Національна академія наук України Київський університет права

Бошицький Юрій Ладиславович

Ректор Київського університету права НАН України, Заслужений юрист України, професор, кандидат юридичних наук, лауреат Премії імені Ярослава Мудрого, Відмінник освіти України. Керівник Міжнародного центру правових проблем інтелектуальної власності при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (за сумісництвом).

Старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (за сумісництвом).

Службова адреса: м.Київ, вул. Доброхотова, 7-а, каб. 124.
Приймальна: 409-26-43, факс: 423-90-87

Народився – 29 вересня 1959 року у м. Ужгород.

Після закінчення у 1985 році юридичного факультету Київського університету ім. Т.Г.Шевченка працював в Міністерстві юстиції УРСР консультантом, головним консультантом. З 1986 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України пройшов шлях від молодшого, наукового, старшого наукового співробітника відділу державно–правових проблем управління (з 1986-1996рр.), старшого наукового співробітника відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького права (з 1996р.) до керівника Міжнародного центру правових проблем інтелектуальної власності при Інституті (з 2001р.).

У 1989 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.
З 2002 – 2006рр. очолював Навчально-консультативний центр Київського університету права Національної Академії наук України в м. Ужгороді(за суміснитвом).

Науковий доробок: складає понад 360 наукових праць, з них 3 індивідуальних і понад 20 колективних монографічних праць, 5 навчальних посібника, 230 наукових і науково-публіцистичних статей. Автор статей з питань права інтелектуальної власності 6-томної Юридичної енциклопедії, Великого енциклопедичного юридичного словника, Енциклопедії цивільного права, Малої енцеклопедії права інтелектуальної власності тощо.

Основні напрямки наукової діяльності: пов’язані з дослідженням теоретичних засад права інтелектуальної власності, проблем авторського права та права промислової власності. Предметом його досліджень є правова охорона комерційних позначень в Україні та гармонізація вітчизняного законодавства в сфері інтелектуальної власності з міжнародним.

Ю.Л.Бошицький активно сприяє створенню вітчизняної школи права інтелектуальної власності. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації 15 аспірантiв, 5 аспірантів та здобувачів досліджують найбільш актуальні аспекти права інтелектуальної власності.

Вільно володіє російською, угорською та англійською

 

 • «Науково-практичний коментар Цивільного Кодексу України» (у співав.) (2004р.);
 • «Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики»: (2006р.);
 • «Право інтелектуальної власності».-Навчальний посібник з грифом “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів”(2007р.);
 • «Мала енциклопедія права інтелектуальної власності» (у співав.) (2009р.);
 • «Енциклопедія цивільного права України» (у співав.) (2009р.);
 • «Мала енциклопедія теорії держави і права» (у співав.) (2010р.);
 • «Правова охорона винаходів та корисних моделей в Україні: проблеми теорії та практики»: Монографія, (у співав.) (2010 р.);
 • «Правоутворення в Україні: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» : Монографія (у співав.) (2010р.);
 • «Мала енциклопедія приватного права» (у співав.) (2011р.);
 • «Правова охорона творів образотворчого мистецтва в Україні»: Монографія (у співав.) (2011р.).
 • «Правова система України в умовах сучасної національної та міжнародної тенденції розбудови державності» : Монографія (у співав.) ( 2012 р.);
 • «Правове регулювання службового винахідництва: проблеми теорії та практики» : Монографія (у співав.) ( 2012 р.);
 • «Мала енциклопедія кримінального  права» (у співав.) (2012р.);
 • «Мала енциклопедія конституційного  права» (у співав.) (2012р.);
 • «Мала енциклопедія міжнародної безпеки (у співав.) (2012р.);
 • «Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції » : Монографія (2014);
 • «Право міжнародних огранізацій і Україна у схемах і таблицях» (у співавт.) (2014);
 • «Правове регулювання службового винахідництва: проблеми теорії та практики»: Монографія (у співавт.) (2014);
 • «Мала енцеклопедія з прав людини» (у співавт.) (2017р.);
 • «Мала енцеклопедія канонічного права» (у співавт.) (2018р);
 • «Державно правове регулювання суспільних відносин в умовах нових глобалізаційних викликів: вітчизняні та міжнародні реалії»: Монографія (у співав.) (2019р.);

Брав участь в складі робочої групи по розробці Книги Четвертої нового Цивільного Кодексу України, є одним із авторів проекту Закону України “Про наукові відкриття”, членом робочої групи МОН України з підготовки проекту Закону України « Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» відповідно до вимог Болонського процесу.

Ю.Л. Бошицький є

 • член Комісії при Президентові України з питань громадянстваПосол Миру Громадської організації «Федерація всесвітнього миру»
 • членом редакційної колегії REVISTA ROMANA DE DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALE (Румунія),
 • заступником головного редактора Часопису Київського університету права.
 • член наукової ради наукового журналу «Security Dimensions: International & National Studies» (Словаччина)
 • член наукової ради щомісячника “Огляд конституційного права” (2015-2019 рр.) (Польща)
 • член редакційної колегії Journal on Law, Economy and Management (Словаччина)
 • член Міжнародної академії інформації освіти (Грузія)

Ю.Л. Бошицький заснував мистецько-правовий проект для правознавців, студентської молоді та митців – „Інтелектуальна власність в Україні: перлини сучасного мистецтва”, в рамках якого було організовано і проведено більше 35 виставок майстрів пензля в Київському університеті права НАН України.

Ю.Л.Бошицького нагороджено:

 • Знаком МОН України «Відмінник освіти України» (2007);
 • Почесною відзнакою Міністерства України у справах сім ї, молоді та спорту«За активну громадську діяльність» (2007);
 • Указом Президента України присвоєно почесне звання “Заслужений юрист України” (2009);
 • Відзнакою Національної академії наук України “ЗА ПІДГОТОВКУ НАУКОВОЇ ЗМІНИ” (2009);
 • Знаком Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності “За розбудову освіти” (2009);
 • Відзнакою МВС України “За сприяння органам внутрішніх справ України” (2009);
 • Почесним знаком Міністерства юстиції України (2010);
 • Орденом Української Православної Церкви Святителя Петра Могили (2010);
 • Почесною Відзнакою Верховного суду України «За сумлінну безперервну працю в галузі права,  вагомий особистий внесок  у розвиток системи судового устрою та судочинства, реформування правосуддя в Україні, забезпечення захисту права і свобод людини та громадянина та з нагоди Дня Конституції» (2012)
 • Почесною Відзнакою Вищої Ради Юстиції за вагомий особистий внесок у розвиток юридичної науки, освіти та практики, сприяння в розбудові правової системи України і активну громадську роботу» ( 2012);
 • Орденом Святого Юрія Переможця Помісної Української Православної Церкви. (2013);
 • Великим Золотим Почесним знаком за заслуги перед Республікою Австрія Федеральним Президентом Республіки Австрія (2013);
 • Званням “Юрист-вчений”  Союзу юристів України Всеукраїнського конкурсу «Юрист року»  (2013);
 • Медаллю Національної академії педагогічних наук України “Ушинського К.Д.”  (2014);
 • Відзнакою Національної академії наук України “За професійні здобутки” (2014);
 • Нагрудним знаком  Міністерства освіти і науки України “За наукові та освітні досягнення” (2014);
 • Нагрудним знаком “Відзнака Голови Конституційного Суду України ” (2014);
 • Орденом  Святого Архістратига Михаїла Помісної Української Православної Церкви (2014);
 • Орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого III ступеня Української Православної Церкви Київського Патріархату (2015);
 • Указом Президента України нагороджено орденом “За заслуги” III ступеня (2015);
 • Орденом Української Православної Церкви святого рівоапостолького князя Володимира I ступеня Московського патріархату (2015);
 • Орденом «Лицарський Хрест Угорщини» “За багаторічну діяльність у зміцненні, розширенні та поглибленні наукових та освітніх зв’язків між Україною та Угорщиною” від Президента Угорщини (2016);
 • Найвищою нагородою юридичного факультету Дебреценського університету – «Пам’ятна бронзова медаль». (2017р.);
 • Указом Президента України нагороджено орденом “За заслуги” II ступеня (2018);

