Національна академія наук України Київський університет права

Круглий стіл на тему: “Проблемні аспекти сучасного виборчого процесу”

14 Серпня, 2006

Дідич Тарас Олегович,
асистент кафедри теорії держави і права
Київського університету права НАН України

     Процес будівництва демократичної, правової держави в Україні
передбачає вирішення широкого кола політичних, економічних і соціальних
завдань. Реформування політичної сфери суспільних процесів вимагає
вдосконалення основних інститутів безпосередньої демократії та
виборчого процесу.
     Справедливим буде твердження про те, що через стан
досконалості виборчого процесу проявляється дійсний характер і сутність
демократії. Враховуючи специфіку та актуальність сучасних тенденцій
становлення і розвитку виборчого процесу в Україні за ініціативою
Студентського наукового товариства Київського університету права НАН
України та за підтримкою ректорату Університету було проведено круглий
стіл на тему “Проблемні аспекти сучасного виборчого процесу” (27 жовтня
2004 року).      В роботі круглого столу взяли участь студенти і молоді
науковці Київського університету права НАН України, Інституту держави і
права ім. В.М. Корецького НАН України, Київського національного
торгово-економічного університету, Київського національного
університету ім. Т.Г. Шевченка. Із привітальним словом до учасників
круглого столу звернувся віце-президент з наукової та методичної роботи
Міжрегіональної академії управління персоналом, професор В.М. Бебик та
відмітив специфіку використання правових процедур у виборчому процесі з
огляду на загострення політичної боротьби в Україні напередодні
Президентських виборів.

     Актуальність та дискусійність правового регулювання виборів
була відмічена і Проректором з наукової роботи Київського університету
права НАН України, професором О.В. Бабкіною, Проректором Київського
університету права НАН України, к.ю.н. С.В. Бобровник, доцентом
О.В. Ботановим.

     Серед запропонованих до обговорення доповідей особливу увагу
виклакали доповіді студентів Київського університету права НАН України,
а саме О. Простибоженко (“Деякі новели законодавчого регулювання
виборів Президента України”), І. Ткачука (“Іноземний досвід у сфері
виборчого процесу”), С. Зубченко (“Ефективність виборчого процесу в
Україні”), Т.Дідича (“Значення науки в полутичному процесі”).

     Підводячи підсумки круглого столу, професор О.В. Бабкіна
висловила впевненість у тому, що активізація вітчизняної наукової
молоді може істотно підвищити її роль у розбудові правової держави,
стати однією із сил, спрямованих на вдосконалення законодавства України
в сфері правового регулювання виборчого процесу.
     Найблищим часом Студентським науковим товариством КУП НАН
України заплановано проведення чергового круглого столу, тематика якого
буде торкатися проблем запровадження принципів Болонського процесу в
освітню галузь України.


     З повагою до всіх учасників круглого столу

     та надією на майбутню співпрацю,


Студентське наукове товариство


КУП НАН України