Національна академія наук України Київський університет права

Київський університет права НАН України – співорганізатор конференції з питань інформаційного права та права інтелектуальної власності

11 Листопада, 2021

11 листопада 2021 року відбулась III Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах», організаторами якої стали Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності, Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України та Київський університет права НАН України.

Відкрив конференцію директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України Дорошенко Олександр Федорович, який привітав учасників, побажав їм натхненної праці та успішних доповідей.З вітальним словом від Київського університету права НАН України виступив ректор професор, заслужений юрист України Юрій Ладиславович Бошицький, який подякував керівництву Інституту інтелектуальної власності НАпрН за партнерство і наголосив на тому, що в цілому, КУП НАНУ відкритий до співпраці з освітніми та науковими закладами, міжнародними організаціями, державним і діловим секторами. Позитивним прикладом такого співробітництва є по-перше, «Меморандуму про співробітництво і партнерство» в галузі права інтелектуальної власності, розвитку освітньої, наукової та інформаційної діяльності між організаторами даної конференції, а по-друге, плідна співпраця КУП НАН України із Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (WIPO). Завдяки даному партнерству в університеті функціонує бібліотека-депозитарій Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO), яка створює нові можливості отримання законодавчої та наукової літератури з інтелектуальної власності на англійській мові безпосередньо з фондів ВОІВ в місті Києві. На завершення, Ю.Л. Бошицький представив колекцію унікальної наукової літератури авторів КУП НАНУ в сфері захисту інтелектуальної власності.

На відкритті конференції також були присутні науково-педагогічні працівники Київського університету права НАН України, зокрема: проректор з навчально-методичної роботи, к.і.н. Лісова К.С., директор Рівненського інституту КУП НАНУ Якимчук В. Л., завідувач кафедри кримінального права та процесу к.ю.н. Савка О.І., завідувач кафедри загальнотеоретичних правових та галузевих правових дисциплін, к.ю.н., доцент Матвеєв С.В., завідувач кафедри державно-правових та галузевих правових дисциплін к.ю.н. Доценко О.М., завідувач відділу навчально-методичної роботи к.е.н. Антонова О.М. та студенти 2-го курсу спеціальності 081 «Право» денної форми навчання.Враховуючи той факт, що проведення конференції відбулось у вкрай нелегкий час боротьби із страшною недугою COVID-19, учасники та почесні гості конференції долучилися до привітань та виступів виключно в онлайн форматі із дотримання усіх вимог законодавства щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби. 

Із доповідями на пленарному засіданні виступили відомі вітчизняні вчені та фахівці в галузі права інтелектуальної власності та інформаційного права, зокрема: Фурашев В.М., перший заступник директора з наукової роботи Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права НАПрН України», к.т.н., с.н.с; Дорожко Г.К., к.т.н., доцент, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України; Ромашко А.С., к.т.н., доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Маргасова В.Г., проректор з наукової роботи Національного університету «Чернігівська політехніка», д.е.н., професор, Юрчишин О.Я., директор Департаменту інновацій і трансферу технологій Національного технічного університету «КПІ імені Ігоря Сікорського та інші.

У секційних засіданнях конференції взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри державно-правових та галузевих правових дисциплін КУП НАНУ. Зокрема, завідувач кафедри, к.ю.н. Доценко О.М, яка. у своїй доповіді акцентувала увагу учасників конференції на питаннях правового регулювання захисту персональних даних в Інтернеті. Доцент кафедри, к.ю.н. Загрішева Н.В. виступила доповіддю на тему: «Вищий навчальний заклад як суб’єкт трансферу технологій».

У виступах та доповідях науковцями та практиками було відзначено, що на сучасному етапі роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності тісно пов’язані із глобальними процесами у сфері економіки, фінансів, політики та культури. Становлення України на шлях євроінтеграції дало початок реалізації низки процесів з удосконалення та форматування вітчизняного законодавства в сфері права інтелектуальної власності та інформаційного права. Саме тому ефективність вирішення поставлених перед вченими та практиками проблемних питань захисту інтелектуальної власності в усіх галузях та сферах її застосування, стоїть сьогодні на першому місці.

За підсумками роботи конференції буде видано збірку наукових праць.

Прес-центр КУП НАН