Національна академія наук України Київський університет права

Вийшов з друку збірник наукових статей аспірантів та молодих вчених КУП НАН України

17 Грудня, 2020

1

До 25-річчя Київського університету права НАН України, за матеріалами круглого столу «Актуальні проблеми сучасної юридичної науки та практики» силами відділу аспірантури було підготовлено та видано збірник наукових праць молодих науковців та аспірантів Київського університету права НАН України.


У роботі розглянуто теоретичні та прикладні проблеми кримінального права та кримінології, цивільного, господарського та трудового права, адміністративного, фінансового та інформаційного права. Надзвичайно приємно, що серед авторів видання є випускники аспірантури КУП НАН України, серед яких адвокати, судді, практики.

У вступному слові ректор КУП НАН України Ю. Бошицький зазначив, що Університет завжди приділяв багато уваги науковим дослідженням проблем національного та міжнародного права, а аспірантура відіграє в цьому контексті домінуючу роль. Пріоритетами роботи на сьогодні є максимальне сприяння широкоаспектному розвитку аспірантів-правознавців. В Університеті створені всі умови, що надають аспірантам можливість брати участь у різних наукових конференціях, олімпіадах, науково-практичних семінарах, не тільки в Україні, а й за кордоном. Ректор підкреслив, що Університет підтримує кожного аспіранта, який прагне до самореалізації, самовдосконалення, розвитку та успіху.

До складу редакційної колегії увійшли:

Бошицький Юрій Ладиславович, ректор Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України;

Хорватова Оксана Олегівна, проректор з наукової та профорієнтаційної роботи Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук;

Перелигіна Раїса Володимирівна, завідувач відділу аспірантури, доцент кафедри кримінального права та процесу Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук; 

Біленчук Петро Дмитрович, професор кафедри кримінального права та процесу Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук; 

Лісова Катерина Сергіївна, завідувач кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету права НАН України, кандидат історичних наук. Обрана тематика круглого столу «Актуальні проблеми сучасної юридичної науки та практики» стала підґрунтям для обміну оригінальними думками із зазначеної проблематики. Дана наукова робота розрахована на викладачів, аспірантів, магістрів, студентів, а також усіх тих, хто має інтерес до загальнотеоретичних проблем сучасного державотворення та правотворення.


Вітаємо аспірантів та молодих вчених КУП НАН України з виходом у світ даного збірника наукових статей. Особлива подяка Р. Перелигіній заваспірантурою КУП НАН України, завдяки ініціативі та організаторським здібностям якої відбулася ця книга.

Прес-центр КУП НАНУ