Національна академія наук України Київський університет права

Пройшло планове засідання Вченої ради КУП НАН України

8 Червня, 2024

У четвер 6 червня 2024 року відбулося планове засідання Вченої ради Київського університету права НАН України. До порядку денного засідання ввійшли найбільш значущі та актуальні питання, що стосуються як поточної, так і перспективної діяльності КУП НАН України, розгляд яких належить до компетенції Вченої ради.

Відкрив засідання голова Вченої ради КУП НАН України, ректор, професор Юрій Бошицький, який привітав членів Вченої ради та присутніх на засіданні колег. У своєму виступі ректор наголосив на найбільш значущих подіях та заходах, які були проведені в університеті, з моменту останнього засідання Вченої ради, перелік яких оголосив учений секретар Валерій Андрусів. Згодом головою Вченої ради було зачитано перелік питань, що увійшли до порядку денного засідання.

За пропозицією ученого секретаря Валерія Андрусіва на голосування було винесене питання щодо включення до складу Вченої ради КУП НАН України новопризначеного керівника структурного підрозділу університету (ex officio): в.о. директорки РІ КУП НАН України Стефанії Українець.

За ініціативи завідувачки аспірантурою Раїси Перелигіної Вченою радою було ухвалено низку рішень, що безпосередньо стосуються навчального процесу здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

За ініціативою члена Вченої ради завідувача кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін Сергія Матвєєва було затверджено «Положення про комісію з питань академічної доброчесності КУП НАН України.

Проректорка з навчально-методичної роботи Олена Антонова ініціювала розгляд питання про встановлення розмірів оплати за навчання в КУП НАН України для здобувачів вищої освіти 2024-2025 року набору, що було схвалено голосуванням.

За ініціативи голови Вченої ради ‒ ректора КУП НАН України, професора Юрія Бошицького було розглянуто питання щодо благодійної допомоги КУП НАН України Збройним силам України, що отримало схвальну підтримку зі сторони членів Вченої ради, а механізм реалізації такої допомоги було доручено розробити в.о. голови ради трудового колективу Аллі Вільчинській.

Наприкінці засідання Вченої ради виступив ректор, професор КУП НАН України Юрій Бошицький, який підбив підсумки проведеного засідання та побажав співробітникам університету наполегливості в їх професійному самовдосконаленні та реалізації намічених планів роботи, особливо в період вступної кампанії.

Прес-Центр КУП НАНУ