Почесними грамотами:

 • Міністерства юстиції України «За значний особистий вклад у розбудову правової держави та зразкове виконання службового обов’язку” (2008);
 • Антимонопольного комітету України «За високі досягнення у праці та вагомий внесок у розвиток конкуренції» (2008);
 • Кабінету Міністрів України «За вагомий особистий внесок у розвиток юридичної науки, значні творчі здобутки, впровадження їх у практику, високий професіоналізм» (2009);
 • Бюро уповноважених Угорського Парламенту з прав людини Республіки Угорщина (2009);
 • Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту «За вагомий особистий внесок у реалізацію державної молодіжної політики, активну громадську діяльність, популяризацію молодіжного руху в Україні» (2009);
 • Міністерства освіти і науки України «За сумлінну працю, особистий вагомий творчий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців, шанобливе ставлення до культури та традицій українського народу» (2010);
 • Рівненської обласної державної адміністрації «За багаторічну плідну працю, значний особистий внесок у розвиток юридичної освіти і науки, високий професіоналізм та з нагоди 15-річниці утворення Київського університету права Національної академії наук України» (2010);
 • Управління МВС України в Рівненській області «За вагомий особистий внесок у розвиток плідної взаємодії з органами внутрішніх справ України, надання дієвої допомоги правоохоронцям Рівненської області у боротьбі зі злочинністю, зміцненні законності, захисті прав і свобод громадян» (2010);
 • Сенату Мішкольцського Університету «За високоякісну науково-педагогічну діяльність на честь 15-річного Ювілею заснування Університету» (2010).
 • Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації «За  активну співпрацю у формуванні  правової культури студентської молоді, значний особистий  внесок у розвиток освіти Рівненщини та з нагоди Дня знань» (2012)
 • Київської обласної державної адміністрації « За багаторічну сумлінну працю, особистий вагомий внесок у розвиток національної освіти, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, активну життєву позицію та з нагоди Дня Київського університету права НАН України» (2012);
 • Вінницької  обласної державної адміністрації та обласної Ради  « За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток юридичної  освіти і науки» (2012);
 • Київської міської державної адміністрації «За багаторічну сумлінну працю  та високий професіоналізм» (2013).
 • Рівненської міської ради та виконавчого комітету «За високий професіоналізм, сумлінну працю у справі підготовки висококваліфікованих фахівців-юристів та з нагоди ювілейного 15-го вручення дипломів випускникам Рівненського інституту Київського університету права НАН України» (2013);
 • Київської міської державної адміністрації “За багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм” (2013);
 • Рівненською обласною радою “За високу якість та результативність роботи, вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі області та з нагоди Дня знань” (2013);
 • Вінницькою обласною державною адміністрацією “За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та розвиток юридичної освіти” (2013)
 • Президією Національної академії наук України, Центральним комітетом профспілки працівників Національної академії наук України “За багатолітню плідну працю, вагомий особистий внесоку розвиток вітчизняної правознавчої науки і освіти та з нагоди 20-річчя від дня заснування університету” (2015)
 • Закарпатської обласною державною адміністрацією “За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики у галузі національної освіти, досягнуті успіхи у науковій і педагогічній діяльності та з нагоди 20-річчя від дня заснування Київського університету права Національної академії наук України” (2015)
 • Кіровоградською обласною державною адміністрацією “За багаторічну плідну працю, особистий вагомий внесок у розвиток національної освіти, вищої освіти і науки Кіровоградщини, високий професіоналізм та активну громадську позицію” (2015)
 • Вінницькою обласною державною адміністрацією “За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців з правознавства” (2015);
 • Університетом національної та світової економіки “За вагомий внесок в освітню та наукову сферу інтелектуальної власності” (2015);

Грамотами і подяками:

 • Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини “За особистий вагомий внесок у підготовку юристів на засадах поваги до прав і свобод людини” (2009);
 • Верховної Ради України “За заслуги перед Українським народом” (2011)
 • Митрополитом Володимиром Київської і всієї України предстоятелем Української Православної Церкви “За заслуги перед Українською Православною Церквою та в пам’ять 1025-річчя Хрещення Київської Русі” (2013);
 • Головним управлінняю юстиції у Рівненській області “За плідну співпрацю у здійсненні правової освіти населення, за якісну підготовку висококваліфікованих юридичних кадрів для зміцнення законності та правопорядку, захисту державних інтересів” (2013);
 • Рівненською обласною радою “За сумлінну творчу працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток юридичної освіти і науки, підготовці високваліфікованих юристів” (2014)
 • Рівненською міською радою та виконавчим комітетом “За плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у підготовці високваліфікованих юристів” (2014);
 • Виконавчим комітетом Кам’янець-Подільської міської ради “За вагому участь в розвитку сфери освіти міста та підготовку високваліфікованих фахівців у галузі юриспруденції” (2014)
 • Званням «DOCTOR HONORIS CAUSA»: 
  1. Закарпатського державного університету, Україна (м.Ужгород)
  2. Європейського університету Молдови (м. Кишенау) 
  3. Батумського державного університету ім. Шота Руставелі (м. Батумі);

1. Некоторые правовые вопросы управления изобретательской и патентно-лицензионной работой в МНТК / Ю. Л. Бошицкий // Радянське право. – 1988. – № 9. – C. 47–49. 

2. Теоретические вопросы правового регулирования управления изобретательством / Ю. Л. Бошицкий // Научно-технический прогресс: управление и право (методологический аспект) : кол. моногр. / В. Б. Аверьянов, Ю. Л. Бошицкий, О. Ф Андрийко [и др.]. – К. : Наукова думка, 1989. – 370 с. 

3. Наши предложения к проекту Закона об изобретательской деятельности / Ю. Л. Бошицкий, В. Л. Лало // Радянське право. – 1989. – № 3. – С. 45–50. 

4. Ключевой вопрос – собственность на изобретение / Ю. Л. Бошицкий, В. Л. Лало // Экономическая газета. – 1989. – №5. 

5. Важная гарантия научно-технического прогресса / Ю. Л. Бошицкий // Радянська освіта. – 1989. – № 3. – С.35–38. 

6. Перспективы развития патентного законодательства в Украине / Ю. Л. Бошицкий // Экономика Украины. – 1991. – №12. – С. 25–32. 

7. Организация и правовое обеспечение изобретательской и патентно-лицензионной деятельности в сфере академической науки / Ю. Л. Бошицкий // Интеграция академической науки и производства: организационно-правовое обеспечение : кол. моногр. / В. Б. Аверьянов, Ю. Л. Бошицкий, О. Ф Андрийко [и др.]. – К. : Наукова думка, 1990. – 240 с.  

8. Перспективы развития патентного законодательства в Украине / Ю. Л. Бошицкий, А. Н. Литвиненко // Экономика Украины. – 1991. – № 12. – С. 45–50.

9. Патентний закон для захисту новаторів / Ю. Л. Бошицький // Україна бізнес. – 1992. – № 23. – C. 25–30. 

10. Правовая реформа изобретательства: проблемы и решения : монография / Ю. Л. Бошицкий. – К. : Наукова думка, 1992. – 124 с. 

11. Hogyan alapitsunk vegyesvallalatot Ukrajnaban : monograph / Iyrii Boshytskyi ; мenedzser Konyvek DFC. – Kiado-Budapest, 1992. – 97 с. 

12. Перспективи правової реформи винахідницької і патентної справи в Україні / Ю. Л. Бошицький // Правова держава : щоріч. наук. пр. – К., 1993. – С. 80–86. 

13. Интеллектуальный централиз / Ю. Л. Бошицкий // Юридическая. практика. – 2001. – № 18. – С. 4. 

14. В Европейский Союз – с наукой / Ю. Л. Бошицкий // Юридическая практика. – 2001. – № 19. – С. 4. 

15. Украина – Венгрия: основа – сотрудничество! / Ю. Л. Бошицкий // Юридическая практика. – 2001. – № 47. – С. 4. 

