Національна академія наук України Київський університет права

ЗВIТ про проведення Десятої мiжнародної науково-практичної конференцiї “Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку”

28 Січня, 2009

З 27 по 31 січня 2009 р. Київський університет права НАН України проводив Десяту міжнародну науково-практичну конференцію “Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку” у м. Косові Івано-Франківської області.

Конференція проходила у два етапи: пленарне та секційні засідання.

Пленарне засідання відкрив ректор Київського університету права НАН України професор Ю.Л.Бошицький, який привітав учасників конференції з початком роботи.

На адресу учасників Десятої міжнародної науково-практичної конференції “Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку” надійшли листи та привітання, зокрема від: Міністра юстиції України М. В. Оніщука, Віце-президента Національної академії наук України В. М. Литвина, Заступника Міністра освіти і науки України М.В.Стріхи, В.о. Голови Антимонопольного комітету України О. І. Мельниченко, Директора Всеукраїнського молодіжного центру праці А.Ісака тощо.

На пленарному засіданні до учасників конференції з привітанням звернувся представник Косівської райдержадміністрації В.Я.Никорак, який зазначив, що такий науковий захід, який проводить Київський університет права НАН України на прикарпатській землі вже десятий рік, сприяє подальшому утвердженню наукових зв’язків між навчальними закладами та надає можливість залучити практиків до обговорення проблем у сфері обраної проблематики.

29 та 30 січня 2009 р. проводилась робота секційних засідань за наступними напрямками:

– Теорія та історія держави і права. Філософія права (керівник секції к.ю.н., професор Бобровник С.В.). У роботі секції взяли участь студенти та аспіранти КУП НАНУ, представники Волинського національного університету імені Лесі Українки. Під час роботи секції було заслухано ряд доповідей, які торкалися проблем верховенства права, становлення правової держави та громадянського суспільства, теоретико-правових проблем здійснення функцій держави, юридичної відповідальності тощо.

– Конституційне, адміністративне та фінансове право (керівник секції д.ю.н., професор Андрійко О.Ф.). Було заслухано доповіді, зроблені студентами КУП НАНУ, аспірантами Інституту законодавства Верховної Ради України та Київського міжнародного університету. Доповіді були присвячені проблемам щодо законодавчого регулювання повноважень Президента України та Верховної Ради України, особливостям інституту державної служби, проблемам вдосконалення бюджетного законодавства України та інше.

– Цивільне, земельне, аграрне право та право інтелектуальної власності (керівник секції к.ю.н., доцент О.І.Мацегорін). Було заслухано доповіді, проголошені студентами КУП НАНУ, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Під час роботи секції були обговорені питання, які торкалися, зокрема: удосконалення чинного законодавства у сфері регулювання статусу юридичних осіб як суб’єктів цивільних правовідносин та нормативного регулювання переліку підстав ліквідації юридичної особи; проблем авторського та сімейного права тощо.

– Екологічне, підприємницьке та трудове право (керівник секції к.ю.н., доцент Юшина С.І.). Було заслухано доповіді студентів КУП НАНУ, в яких, зокрема розглядалися питання правових проблем процедури банкрутства в Україні; проблем розвитку сучасного законодавства про акціонерні товариства; теоретико-правових проблем понятійних термінів в інвестиційному законодавстві України тощо.

– Кримінальне право та процес. Міжнародне право. Порівняльне правознавство (керівник секції к.ю.н., доцент Мацко А.С.). У роботі секції брали участь представники Київського національного університету внутрішніх справ, Київського міжнародного університету, Київського університету права НАН України. Було заслухано ряд доповідей, в яких піднімалися проблеми забезпечення прав особи при здійснення кримінального судочинства, проблеми кримінального законодавства у сфері захисту права власності, проблеми тероризму, питання світової практики захисту персональних даних тощо.

– Демократизація студентського самоврядування в контексті інтеграції України до європейського простору вищої освіти (керівник секції проректор з гуманітарної освіти та виховної роботи Левківська Г.П.). У роботі секції взяли участь студенти Київського університету права НАН України, де обговорювали питання місця та ролі студентського самоврядування, розвитку наукової студентської роботи, зміцнення зв’язків студентства ВНЗ України та інших держав.

Десята міжнародна науково-практична конференція “Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку” пройшла на високому організаційному та науковому рівні. Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції буде опублікована збірка матеріалів тез та доповідей учасників конференції.

Оргкомітет конференції

Фоторепортаж

На пленарному засіданні