Національна академія наук України Київський університет права

Антонова Олена Михайлівна

Проректорка з навчально-методичної роботи, кандидат економічних наук

Народилась 12 травня 1975 в місті Канів, Черкаська область.

Місце проживання – Київ.

ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-5732-2647

Освіта

1999 рік – Київська державна академія водного транспорту, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація – інженер-економіст.

2009 рік – Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, спеціальність «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом», кваліфікація – науковий співробітник, викладач ВНЗ, інженер в галузі інформаційної безпеки.

2018 рік – кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Тема кандидатської дисертації «Управління економічною безпекою сфери вищої освіти України».

2016 рік – стажування в УжНУ «Інтеграція вищої освіти України в загальноєвропейський освітній простір».

2018 рік – підвищення кваліфікації в Інституті сучасних освітніх технологій «Новітні дидактичні засади викладання професійних дисциплін у малокомплектних студентських групах: методики, технології та світові практики».

2019 рік – Міжнародне стажування, Шуменський університет «Єпископа Костянтина Преславски», Факультет інформації, кваліфікації та освіти впродовж життя, м. Варна, Болгарія (Shumen University, Department for Information, Qualification and Lifelong Learning, 9010, Varna, Bulgaria); «Актуальні тенденції університетської освіти в Європейському Союзі.

Досвід роботи

Загальний досвід роботи в галузі освіти – 22 років, зокрема: 
ВНЗ «Національна академія управління»

09.2018 – 06.2021 доцент кафедри фінансів, обліку та фундаментальних економічних дисциплін, начальник навчального відділу 

03.2018 – 09.2018 в.о. доцента кафедри фінансів, обліку та фундаментальних економічних дисциплін, начальник навчального відділу 

12.2014 – 03.2018 заступник начальника навчального відділу, старший викладач кафедри фінансів, обліку та фундаментальних економічних дисциплін Державний університет телекомунікацій

09.2001 – 08.2014 завідувач підготовчого відділення, старший викладач кафедри Економіки Національний авіаційний університет

12.2000 – 09.2001 інженер І категорії Інституту заочного та дистанційного навчання Канівський судноплавний шлюз

01.1994 – 11.2000 бухгалтер

Перелік наукових публікацій. Фахові публікації в Scopus та WoS

 1. Antonova O. Privatisation in Ukraine as a deterrent to the innovative development of the national economy / Igor V. Paryzkyi, Pavlo V. Ivanchov, Olena M. Antonova // Estudios de Economia Aplicadathis link is disabled, 2021, 39(5) (Scopus)
 2. Формування фінансово-економічного механізму забезпечення економічної безпеки ВНЗ / Антонова О.М. // Актуальні проблеми економіки №3(177)-2016. К.; НАУ, 2016 с. 117-126 Scopus, фахове, наукометричне видання)
 3. Антонова О.М. Основні типи та характеристика негативного впливу на економічну безпеку підприємства / Антонова О.М.// Актуальні проблеми економіки №2(164)-2015. К.; НАУ, 2015. С. 189-194 (Scopus, фахове, наукометричне видання)
 4. Antonova O. The problem of ensuring economic security of enterprise / Antonova O.M., Zhebka V.V // Socio-economic aspects of development economics and management: Collection of scientific articles. – Aspekt Publishing of Budget Printing Center, Taunton, MA 02780, United States of America, 2015. – ISBN 978-0-9860467-9-7 p.156-159 (Thomson Reuters, наукометричне видання)
 5. Antonova O. Monitoring and indicators of economic security system higher education institution / Antonova O.M., Zhebka V.V // Actual problems of modern economy development: Collection of scientific articles. – Thorpe Bowker. Melbourne. Australia. 2015. P. 84-87. (Thomson Reuters, наукометричне видання)
  Economic security in the system evaluation of the functioning of the enterprise / Antonova O., Zhebka V.V // Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles. – «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. Vienna. 2015. P. 96-99. (Thomson Reuters, наукометричне видання)

