Національна академія наук України Київський університет права

Вийшов з друку збірник наукових статей аспірантів та молодих вчених КУП НАН України

27 Грудня, 2023

До 28-річниці Київського університету права НАН України, за матеріалами круглого столу «Актуальні проблеми сучасної юридичної науки та практики в умовах воєнного стану» силами відділу аспірантури було підготовлено та видано збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів КУП НАН України.

У роботі розглянуто теоретичні та прикладні проблеми кримінального права та кримінології, конституційного та адміністративного права, теорії держави і права, цивільного та господарського права, міжнародного права в сучасних умовах.

У вступному слові ректор КУП НАН України Ю. Бошицький зазначив, що Університет, незважаючи на воєнний стан у країні, науково-дослідна робота продовжує бути невід’ємною складовою наукової діяльності й освітнього процесу у Київському університеті права НАН України. Надаємо можливість молодим  вченим з усіх куточків України оприлюднювати свої наукові ідеї та апробувати їх перед широким колом колег, показуючи силу наукової спільноти, яка постійно розвивається, демонструє єдність і згуртованість. Сьогодні, як ніколи раніше,  науки, в тому числі юридичної, стає визначальним фактором прогресу суспільства, підвищення його добробуту, духовного та інтелектуального зростання.

Необхідність вирішення глобальних проблем, що постають перед українським суспільством, вимагає також і  високої якості освіти, зростання творчого наукового та духовного потенціалу, формування такої генерації інтелігенції, яка вихована на нових ціннісних орієнтаціях, покоління свідомих громадян своєї держави.

До складу редакційної колегії увійшли:

  • Бошицький Юрій Ладиславович, ректор Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України;
  • Перелигіна Раїса Володимирівна, завідувачка аспірантурою, професор кафедри кримінального права та процесу Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук, доцент;
  • Бригінець Олександр Олексійович, професор кафедри міжнародного права та  галузевих правових дисциплін Київського університету права НАН України, доктор юридичних наук, професор;
  • Канфуі Іван Васильович, доцент кафедри кримінального права та процесу Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук;
  • Гольдберг Наталя Олександрівна, доцент кафедри кримінального права та процесу Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук.

Обрана тематика круглого столу «Актуальні проблеми сучасної юридичної науки та практики в умовах воєнного стану» стала підґрунтям для обміну оригінальними думками із зазначеної проблематики. Дана наукова робота розрахована на викладачів, аспірантів, магістрів, студентів, а також усіх тих, хто має інтерес до загальнотеоретичних проблем сучасного державотворення та правотворення в сучасних умовах.

Вітаємо аспірантів та молодих вчених КУП НАН України з виходом у світ даного збірника наукових статей. Особлива подяка завідувачці аспірантурою КУП НАН України Раїсі Перелигіній, завдяки ініціативі та організаторським здібностям якої відбулася ця книга.

Прес-центр КУП НАНУ