Національна академія наук України Київський університет права

КУП НАНУ – співорганізатор конференції з питань інтелектуальної власності

17 Березня, 2021

17 та 18 березня 2021 року відбулась III Міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності», організаторами якої стали Інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук та Київський університет права НАН України. 

Відкрили конференцію в.о. директора НДІ інтелектуальної власності НАПрН України Дорошенко Олександр Федорович, проректор з наукової роботи Національної металургійної академії України, професор, доктор технічних наук Пройдак Юрій Сергійович, які привітали учасників, побажав їм натхненної праці та успішних доповідей. З вітальним словом від КУП НАНУ виступила проректор з навчально-методичної та наукової роботи Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук, доцент Хорватова Оксана Олегівна, яка від імені Університету подякувала стали Інститут інтелектуальної власності НАпрН за партнерство і наголосила на тому, що в цілому, КУП НАНУ відкритий до співробітництва з освітніми та науковими закладами, міжнародними організаціями, державним і діловим секторами. І позитивним прикладом такого співробітництва є по-перше, «Меморандуму про співробітництво і партнерство» в галузі права інтелектуальної власності, розвитку освітньої, наукової та інформаційної діяльності між організаторами даної конференції, а по-друге, плідна співпраця КУП НАН України із Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (WIPO). Завдяки даному партнерству в університеті функціонує бібліотека-депозитарій Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO), яка створює нові можливості отримання законодавчої та наукової літератури з інтелектуальної власності на англійській мові безпосередньо з фондів ВОІВ в місті Києві. На завершення, проректор Хорватова О.О. представила колекцію унікальної наукової літератури авторів КУП НАНУ в сфері захисту інтелектуальної власності. 

На відкритті конференції також були присутні науково-педагогічні працівники Київського університету права НАН України, зокрема: вчений секретар, к.і.н. Лісова К.С., завідувач кафедри кримінального права та процесу, к.ю.н. Савка О.І., доцент кафедри загальнотеоретичних правових та галузевих правових дисциплін, к.ю.н., адвокат в сфері інтелектуальної власності Ващинець І.І., доцент кафедри загальнотеоретичних правових та галузевих правових дисциплін, к.ю.н. Пристай Т.М. та студенти 4-го курсу спеціальності 081 «Право» денної форми навчання. 

Враховуючи той факт, що проведення конференції відбулось у вкрай нелегкий час боротьби із страшною недугою COVID-19, – понад 70 учасників та почесних гостей конференції долучилися до привітань та виступів виключно в онлайн форматі із дотримання усіх вимог законодавства щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби.Із доповідями на пленарному засіданні також виступили відомі вітчизняні вчені та фахівці в галузі права інтелектуальної власності, зокрема: 

Андрощук Г. О., головний науковий співробітник, завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, тема доповіді «Оpen Data Maturity Rеport 2020: місце України»; 

Дорошенко Д.О., науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України із доповіддю на тему «Деякі аспекти охорони комерційної таємниці у країнах ЄС на прикладі високотехнологічних видів спорту», 

Горбась І.М., к.е.н., доцент КНУ ім. Тараса Шевченка із доповіддю на тему «Діджиталізація освітніх процесів: стан та перспективи розвитку»

Дорожко Г. К., к.т.н., доцент, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України; Ромашко А. С., к.т.н., доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Кравець Л. В. молодший науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України із доповіддю на тему «Запровадження системи управління інформаційною безпекою в галузі управління інтелектуальною власністю».У виступах та доповідях науковцями та практиками було відзначено, що сучасний стан захисту права інтелектуальної власності тісно пов’язаний із глобальними процесами у сфері економіки, фінансів, політики та культури. Становлення України на шлях євроінтеграції дало початок реалізації низки процесів з удосконалення та форматування вітчизняного законодавства в сфері права інтелектуальної власності, яка за результатами підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом є найбільш пріоритетним напрямом реформування внутрішньополітичних процесів. Саме тому ефективність вирішення поставлених перед вченими та практиками проблемних питань захисту інтелектуальної власності в усіх галузях та сферах її застосування, стоїть сьогодні на першому місці. 

За підсумками роботи конференції буде видано збірку наукових праць.

Прес-центр КУП НАНУ