Національна академія наук України Київський університет права

Вийшов з друку збірник наукових статей аспірантів та молодих вчених КУП НАН України

5 Грудня, 2022

До 27-річчя Київського університету права НАН України, за матеріалами круглого столу «Актуальні проблеми сучасної юридичної науки та практики в умовах воєнного стану» силами відділу аспірантури було підготовлено та видано збірник наукових праць молодих науковців та аспірантів Київського університету права НАН України.

У роботі розглянуто теоретичні та прикладні проблеми кримінального права та кримінології, конституційного права, теорії держави і права, цивільного та господарського права, міжнародного права в сучасних умовах.

У вступному слові ректор КУП НАН України Ю. Бошицький зазначив, що Університет, незважаючи на воєнний стан у країні, науково-дослідна робота продовжує бути невід’ємною складовою наукової діяльності й освітнього процесу у Київському університеті права НАН України. Молоді вчені з усіх куточків України продовжують розвивати свої наукові ідеї та оприлюднювати їх, показуючи силу і дух незламної молоді, силу наукової спільноти, яка постійно розвивається, демонструє єдність і згуртованість. Саме тому розвиток науки є визначальним фактором прогресу суспільства, підвищення його добробуту, духовного та інтелектуального зростання.

До складу редакційної колегії увійшли:

  • Бошицький Юрій Ладиславович, ректор Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України; 
  • Перелигіна Раїса Володимирівна, завідувачка аспірантурою, доцент кафедри кримінального права та процесу Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук, доцент; 
  • Андрусів Валерій Григорович, завідувач кафедри кримінального права та процесу Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук; 
  • Хорватова Оксана Олегівна, завідувачка кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук, доцент;
  • Бригінець Олександр Олексійович, професор кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін Київського університету права НАН України, доктор юридичних наук, професор.

Обрана тематика круглого столу «Актуальні проблеми сучасної юридичної науки та практики в умовах воєнного стану» стала підґрунтям для обміну оригінальними думками із зазначеної проблематики. Дана наукова робота розрахована на викладачів, аспірантів, магістрів, студентів, а також усіх тих, хто має інтерес до загальнотеоретичних проблем сучасного державотворення та правотворення в сучасних умовах.


Вітаємо аспірантів та молодих вчених КУП НАН України з виходом у світ даного збірника наукових статей. Особлива подяка завідувачці аспірантурою КУП НАН України Раїсі Перелигіній, завдяки ініціативі та організаторським здібностям якої відбулася ця книга.

Прес-Центр КУП НАНУ