16. Углубление международной интеграции юридической науки и образования / Ю. Л. Бошицкий // Юридическая практика. – 2001. – № 48. – С. 4. 

17. Інтелект потребує захисту / Ю. Л. Бошицький // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 122. 

18. Состязание интелектов требует правил игры / Ю. Л. Бошицкий // Голос Украины. – 2001. – № 118.

19. Збереженя інтелектуального потенціалу держави – крок до процвітання / Ю. Л. Бошицький // Закон і бізнес. – 2001. – № 22. 

20. Первый выпуск «коллег по оружию» / Ю. Л. Бошицкий // Юридическая практика. – 2001. – № 30. – С. 4. 

21. Інтелектуальна власність України – перлина національного багатства / Ю. Л. Бошицький // Юридичний вісник України. – 2001. – 28 лип. – 3 серп. – С.12. 

22. Збереження інтелектуального потенціалу держави – крок до процвітання / Ю. Л. Бошицький // Право України. – 2001. – № 7. – С.133–135. 

23. Проблеми оптимізації охорони інтелектуальної власності в Україні (організаційні і цивільно-правові аспекти) / Ю. Л. Бошицький, В. Г. Ващук, В. Л. Петров // Правова держава : щоріч. наук. пр. – К. : Наукова думка, 2001. – Вип. 12. – С. 389–401. 

24. Az intelektualis tulajdon Ukrajnaban: A szerzoi jog nehany problemaja / Iyrii Boshytskyi // Collectio ivridica universitatis debreceniensis. – 2001. – № 1. – С.147–153. 

25. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми оптимізації охорони програмного забезпечення / Ю. Л. Бошицький // Матеріали Міжнар. наук. конф. «Теорія і практика переходу до ринку: економіко-правовий, міжнародний та інформаційно-технологічний аспекти», 27-30 березня 2001 р., м. Сніна (Словаччина). – Ужгород, 2001. – С. 269–276. 

26. Проблеми вдосконалення цивільного законодавства України у сфері інтелектуальної власності / Ю. Л. Бошицький // Правова держава : щоріч. наук. пр. – К., 2002. – Вип. 13. – С.160–168. 

27. Деякі питання оптимізації патентної охорони програмного забезпечення в Україні / Ю. Л. Бошицький // Матеріали Міжнар. наук. конф., 10-12 квітня 2002 р., м. Сніна ( Словаччина). – Ужгород, 2002. – С. 36–41. 

28. Деякі теоретичні аспекти оптимізації винахідництва в Україні / Ю. Л. Бошицький // Матеріали Міжнар. наук. конф. «Проблеми розвитку та управління інтеграційними процесами на міжнародному ринку вищої освіти і науки», квіт. 2002 р., м. Сніна (Словаччина). – Ужгород, 2002. – С. 230–233. 

29. Проблеми реформи науки і освіти в Україні / Ю. Л. Бошицький // Правова держава : щоріч. наук. пр. – К., 2002. Вип. 13. – С. 545–550. 

30. Науково-дослідна установа / Ю. Л. Бошицький // Юридична енциклопедія : в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) [та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2002. – Т.4 : Н-П. – С. 78. 

31. Найробський договір про охорону олімпійського символу / Ю. Л. Бошицький // Юридична енциклопедія : в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) [та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2002. – Т.4 : Н-П. – С. 32–33. 

32. Наукова діяльність / Ю. Л. Бошицький // Юридична енциклопедія : в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) [та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2002. – Т.4 : Н-П. – С. 73–74. 

33. Науковий працівник / Ю. Л. Бошицький // Юридична енциклопедія : в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) [та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2002. – Т.4 : Н-П. – С. 76. 

34. Науково-технічна інформація / Ю. Л. Бошицький // Юридична енциклопедія : в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) [та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2002. – Т.4 : Н-П. – С. 80–81. 

35. Національний науковий центр / Ю. Л. Бошицький // Юридична енциклопедія : в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) [та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2002. – Т.4 : Н-П. – С. 98. 

36. Науково-технічний прогрес / Ю. Л. Бошицький // Юридична енциклопедія : в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) [та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2002. – Т.4 : Н-П. – С. 81. 

37. Патент / Ю. Л. Бошицький // Юридична енциклопедія : в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) [та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2002. – Т.4 : Н-П. – С. 453–454. 

38. Патентна чистота / Ю. Л. Бошицький // Юридична енциклопедія : в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) [та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2002. – Т.4 : Н-П. – С. 454. 

39. Патентне відомство / Ю. Л. Бошицький // Юридична енциклопедія : в 6 т. ./ Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) [та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2002. – Т.4 : Н-П. – С.  .454–455. 

40. Патентоздатність / Ю. Л. Бошицький // Юридична енциклопедія : в 6 т. ./ Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) [та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2002. – Т.4 : Н-П. – С. 455–456. 

41. Патентне право / Ю. Л. Бошицький // Юридична енциклопедія : в 6 т. ./ Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) [та ін.]. – К. : Укр.енцикл., 2002. – Т.4 : Н-П. – С. 455. 

42. Патентний повірений / Ю. Л. Бошицький // Юридична енциклопедія : в 6 т. ./ Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) [та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2002. – Т.4 : Н-П. – С. 455. 

43. Творчество требует защиты / Ю. Л. Бошицкий // Стиль. – № 1. – 2002. – С. 49–50. 

44. Творчество требует защиты. Охрана прав дизайнеров / Ю. Л. Бошицкий // Стиль. – № 2. – 2002. – С. 16–17. 

45. Творчество требует защиты / Ю. Л. Бошицкий // Стиль. – № 3/4. – 2002. – С.18. 

46. Деякі питання удосконалення національної освіти і науки в сфері інтелектуальної власності / Ю. Л. Бошицький, О. М. Максименко // Держава і право : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. – К., 2002. – Вип. № 17. – С. 279–286.

47. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики : зб. наук. ст. / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького, Ю. С. Шемшученка. – К. : Ін-т держави і права. ім. В.М. Корецького НАНУ, 2002. – 424 с. 

48. Az intelektualis tulajdon jog nehany problemaja / Iyrii Boshytskyi // Міжнародно-правова охорона товарних знаків : Міжнар. наук. конф., травень 2002 р., м. Дебрецен. – С. 70–74. 

49. Концептуальні аспекти сприяння розвитку інтелектуальної власності нації / Ю. Л. Бошицький // Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, 2002. – С.13–40. 

50. Правовые проблемы коллективного управления интеллектуальной собственностью в переходном обществе / Ю. Л. Бошицкий, Н. В. Онищук, Л. П. Тимофеенко // Вісник Дебреценського Університету. – 2002. – № 3. – С. 73–78. 

51. Інтелектуальна власність в Україні: деякі проблеми правового забезпечення інтересів художників / Ю. Л. Бошицький, І. І. Ващинець // Держава і право : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, 2002. – Вип.18. – С. 245–251. 

52. Роз’яснення з питань інтелектуальної власності, що виникають під час державної реєстрації лікарських засобів / Ю. Л. Бошицький // Вісник фармакології та фармації. – № 4. – 2003. – С. 16–23. 

53. Деякі теоретичні питання щодо права інтелектуальної власності / Ю. Л. Бошицький // Теорія і практика переходу до ринку: економіко-правовий, міжнародний, інформаційно-технологічний та освітньо-правовий аспекти : матеріали Міжнар. наук. конф., 12-15 берез. 2003 р., м. Сніна (Словаччина). – Ужгород, 2003. – С. 160–164. 

54. Право інтелектуальної власності України / Ю. Л. Бошицький // Цивільне право України. Академічний курс : у 2 т. : підручник / за заг. ред. Я. М. Шевченко. – К. : Ін Юре, 2003. – Т.1 : Загальна частина, гл. 31. – С. 396–457. 

55. Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності / Ю. Л. Бошицький // Цивільне право України. Академічний курс : у 2 т. : підручник / за заг. ред. Я. М. Шевченко. – К. : Ін Юре, 2003. – Т. 2 : Особлива частина, гл. 12, § 3 – С. 116–120.

