Національна академія наук України Київський університет права

Нові видання КУП НАНУ

7 Листопада, 2012

Навчальний посібник

Батіна І.А., Мушак Н.Б., Понікаревич Н.М.,
Тесленко Ю.В., Шпаченко В.П.

АНГЛІЙСЬКА МОВА
ДЛЯ ЮРИСТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ

      Навчальний посібник призначений для студентів та аспірантів, майбутніх фахівців з міжнародного права. Навчальний матеріал посібника спрямований на ознайомлення студентів зі специфікою їхньої майбутньої професії і охоплює наступні теми: «Вступ до міжнародного публічного права», «Вступ до права Європейського Союзу», «Захист прав людини», «Дипломатичні представництва та дипломатичний протокол», «Офіційне листування», «Види дипломатичних документів». Поряд з тематикою загального характеру (університетська юридична освіта в Україні та світі, міжнародне право, правові акти Європейського Союзу), більш глибоко розглядаються теми, спрямовані на набуття практичних навичок здійснення офіційної кореспонденції і ознайомлення зі структурними та лексико-граматичними особливостями таких видів офіційних дипломатичних документів як вербальні ноти, міжнародні угоди, меморандуми, комюніке та спільні заяви.
      Для студентів і аспірантів факультетів міжнародного права та всіх, хто самостійно вивчає англійську мову і використовує її у своїй професійній діяльності та має рівень знань, не нижчий від B1.

А 63    Англійська мова для юристів-міжнародників. Навч. посібник / Батіна І.А., Мушак Н.Б., Понікаревич Н.М., Тесленко Ю.В., Шпаченко В.П. –  К.: Видавництво Ліра-К, 2013. – 232 с.

ISBN 978-966-2609-37-0

 

Усіх бажаючих придбати навчальний посібник просимо звертатись в бібліотеку
Київського університету права НАН України за адресою:
м. Київ, вул. Академіка Доброхотова, 7-а.