Національна академія наук України Київський університет права

Запрошуємо взяти участь у науково-практичному семінарі “Проблеми удосконалення законодавства в сфері права інтелектуальної власності в умовах євроінтеграції”

22 Лютого, 2007

ІНФОРМАЦІЙНЕ
ПОВІДОМЛЕННЯ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ЗАПРОШУЄ

взяти участь у науково-практичному семінарі

“ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
В СФЕРІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ”


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

     1. Обговорення актуальних проблем
правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні в
умовах євро інтеграції.

     2. Презентація наукових та науково-практичних
видань Київського університету права НАН України та Міжнародного центру
правових проблем інтелектуальної власності при Інституті держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України:

     – Правова охорона комерційних
позначень в Україні: проблеми теорії і практики.
Збірник наукових 
статей. /За заг. ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. – К.: Інститут
держави і права ім. В.М. Корецького НАН  України; ТОВ “Видавництво”Юридична
думка”, 2006. – 638 с.
     – Бошицький Ю.Л., Козлова О.О.,
Андрощук Г.О. “Комерційні найменування: основні правові  аспекти”.
Науково-практичне видання. /За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. Науково-практичне
видання.- Л.: ТОВ  “Видавництво”Юридична думка”, 2006. – 216 с.
     – Охорона інтелектуальної власності
в угорському праві:
Монографія / За заг. ред. і в пер. Ю.Л. Бошицького.
К.: Логос, 2006.-184 с.
     – Основи права інтелектуальної власності.
Навчальний посібник для учнівської молоді міста Києва. /За заг. ред.Ю.Л.
Бошицького. К.: КУП НАНУ, 2006. – 230 с.
     – Ю.Л. Бошицький, Ю.С.Шемшученко,
О.Л.Копиленко, О.О.Козлова, В.М.Білоусов. “Основи права  інтелектуальної
власності:
методичні рекомендації для вчителів по практичному
використанню навчального  посібника “Основи права інтелектуальної
власності для учнівської молоді м. Києва”. К.: КУП НАНУ, 2006. – 236 с.


     3. Розробка рекомендацій до парламентських
слухань 21 березня 2007 р. “Захист прав  інтелектуальної власності
в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування”.

     Запрошуємо фахівців Вашої установи взяти
участь у семінарі, який відбудеться 26 лютого 2007 року в приміщенні Київського
університету права НАН України за адресою: м. Київ, вул. Академіка Доброхотова,
7а.
     Початок о 15.30.

     Контактна інформація:
     тел/факс: 424-33-35, тел. 424-13-79 (внутрішній
108) – Козлова О.О.