56. Роль права у створенні та впровадженні лікарських засобів / Ю. Л. Бошицький, І. А. Кириченко // Вісник фармакології та фармації. – 2003. – № 11. – С. 15–50.

57. Договір комерційної концесії / Ю. Л. Бошицький // Цивільне право України. Академічний курс : у 2 т. : підручник / за заг. ред. Я. М. Шевченко. – К. : Ін Юре, 2003. – Т. 2 : Особлива частина, гл. 23. – С. 279–289. 

58. Промислова власність / Ю. Л. Бошицький // Юридична енциклопедія : в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) [та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2003. – Т. 5 : П-С. – С.163–164. 

59. Промисловий зразок / Ю. Л. Бошицький // Юридична енциклопедія : в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) [та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2003. – Т. 5 : П-С. – С.164. 

60. Протокол до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків / Ю. Л. Бошицький // Юридична енциклопедія : в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) [та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2003. – Т. 5 : П-С. – С. 175–176. 

61. Раціоналізатор / Ю. Л. Бошицький // Юридична енциклопедія : в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) [та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2003. – Т. 5 : П-С. – С. 243. 

62. Раціоналізаторська пропозиція / Ю. Л. Бошицький // Юридична енциклопедія : в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) [та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2003. – Т. 5 : П-С. – С.243. 

63. Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення / Ю. Л. Бошицький // Юридична енциклопедія : в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) [та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2003. – Т. 5 : П-С. – С.321-322. 

64. Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію / Ю. Л. Бошицький // Юридична енциклопедія : в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) [та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2003. – Т. 5 : П-С. – С. 656. 

65. КУП: перспективи співробітництва з юридичними вузами Угорщини / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2003. – № 4. – С. 108–110. 

66. Актуальные вопросы международного сотрудничества в сфере юридической науки: преимущества и перспективы венгерского опыта / Ю. Л. Бошицкий // Держава і право : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. – К., 2003. – Вип. 22. – 2003. – С. 6–9. 

67. Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – 548 с. 

68. Інтелектуальна власність в контексті проблем сучасної національної освіти / Ю. Л. Бошицький // Проблеми розвитку та управління інтеграційними процесами на міжнародному ринку вищої освіти і науки” : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-17 жовт. 2003 р. м. Сніна (Словаччина). – Ужгород, 2004. – С. 279–282. 

69. Вдосконалення правової охорони промислової власності в Україні – стимул та гарантія економічного зростання держави / Ю. Л. Бошицький // Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2004. – С. 15–50. 

70. Актуальні проблеми правового регулювання інтелектуальної власності в Україні на сучасному етапі / Ю. Л. Бошицький // Правова держава : щоріч. наук. пр. – К., 2004. – Вип. 15. – С. 262–277. 

71. Правові проблеми інтелектуальної власності / Ю. Л. Бошицький // Правова держава : щоріч. наук. пр. Спецвипуск. – К., 2004. – С. 273–289. 

72. Деякі організаційно-правові проблеми освіти у сфері інтелектуальної власності / Ю. Л. Бошицький // Матеріали Міжнар. наук. конф. «Проблеми адаптації вищої освіти в Україні до європейських стандартів принципів Болонського процесу», 23-26 берез. 2004 р. м. Сніна (Словаччина). – Ужгород, 2004. – С.157–159. 

73. Загальні положення про право інтелектуальної власності / Ю. Л. Бошицький // Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. : у 2 ч. / за заг. ред. Я. М. Шевченко. – К. : Ін Юре, 2004. – Ч. 1, кн. 4, гл. 35. – С. 567–583. 

74. Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (Авторське право) // Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. : у 2 ч. / за заг. ред. Я. М. Шевченко. – К. : Ін Юре, 2004. – Ч. 1, кн. 4, гл. 36. – С. 584–608. 

75. Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) / Ю. Л. Бошицький // Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. : у 2 ч. / за заг. ред. Я. М. Шевченко. – К. : Ін Юре, 2004. – Ч. 1, кн. 4, гл. 37. – С. 609–617. 

76. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття / Ю. Л. Бошицький // Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. : у 2 ч. / за заг. ред. Я. М. Шевченко. – К. : Ін Юре, 2004. – Ч. 1, кн. 4, гл. 38. – С. 618–620. 

77. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок / Ю. Л. Бошицький // Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. : у 2 ч. / за заг. ред. Я. М. Шевченко. – К. : Ін Юре, 2004. – Ч. 1, кн. 4, гл. 39. – С. 621–638. 

78. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми / Ю. Л. Бошицький // Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. : у 2 ч. / за заг. ред. Я. М. Шевченко. – К. : Ін Юре, 2004. – Ч. 1, кн. 4, гл. 40. – С. 239–647. 

79. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію / Ю. Л. Бошицький // Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. : у 2 ч. / за заг. ред. Я. М. Шевченко. – К. : Ін Юре, 2004. – Ч. 1, кн. 4, гл. 41. – С. 648–651. 

80. Право інтелектуальної власності на торговельну марку / Ю. Л. Бошицький // Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. : у 2 ч. / за заг. ред. Я. М. Шевченко. – К. : Ін Юре, 2004. – Ч. 1, кн. 4, гл. 44. – С.665–673. 

81. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення / Ю. Л. Бошицький // Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. : у 2 ч. / за заг. ред. Я. М. Шевченко. – К. : Ін Юре, 2004. – Ч. 1, кн. 4, гл. 45. – С. 674–678. 

82. Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт / Ю. Л. Бошицький // Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. : у 2 ч. / за заг. ред. Я. М. Шевченко. – К. : Ін Юре, 2004. – Ч. 2, кн. 5, гл. 62. – С. 347–354. 

83. Твір / Ю. Л. Бошицький // Юридична енциклопедія : в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) [та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2004. – Т. 6 : Т-Я. – С. 28–29. 

84. Топографія інтегральних мікросхем / Ю. Л. Бошицький // Юридична енциклопедія : в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) [та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2004. – Т. 6 : Т-Я. – С. 100–101. 

85. Торговельна марка / Ю. Л. Бошицький // Юридична енциклопедія : в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) [та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2004. – Т. 6 : Т-Я. – С.105. 

86. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності “ТRIPS” / Ю. Л. Бошицький // Юридична енциклопедія : в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) [та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2004. – Т. 6 : Т-Я. – С. 170–171. 

87. Ухаль Арзен Михайлович / Ю. Л. Бошицький // Юридична енциклопедія : в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) [та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2004. – Т. 6 : Т-Я. – С. 232–233. 

88. Фірмове (комерційне) найменування / Ю. Л. Бошицький // Юридична енциклопедія : в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) [та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2004. – Т. 6 : Т-Я. – С. 285. 

89. Фонограма / Ю. Л. Бошицький // Юридична енциклопедія : в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) [та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2004. – Т. 6 : Т-Я. – С. 294. 

90. Юрфак УжДІЕП / Ю. Л. Бошицький // Юридична енциклопедія : в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) [та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2004. – Т. 6 : Т-Я. – С. 487. 

91. Деякі актуальні питання права інтелектуальної власності в Україні / Ю. Л. Бошицький // Актуальные проблемы охраны интеллектуальной собственности : материалы 8-й Междунар. науч.-практ. конф., Алушта 6-11 сент. 2004 г. – С. 235-239. 

92. Научные открытия ученых Украины / Г. А. Андрощук, Ю. Л. Бошицкий, Е. А. Булат [и др.]. – К. : Новая идеология, 2004. – 112 с. 

93. Реализация прав граждан в области научного творчества и образования как средство обеспечения социального прогресса : доклад на Круглом столе / Ю. Л. Бошицкий // Фундаментальные исследования в современном инновационном процессе: организация, эффективность, интеграция : материалы Междунар. симпозиума, (Киев, 1-3 дек. 2003 г.). – К. : Феникс, 2004. – С. 470–477. 