Фахові публікації у вітчизняних виданнях

 1. Антонова О.М. Тіньова економічна діяльність, яка здійснюється з використанням фінансових пірамід: поняття та сутність / Антонова О.М.// Актуальні проблеми економіки №1. 2021. К.; НАУ, 2021. С. 61-71 (фахове, наукометричне видання)
 2. Антонова О.М. Дослідження впливу цифровізації банківництва на стратегічне управління банку / Антонова О.М., Цаплюк І.В., Блажей Л.В. // Актуальні проблеми економіки №11. 2020. К.; НАУ, 2020. С. 35-42 (фахове, наукометричне видання)
 3. Антонова О.М. Причини та наслідки послаблення економічної безпеки в умовах ринкової трансформації економіки України / Антонова О.М // Актуальні проблеми економіки №10. 2020. К.; НАУ, 2020. С. 6-21 (фахове, наукометричне видання)
 4. Антонова О.М. Основні загрози формування системи безпеки кредитної діяльності банків / Антонова О.М // Актуальні проблеми економіки №1. 2020. К.; НАУ, 2020. С. 55-75 (фахове, наукометричне видання)
 5. Антонова О.М. Модель практичного застосування класифікації загроз економічній безпеці / Антонова О.М., Ільченко В.А. // Актуальні проблеми економіки №1. – 2019. – К.; НАУ, 2019. С. 30-37 (фахове, наукометричне видання)
 6. Антонова О.М. Корупція як внутрішня загроза економічній безпеці національної економіки України / Антонова О.М., Ільченко В.А. // Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. Збірник наукових праць. Серія «Економіка». – Т. ХІХ, Вип. 306. – М, ДонДУ, 2018. – С. 164-172. (фахове видання)
 7. Антонова О.М. Протидія тіньовій економіці в системі забезпечення економічної безпеки України/ Антонова О.М.// Актуальні проблеми економіки №9. – 2018. – К.; НАУ, 2018. С. 13-22 (фахове, наукометричне видання)
 8. Антонова О.М. Методи і моделі оцінки якості освітньої діяльності як складової економіки/ Антонова О.М. // Актуальні проблеми економіки №4. – 2018. – К.; НАУ, 2018. С. 57-72 (фахове, наукометричне видання)
 9. Антонова О.М. Забезпечення економічної безпеки освітньої сфери в нових умовах фінансування / Антонова О.М. // Проблеми системного підходу в економіці. – 2017. – Випуск 5(61). – С. 33-42. (фахове видання)
 10. Антонова О.М. Стратегія забезпечення економічної безпеки закладів сфери вищої освіти/ Антонова О.М.// Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії: наук. журн. – Вип. 5(11)2017. Ч.1. З. – С.43-49. (фахове видання)

Навчальні посібники

 1. Навчальний посібник Фінансовий менеджмент Жебка В.В., Антонова О.М. Урікова О.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Логос, 2017. – 312 с. (Навчальний посібник з грифом МОН України (лист № 1/11-2547 від 27.02.2012р.)
 2. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни Фінансовий менеджмент / Антонова О.М., Штань М.В., Неговська Ю.М., Сугак Т.М., Чередніченко Ю.В., Браславець О.Ю., Нам В.Г. /НАУ. К.: 2019. 164 с.
 3. Практикум з фінансового менеджменту: Технологія фінансових розрахунків/ Антонова О.М. // НАУ. К.: 2019. 133 с

Наявність дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики (конференції)

