:

Бошицький Юрій Ладиславович, ректор Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України;

Червякова Ольга Володимирівна, проректор з наукової роботи Київського університету права НАН України, доктор наук з державного управління;

Перелигіна Раїса Володимирівна, завідувач відділу аспірантури, доцент кафедри кримінального права та процесу Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук, доцент; 

Лісова Катерина Сергіївна, проректор з навчально-методичної роботи Київського університету права НАН України, кандидат історичних наук;

Бригінець Олександр Олексійович, професор кафедри державно-правових та галузевих правових дисциплін Київського університету права НАН України, доктор юридичних наук, професор. 

Обрана тематика круглого столу «Актуальні проблеми сучасної юридичної науки та практики» стала підґрунтям для обміну оригінальними думками із зазначеної проблематики. Дана наукова робота розрахована на викладачів, аспірантів, магістрів, студентів, а також усіх тих, хто має інтерес до загальнотеоретичних проблем сучасного державотворення та правотворення.

Вітаємо аспірантів та молодих вчених КУП НАН України з виходом у світ даного збірника наукових статей!

Прес-центр КУП НАНУ