94. Реформування правової системи України: актуальні теоретичні та практичні  питання щодо сфери інтелектуальної власності  / Ю. Л. Бошицький // Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів : зб. наук. пр. Міжнар. наук.- практ. конф., Київ, 28-27 квіт. 2004. – К., 2004. – С. 566–571. 

95. Деякі питання щодо охорони прав на наукове відкриття – як стимул і гарантія розвитку науки в України в умовах євроінтеграції / Ю. Л. Бошицький // Розширення Європейського Союзу: нові реалії і перспективи на міжнародному ринку вищої освіти і науки : матеріали Міжнар. наук. конф., 24-27 жовт. 2004 р., м. Сніна (Словаччина). – Ужгород, 2004. – С.24–28. 

96. Деякі питання щодо вдосконалення правової охорони наукового відкриття в Україні / Ю. Л. Бошицький // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – № 4 (12). – 2004. – С. 61–65. 

97. Проблеми правової охорони творців об’єктів промислової власності в Україні / Ю. Л. Бошицький // Правова держава : щоріч. наук. пр. – К., 2005. – Вип. № 16. – С. 428–436. 

98. Роль права у створенні й охороні об’єктів інтелектуальної власності / Ю. Л. Бошицький) //Держава і право : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. – К., 2005. – Вип. 28. – С. 352–358. 

99. Інтелектуальній власності – ефективну охорону / Ю. Л. Бошицький // Юридичний вісник України. – 2005. – № 20 (516). – С.15. 

100. Комерційне позначення / Ю. Л. Бошицький, О. О. Козлова // Юридичний вісник України. – 2005. – № 24 (520). – С. 7. 

101. Україна – Угорщина: нові шляхи інтеграції юридичної науки / Ю. Л. Бошицький, Ковач Ж. // Юридичний вісник України. – 2005. – № 27. – С.8. 

102. Охорона авторських прав у сфері інформаційних технологій / Ю. Л. Бошицький, І. І. Ващинець // Юридичний вісник України. – 2005. – № 30. – С. 6. 

103. Охорона інтелектуальної власності в галузі фармацевтики / Ю. Л. Бошицький, І. Кириченко // Юридичний вісник України. – 2005. – № 38. – С. 8. 

104. Від наукових відкриттів до Нобелівських премій / Г. О. Андрощук, Ю. Л. Бошицький, Є. А. Булат, В. А. Іванов // Материалы 9-й Междунар. наук.-практ. конф. «Актуальные проблемы интеллектуальной собственности», Алушта, 5-9 сент. 2005. – С. 97. 

105. Аспекти правової охорони комерційних найменувань в Україні / Ю. Л. Бошицький, О. О. Козлова // Інтелектуальна власність. – 2005. – № 9. – С. 8–12. 

106. Проблеми захисту творців об’єктів інтелектуальної власності / Ю. Л. Бошицький // Актуальні проблеми цивільного права і цивільного процесу в Україні : кол. моногр. / Я. М. Шевченко, Ю. Л. Бошицький, А. Ю. Бабаскін [та ін.]. – К. : ІДП НАНУ, 2005. – Гл. 11. – С. 327–366. 

107. Деякі проблемні питання щодо оптимізації правової охорони інтелектуальної власності в Україні / Ю. Л. БОшицький // Часопис Київського університету права. – 2005. – № 4 – С.154–159. 

108. Україна – Угорщина: нові шляхи інтеграції юридичної науки / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2005. – № 3 – С.184–187. 

109. Україна – Польща: поглиблення інтеграції юридичної науки та освіти / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2005. – № 4. – С. 227–231. 

110. Україна –Угорщина: нові шляхи інтеграції юридичної науки / Ю. Л. Бошицький, Ж. Ковач // Юридичний вісник України. – 2005. – № 27. – С. 8.

111. Деякі питання правової охорони географічних зазначень для вин та спиртних напоїв відповідно до Угоди ТРІПС / М. І. Архіпова, Ю. Л. Бошицький // Інтелектуальна власність. – 2006. – № 2. – С. 23.

112. Проблеми правового регулювання  об’єктів інтелектуальної власності в Україні на шляху до євроінтеграції / Ю. Л. Бошицький // Європейська інтеграція України: політико-правові проблеми : кол. моногр. / за ред. В. П. Горбатенка. – К. : Юридична думка, 2005. – 332 с. 

113. Комерційні найменування: основні правові аспекти : наук.-практ. вид. / Ю. Л. Бошицький, О. О. Козлова, Г. О. Андрощук ; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2006. – 216 с. 

114. Переваги порівняльного правознавства в контексті удосконалення законодавства / Ю. Л. Бошицький // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку : зб. наук. ст. / за ред. Ю С. Шемшученка, О. В. Кресіна. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, 2006. – С.357–365. 

115. Сучасні проблеми правової охорони комерційних позначень в Україні / Ю. Л. Бошицький // Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики : зб. наук. ст. / за ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л.Бошицького. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2006. – С. 16–49. 

116. Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку : зб. матеріалів Міжнар. конф. ( 27.01.-2.02.2006 р., м. Косів Івано-Франківської обл.) / НАН України, Київський університет права ; [передмов. Ю. Л. Бошицького]. – Вип. 8. – К. : 2006. – 304 с. 

117. Становлення інституту комерційних позначень та основні проблемні правові питання / Ю. Л. Бошицький // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку : зб. матеріалів Міжнар. конф.( 27.01.-2.02.2006 р., м. Косів Івано-Франківської обл.). – К., 2006. – Вип. 8. – С. 4–31. 

118. КУП НАНУ – флагман юридичної освіти в Україні / Ю. Л. Бошицький // Юридична газета. – 2006. 

119. Проблеми співвідношення законодавства України щодо географічних зазначень для вин та спиртних напоїв та положеннями Угоди ТРІПС / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 4. – 28–35 с. 

120. КУП НАНУ – розпочав навчальний рік / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 4. – С. 65–68. 

121. КУП – розпочав навчальний рік / Ю. Л. Бошицький // Учись, работай, отдыхай. – 2006. – № 32. – С. 18–19. 

122. Конференція в Сімферополі порівняльне правознавство / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 4. – С. 70–72. 

123. Проблеми оптимізації правової охорони інтелектуальної власності в Україні / Ю. Л. Бошицький // Зб. наук. ст. Міжнар. наук.-практ. конф., 16-19 травня 2006. – м. Сніна (Словаччина). – Ужгород, 2006. – С. 31–36. 

124. Інтелектуальна власність як об’єкт правової охорони / Ю. Л. Бошицький // Цивільне право України. Академічний курс : у 2 т. : підручник / за заг. ред. Я. М. Шевченко – К. : Ін Юре, 2006. – Т.1 : Загальна частина, гл. 31. – С. 528–613. 

125. Роль права в охороні комерційних позначень та інших об’єктів інтелектуальної власності / Ю. Л. Бошицький // Судова апеляція. – № 4 (5). – 2006 – С. 68–74. 

126. Проблеми охорони прав на комерційні (фірмові) найменування в Україні / Ю. Л. Бошицькийи // Держава і право : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – Вип. 34. – С. 361–367. 

127. Основи права інтелектуальної власності : метод. рек. для вчителів. по практ. використ. навч. посіб. «Основи права інтелектуальної власності для учнівської молоді м. Києва» / Ю. Л. Бошицький, Ю. С. Шемшученко, О. Л.Копиленко [та ін.]. – К., 2006. – 236 с.

128. Охорона інтелектуальної власності в Угорському праві : монографія / Дьордь Чечі ; за заг. ред. і в пер. Ю. Л. Бошицького. – К. : Логос, 2006. – 184 с. 

129. Основи права інтелектуальної власності : навч. посібник / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. – К. : КУП НАНУ, 2006. – 163 с. 

130. Розвиток конституційних принципів щодо охорони інтелектуальної власності в Україні // Правова держава : щоріч. наук. пр. – К. : Ін-т держави і права Ім. В.М. Корецького НАН УКраїни, 2006. – Вип.17. – С. 267–272. 

131. Київський університет права НАН України удосконалює свій потенціал // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 3. – С. 179–182. 