 1. Антонова О.М. Тіньові економічні явища у сфері вищої освіти України як загроза економічної безпеки держави / Антонова О.М. // / Антонова О.М. // Тез. доп. Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці: матеріали ІХ-ї Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Київ, 22-23 лютого 2021 року) / ВНЗ «Національна академія управління». Київ: НАУ. 2021. С.26-31
 2. Антонова О.М. Наслідки послаблення економічної безпеки в умовах трансформації ринкової економіки України / Антонова О.М. // Тез. доп. Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці: матеріали VІІІ-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Київ, 14-15 жовтня 2020 року) / ВНЗ «Національна академія управління». Київ: НАУ. 2020. С.36-37
 3. Антонова О.М. Механізм протидії тіньовій економічній діяльності, який здійснюються з використанням фінансових пірамід / Антонова О.М. // Тез. доп. Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці: матеріали VІІ-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Київ, 25-26 червня 2020 року) / ВНЗ «Національна академія управління». Київ: НАУ. 2020. С. 25-30
 4. Антонова О.М. Економічна безпека та розвиток системи її забезпечення в умовах нових викликів і загроз / Антонова О.М. // Тез. доп. Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці: матеріали VІ-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Київ – Pozeda, 20-21 лютого 2020 року) / ВНЗ «Національна академія управління». – Київ: НАУ. – 2020. – С.61-68
 5. Антонова О.М. Класифікація загроз економічній безпеці за секторами економіки / Антонова О.М. // Тез. доп. «Formation of Knowledge Economy as the Basis for Information Society» [Thesis of the 7th International Scientific Seminar]. Kyiv-Venice-Verona, 15-18 грудня 2018 р. – С. 107-113
 6. Антонова О.М. Інститути фінансово-економічних розслідувань та їх взаємодія в забезпеченні економічної безпеки/ Антонова О.М. // Тез. доп. Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці: матеріали ІІІ-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Київ, 15-17 лютого 2019 року) / ВНЗ «Національна академія управління». – Київ: НАУ. – 2019. – С. 29-32.
 7. Антонова О.М. Механізм протидії легалізації тіньових доходів в системі забезпечення економічної безпеки держави / Антонова О.М. // Тез. доп. «Formation of Knowledge Economy as the Basis for Information Society» [Proceeded Paper of the 8th International Scientific Seminar. Part 1] by M.M.Iermoshenko, I.Y.Shtuler, Z.B.Zhyvko etc. – Kyiv: IAIS-NAM, 2019. – С. 6-9
 8. Антонова О.М. Економічна безпека як складова національної безпеки України / Антонова О.М., Ільченко В.А. // Тез. доп. Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці: матеріали Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Київ, 28-29 червня 2018 року) / ВНЗ «Національна академія управління». – Київ: НАУ. – 2018. – С. 43-47
 9. Антонова О.М. Розроблення стратегії забезпечення економічної безпеки підприємств зернової галузі / Антонова О.М., Кова М.Г. / Тез. доп. Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці: матеріали ІІ-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Київ, 12-14 жовтня 2018 року) / ВНЗ «Національна академія управління». – Київ: НАУ. – 2018. – С. 56-62
 10. Антонова О.М. Основи формування фінансової складової економічної безпеки приватних закладів сфери вищої освіти в умовах виходу з кризи української економіки / Тез. доп. Бізнес в умовах ринкової економки: проблеми становлення та розвиток: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 жовтня 2017 р. – Львів. – Ч.1. – С. 30-32.
 11. Антонова О.М. Загальна концепція економічної безпеки приватних закладів сфери вищої освіти / Тез. доп. Стратегічний розвиток організації, міст та регіонів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 жовтня 2017 р. – Ужгород. – С. 71-73.
 12. Антонова О.М. Система індикаторів оцінки рівня економічної безпеки вищих навчальних закладів / Formation of knowledge economy as the basis for information society: 4th International Scientific Seminar, April 29 – 8 May, 2017. – Athens-Kyiv. – P. 22-26
 13. Антонова О.М. Розвиток кадрового потенціалу вищого навчального закладу як умова забезпечення його економічної безпеки / Тез. доп. IV Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика] (Київ, 24-25 листопада 2016 р.) / – К.; НУХТ, 2016 С. 392-393