132. Особливості та проблеми правової охорони торговельних марок в Україні в умовах поглиблення ринкових відносин // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 4. – С. 112–117. 

133. Теоретичні та практичні питання щодо вдосконалення правового регулювання комерційних (фірмових) найменувань в Україні / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2007. – № 1. – С. 113–118. 

134. Нова цікава та корисна праця в сфері академічної економічної науки / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2007. – №1. – С. 183–184. – Рец. на кн.: Шинкрук Л. В. Нагромадження основного капіталу: теорія, аналіз та тенденції розвитку в Україні : монографія. – К., 2006. – 393 с.

135. Географічні зазначення / Ю. Л. Бошицький // Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С.Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2007. – С. 128. 

136. Інтелектуальна власність / Ю. Л. Бошицький // Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2007. – С. 337–338. 

137. Корисна модель / Ю. Л. Бошицький // Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2007. – С. 403. 

138. Міжнародна охорона авторського права / Ю. Л. Бошицький // Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2007. – С. 454. 

139. Наукове відкриття / Ю. Л. Бошицький // Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2007. – С. 502. 

140. Науковий працівник / Ю. Л. Бошицький // Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2007. С. 502–503.

141. Ноу-хау / Ю. Л. Бошицький // Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2007. – С. 502–503. 

142. Патент / Ю. Л. Бошицький // Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2007. – С. 609. 

143. Патентне відомство / Ю. Л. Бошицький // Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2007. – С. 610. 

144. Патентне право / Ю. Л. Бошицький // Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2007. – С. 610. 

145. Патентний повірений / Ю. Л. Бошицький // Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2007. – С. 610–611. 

146. Право інтелектуальної власності / Ю. Л. Бошицький // Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2007. – С. 674–675. 

147. Право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості / Ю. Л. Бошицький // Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2007. – С. 683. 

148. Промислова власність / Ю. Л. Бошицький // Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2007. – С. 732. 

149. Промисловий зразок / Ю. Л. Бошицький // Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С.Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2007. – С. 733. 

150. Раціоналізатор / Ю. Л. Бошицький // Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2007. – С. 757. 

151. Раціоналізаторська пропозиція / Ю. Л. Бошицький // Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2007. – С. 757. 

152. Твір / Ю. Л. Бошицький // Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2007. – С. 879. 

153. Торговельна марка / Ю. Л. Бошицький // Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2007. – С. 895–896. 

154. Фірмове (комерційне) найменування / Ю. Л. Бошицький // Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2007. – С. 944–945. 

155. Фонограма / Ю. Л. Бошицький // Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2007. – С. 947. 

156. Право інтелектуальної власності : навч. посібник / Ю. Л. Бошицький. – К. : Логос, 2007. – 488 с. 

157. Творчість, як основа створення об’єктів інтелектуальної власності / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2007. – № 2. – С. 95–98. 

158. Впровадження європейських форм навчання в Київському університеті права НАН України / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2007. – № 2. – С.161–164. 

159. Конституційні принципи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні / Ю, Л. Бошицький // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами 4-ї Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 2007 р., 1-2 черв. : у 2 т. ; уклад. Т. Д. Климчук, І. М. Якушев. – Луцьк : Вежа : Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 2007. – Т. 1. – С. 363–367. 

160. Гендерна проблематика у сфері науки та інтелектуальної власності / Ю. Л. Бошицький // Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства : монографія / кол. авт. ; за заг. ред. Н. М.Оніщенко, Н. М.Пахаренко. – К. : Юридична думка, 2007. – С. 280–312. 

161. Проблеми правового регулювання комерційних позначень в Україні / Ю. Л. Бошицький // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / [редкол.: С. В. Ківалов (гол. ред.) та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2007. – Вип. 31. – С. 228–233. 

162. Особливості правового регулювання торговельних марок в Угорщині / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2007. – № 4. – С. 127–132. 

163. Особливості захисту прав на комерційні позначення в Україні / Ю. Л. Бошицький // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку : зб. матеріалів наук. конф. (27.01 – 30.01.2007р., м. Косів Івано-Франківської обл.). – К., 2007. – Вип. 8. – С.1 4–22. 

164. Проблеми правої охорони деяких об’єктів інтелектуальної власності в умовах євроінтеграції / Ю. Л. Бошицький // Держава і право : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. – Вип. 34. – С. 312–317. 

165. Проблеми правової охорони торговельних марок та комерційних (фірмових) найменувань в Україні / Ю. Л. Бошицький // Правова держава : щоріч. наук. пр. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. – Вип. 18. – С.328–336. 

166. Загальні положення про право інтелектуальної власності / Ю. Л. Бошицький // Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. із змінами та доп. станом на 1 січ. 2008 р. / за заг. ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. – К. : Правова єдність, 2008. – Гл. 35.

167. Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (Авторське право) / Ю. Л. Бошицький // Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. із змінами та доп. станом на 1 січня 2008 р. / за заг. ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. – К. : Правова єдність, 2008. – Гл. 36.

168.  Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму та програму (передачу) організації мовлення (Суміжні права) / Ю. Л. Бошицький // Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. із змінами та доп. станом на 1 січня 2008 р. / за заг. ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. – К. : Правова єдність, 2008. – Гл. 37.

169. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття /Ю. Л. Бошицький // Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. із змінами та доп. станом на 1 січня 2008 р. / за заг. ред. : Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. – К. : Правова єдність, 2008. – Гл. 38.

170. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок / Ю. Л. Бошицький // Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. із змінами та доп. станом на 1 січня 2008 р. / за заг. ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. – К. : Правова єдність, 2008. – Гл. 39.

171. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми / Ю. Л. Бошицький // Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. із змінами та доп. станом на 1 січня 2008 р. / за заг. ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. – К. : Правова єдність, 2008. – Гл. 40.

172. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію /Ю. Л. Бошицький // Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. із змінами та доп. станом на 1 січня 2008 р. / за заг. ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. – К. : Правова єдність, 2008. – Гл. 41.

173. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування / Ю. Л. Бошицький // Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. із змінами та доп. станом на 1 січня 2008 р. / за заг. ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. – К. : Правова єдність, 2008. – Гл. 43.

174. Право інтелектуальної власності на торговельну марку / Ю. Л. Бошицький // Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. із змінами та доп. станом на 1 січня 2008 р. / за заг. ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. – К. : Правова єдність, 2008. – Гл. 44.

175. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення / Ю. Л. Бошицький // Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. із змінами та доп. станом на 1 січня 2008 р. / за заг. ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. – К. : Правова єдність, 2008. – Гл. 45.

176. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю / Ю. Л. Бошицький // Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. із змінами та доп. станом на 1 січня 2008 р. / за заг. ред. : Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. – К. : Правова єдність, 2008. – Гл. 46.

177. Проблеми правової охорони добре відомих знаків в Україні / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету  права. –2008. – №1. – С.133–138. 

178. Перші юридичні читання, присвячені творчості В. М. Корецького / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету  права. – 2008. – № 1. – С.197–199. 

179. Шляхи удосконалення правового регулювання деяких об’єктів інтелектуальної власності в Україні в умовах євроінтеграції / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 2. – С.169–174. 

180. Нові партнерські зв’язки КУП НАН України з вузами східних регіонів України / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 2. – С. 267–268. 

181. КУП НАН України в роботі других цивілістичних читань з проблем права інтелектуальної власності, присвячених пам’яті О. А. Підопригори / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 2. – С. 268–269. 

182. Проблеми правової охорони інтелектуальної власності в Україні / Ю. Л. Бошицький // Четверті юридичні читання : матеріали Міжнар. наук. конф., 3-4 квіт. 2008 р. – К., 2008. – С.11–18. 

183. Правове регулювання суб’єктів комерційних позначень в Україні в контексті євроінтеграційних вимог / Ю. Л. Бошицький // Порівняльно-правові дослідження : укр.-грец. міжнар. наук. юрид. ж-нал. – 2007. – № 1/2. – С. 264–272. 

184. Проблеми права інтелектуальної власності в умовах гармонізації з європейським законодавством / Ю. Л. Бошицький // Еволюція цивільного законодавства України: проблеми теорії і практики : кол. моног. / за заг. ред. Я. М. Шевченко. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, 2007. – Гл. 1. – С.115–143. 

185. Інтелектуальна власність в Україні та конституційні принципи її охорони / Ю. Л. Бошицький // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку : зб. матеріалів 9-ї Міжнар. наук. конф.(27.01. – 31.01.2008 р., м. Косів Івано-Франківської обл.). – К., 2008. – Вип. 9. – С. 11–17. 

186. Загальні аспекти охорони прав на комерційні (фірмові) найменування в Україні на сучасному етапі / Ю. Л. Бошицький // Держава і право : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. – Вип. 39. – С. 359–365. 

187. Правові проблеми охорони комерційних позначень в Україні / Ю. Л. Бошицький // Правова держава : щоріч. наук. пр. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. – Вип.19. – С. 306–316. 

188. Президенту НАН України Б.Є. Патону виповнилось 90 років / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 4. – С. 249–250. 

189. Знання – це мудрість поколінь, що передаються прийдешнім / Ю. Л. Бошицький // Голос України. – 2008. – 5 берез.

190. Наукові читання, присвячені пам’яті Володимира Михайловича Корецького : зб. наук. пр. / [редкол.: Ю. С. Шемшученко, Ю. Л. Бошицький, А. С. Мацко, О. В. Чернецька] ; НАН України, Київський університет права. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – Вип. 1. – 322 с. 

191. Право інтелектуальної власності як матеріальна база інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі України / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 4. – С. 143–148. 

192. Київський університет права – 13-та річниця / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2008. – 4. – С. 264–268. 

193. Київський університет права НАН України – погляд у майбутнє / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2008. – 2. – С. 3–8. 

194. КУП НАНУ серед активних учасників українсько-угорських відносин // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 2. – С. 264–266. 

195. Суб’єкти права інтелектуальної власності / Ю. Л. Бошицький // Суб’єкти цивільного права / за заг. ред. акад. АПрН України Я. М. Шевченко. – Х. : Харків юридичний, 2009. – Розд. 5-5.2. – С. 475–534. 

196. Сучасний юрист – особистість творча : [бесіда з ректором Київського університету права, професором Ю. Л. Бошицьким] // Правовий тиждень. – 2009. – № 21. – С. 9. 

197. Юридична освіта в Україні : виступ ректора КУП НАН України Ю. Л. Бошицького // Право України. – 2009. – № 1. – С.14. 

198. Енциклопедія цивільного права України / [кол. авт.: Я. М. Шевченко, І. М. Кучеренко, М. В. Венецька, І. Ф. Севрюкова, Г. В. Єрьоменко, А. Ю. Бабаскін, Ю. Л. Бошицький, О. М .Молявко, С.Є.Морозова] ; відп. ред. Я. М. Шевченко. – К. : Ін Юре, 2009. – 952 с. 

199. Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин : монографія / за заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького ; Київський університет права НАН України. – К. : Юридична думка, 2009. –- 536 с. 

200. Десять кроків Київського університету права на шляху до успіху – перспективи 2009 – 2010 навчального року / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 3. – С. 3–8. 

201. Особливості правової охорони торговельних марок в умовах сучасної Польщі. Словаччини, Білорусі, та Росії (науково-практичний порівняльний аналіз) / Л. Бошицький // Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького : зб. наук. пр. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2009. – Вип. 2. – С. 218–227. 

202. Проблеми правового регулювання об’єктів інтелектуальної власності в сфері торгівлі Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 3. – С. 161–166. 

203. Мала енциклопедія права інтелектуальної власності / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького ; Київський університет права НАН України. – К. : Вид-во. Європ. ун-ту, 2009. – 260 с. 

204. Інтелектуальна власність в Україні та конституційні принципи її охорони / Ю. Л. Бошицький // Правова держава : щоріч. наук. пр. – К., 2009. – Вип. 19. – С. 306–315. 

205. Поняття, значення торговельної марки та прав на неї в контексті розбудови національної ринкової економіки // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 2. – С. 169–176. 

206. Наукові читання, присвячені памяті Володимира Михайловича Корецького : зб. наук. пр. / [редкол.: Ю. С. Шемшученко, Ю. Л. Бошицький, А. С. Мацко, О. В. Чернецька] ; НАН України, Київський університет права. Вип. 2. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2009. – 585 с. 

207. Київський університет права у 2009 – 2010 навчальному році: перспективи, плани, рішення / Ю. Л. Бошицький // Калейдоскоп університетських подій : інформаційно-аналітичний вісник. – 2009. – №1. – С. 2.

208. Актуальні проблеми правового регулювання інтелектуальної власності в Україні в умовах трансформації суспільних відносин / Ю. Л. Бошицький // Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин: монографія / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. – К. : Юридична думка, 2009. – Розд. 3.1. – С. 296–336. 

209. Сучасні проблеми правової системи України : (нотатки з наукової конференції) / Ю. Л. Бошицький, О. В. Чернецька // Право України. – 2009. – № 11. – С. 216–221. 

210. Роль права та деякі теоретико-прикладні питання щодо охорони об’єктів інтелектуальної власності / Ю. Л. Бошицький // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 29 жовт. – 1 листоп. 2009 р., м. Алушта (АРК). – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2009. – С. 22–27. 

211. Актуальні питання щодо правової охорони географічних зазначень в Україні / Ю. Л. Бошицький // П’яті юридичні читання «Проблеми верховенства права: теорія і практика»: матеріали Міжнар. наук. конф., 23-24 квітня 2009 р. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – С. 47–53. 

212. Актуальні проблеми правової системи України / Ю. Л. Бошицький, О. В. Чернецька // Юридична газета. – 2009. – 1 груд. 

213. Реформування національно-правової системи в контексті формування європейського правового простору / Ю. Л. Бошицький, О. В. Чернецька // Юридичний вісник України. – № 49/50. 

214. Правовий режим інтелектуальної власності у сфері аграрної інноваційної діяльності / Ю. Л. Бошицький // Правові засади інноваційного розвитку в сільському господарстві України : монографія /кол. авт. ; за ред. В. І. Семчика. – К.: Юридична думка – 2010. – Розд. 5. – С. 337–421.

215. Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір : зб. матеріалів 4-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (17-19 грудня 2009 р., м. Ужгород) / редкол.: Бошицький Ю. Л., Ващук Ф. Г., Чернецька О. В. [та ін.] ; Київський університет права Національної академії наук ; Закарпатський державний університет. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – 308 с. 

216. Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку: збірник матеріалів 11-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (28 січ. 1 лютого 2010 р., Закарпаття, Міжгірський р-н, с. Верхній Студений) / [редкол.: Бошицький Ю. Л., Шемшученко Ю.С., Чернецька О. В. та ін.]. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – 614 с. 

217. Основні проблеми правової охорони географічних зазначень / Ю. Л. Бошицький // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку : зб. матеріалів 11-ї Міжнар. наук.-практ. конф. ( 28.01.10 р.-01.02.10 р., Закарпатська обл. с. Верхній Студений) / [редкол.: Ю. С. Шемшученко, Ю. Л. Бошицький, С. В. Бобровник та ін.]. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – С. 19-25.

218. Інтелектуальна власність в Україні: деякі проблеми правового регулювання в умовах євроінтеграції / Ю. Л. Бошицький // Наукові читання, присвячені пам’яті Володимира Михайловича Корецького. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – Вип. 3. – С. 48–57. 

219. Щодо пріоритетів Київського університету права НАН України у 2010 році / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 1. – С. 4–11. 

220. Порівняльний аспект міжнародно-правового та національного регулювання охорони прав на торговельні марки / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2010 р. – № 1. – С. 184–192. 

221. Ми орієнтуємось на сучасні методи підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері права / Ю. Л. Бошицький // Юридичний вісник України. – 2010. – № 18. 

222. Роздуми щодо проблем та удосконалення юридичної освіти в Україні / Ю. Л. Бошицький // Калейдоскоп університетських подій : інформаційно-аналітичний вісник. – 2010. – № 3. – С. 2.

223. Роздуми щодо морально-етичної підготовки юристів у сучасних умовах розвитку України / Ю. Л. Бошицький // Калейдоскоп університетських подій : інформаційно-аналітичний вісник. – 2010. – № 2. 

224. Київський університет права – перспективи 2010 року / Ю. Л. Бошицький // Калейдоскоп університетських подій : інформаційно-аналітичний вісник. – 2010. – №1. – С. 2.

225. Перспективи удосконалення Київського університету права НАН України у 2010 – 2011 навчальному році / Ю. Л. Бошицький // Калейдоскоп університетських подій : інформаційно-аналітичний вісник. – 2010. – №7/8. – С. 2. 

226. Розвиток юридичної науки в контексті підвищення якості освіти в Київському університеті права НАН України / Ю. Л. Бошицький // Калейдоскоп університетських подій: інформаційно-аналітичний вісник. – 2010. – №4/6. – С. 2 

227. Мала енциклопедія теорії держави і права / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – 368 с.

228. Гендерна проблематика у сфері освіти, науки та науково-технічного прогресу / Ю. Л. Бошицький // Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні : монографія / за заг. ред. Н. М. Оніщенко, Н. М. пархоменко. – К. : Юридична думка, 2010. – С. 257–282.

229. Тенденції прискорення інформатизації юридичної освіти в Україні / Ю. Л. Бошицький // Міжнародний науковий вісник – Ужгород – Кошице – Мішкольц. – Ужгород, 2010. – Вип. 1(20). – С. 33–38.

230. Історико-правові аспекти охорони службових винаходів / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 4. – С. 215–219. 

231. Проблеми правотворення в сфері охорони інтелектуальної власності в Україні / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 3 – С. 192–196.

232. Правова охорона винаходів та корисних моделей в Україні: проблеми теорії та практики : монографія / Ю. Л. Бошицький, Я. Г. Воронін. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – 342 с.

233. Київський університет права НАН України: 15 років у системі юридичної освіти та науки держави / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. –2010. – № 4. – С. 6–14.

234. Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. 29 квіт. – 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) : До 15 річчя Київського університету права НАН України / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – 500 с. 

235. Удосконалення правового регулювання комерційних (фірмових) найменувань в Україні / Ю. Л. Бошицький // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.-1 травня 2010 р. м. Алушта (АРК) : До 15 річчя Київського університету права. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – С. 6–12. 

236. Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (28 жовт. 2010 р., м. Київ) / [редкол: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та ін.]. Вип. 2. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – 347 с. 

237. Правоутворення в Україні: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : монографія / за заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького ; НАН України, Київський університет права. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – 592 с. 

238. Проблеми правотворення в сфері охорони інтелектуальної власності в Україні / Ю. Л. Бошицький // Правоутворення в Україні: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : монографія / за заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького ; НАН України, Київський університет права. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – С. 249–280.

239. Наукові читання, присв’ячені пам’яті В.М. Корецького : зб. наук. пр. / [ редкол.: Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В. та ін.]. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2011. – 480 с. 

240. Законодавство України: проблеми і перспективи розвитку: зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. / [редкол: Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В. та ін.]. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2011. – 487 с. 

241. Удосконалення національного законодавства в сфері інтелектуальної власності: проблеми та перспективи / Ю. Л. Бошицький // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. / редкол: Шемшученко Ю. С. Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В. [та ін.]. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2011. – С. 7–11. 

242. Удосконалення правової культури громадян як засіб оптимізації охорони інтелектуальної власності в Україні / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 1. – С. 211–215. 

243. Впровадження інформаційних технологій в університеті – шлях до підвищення якості юридичної освіти науки / Ю. Л. Бошицький // Калейдоскоп університетських подій : інформаційно-аналітичний вісник. – № 9 (13). – С. 2. 

244. Київський університет права НАН України: 15 років інтеграції юридичної освіти і науки / Ю. Л. Бошицький // Калейдоскоп університетських подій: інформаційно-аналітичний вісник. – 2010. – № 10 (14). – С. 2. 

245. Роль правової культури та морально-етичної підготовки юристів у сучасних умовах розвитку України / Ю. Л. Бошицький // Калейдоскоп університетських подій : інформаційно-аналітичний вісник. – 2011. – №1 (15). – С. 2. 

246. Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : матеріали 2-ї Всеукр. наук.-практ. конф. 2011 р. / [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька]. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2011. – 299 с. 

247. Особливості оптимізації правової охорони інтелектуальної власності в сучасних умовах розвитку України / Ю. Л. Бошицький // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : матеріали 2-ї Всеукр. наук.-практ. конф. 2011. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2011р. – С. 6–9. 

248. Мала енциклопедія приватного права / за заг. ред. проф., засл. юриста України Ю. Л. Бошицького. – К. : Кондор, 2011. – 362 с. 

249. Розширення міжнародних зв’язків КУП НАНУ – пріоритет вузу в контексті підготовки високодосвідченного працівника / Ю. Л. Бошицький // Калейдоскоп університетських подій : інформаційно-аналітичний вісник. – 2011. – № 2. – С. 2. 

250. Правова охорона творів образотворчого мистецтва в Україні : монографія / Ю. Л. Бошицький, І. І.Ващинець. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2011. – 295 с. 

251. Деякі питання правового характеру щодо трансферу технологій / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 2 – С.176–179.

252. Захист та охорона прав інтелектуальної власності в Україні в умовах ринкових відносин / Ю. Л. Бошицький // Охорона і захист прав та інтересів фізичних та юридичних осіб в цивільних правовідносинах / за заг. ред. акад. НАПрН України Я. М. Шевченко. – Х. : Харків юридичний, 2011. – Гл. 9. – С. 347–396. 

253. Оптимізація правової охорони інтелектуальної власності в Україні / Ю. Л. Бошицький // Актуальні проблеми права інтелектуальної власності : матеріали 2-ї Всеукр. наук.-практ. конф. – Одеса, 2011. – С.13–16.

254. Київський університет права сьогодні та перспективи на 2011-2012 навчальний рік / Ю. Л. Бошицький // Калейдоскоп університетських подій : інформаційно-аналітичний вісник. – 2011. – № 3. – С. 2.

255. Інноваційні елементи розвитку Київського університету права на сучасному етапі / Ю. Л. Бошицький // Калейдоскоп університетських подій : інформаційно-аналітичний вісник. – 2011. – № 4. – С. 2.

256. Європейська юридична освіта і наука: матеріали 6-ї Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, 16-18 жовтня 2011 р. / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького, Ф. Г. Ващука. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 420 с.

257. Сучасні проблеми правової системи України: збірник матеріалів 3-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (24 листопада 2011 р., м. Київ) / Київський університет права НАН України ; [редкол.: Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Черенцька О. В. та ін.]. – Вип. 3. – К.: Вид-во Європейського університету, 2011. – 414 с.

258. Ефективна правова охорона інтелектуальної власності як фактор розвитку інноваційної економіки України / Ю. Л. Бошицький // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів 3-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (24 листоп. 2011 р., м. Київ) / Київський університет права НАН України ; [редкол.: Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Черенцька О. В. та ін.]. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2011. – Вип. 3. – С. 10 – 12.

259. Часопису Київського університету права – 10 років / Ю. С. Шемшученко, Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 4 . – С.4–6.

260. Аспекти удосконалення правотворення у сфері охорони інтелектуальної власності в Україні / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 4 – С. 253 – 258.

261. Мала енциклопедія міжнародної безпеки / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького, О. В. Потєхіна. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – 368 с.

262. Мала енциклопедія кримінального права / за заг.ред. Ю. Л. Бошицького, З. А. Тростюк. – К. : Кондор-Видавництво, 2012. – 284 с.

263. Мала енциклопедія теорії держави і права / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. – К. : Кондор-Видавництво, 2012. – 368 с. 

264. Проблеми правової охорони інтелектуальної власності в умовах розбудови державності / Ю. Л. Бошицький // Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності : монографія / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. – К. : Кондор, 2012. – С. 202–229.

265. Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького : зб. наук. пр. / [редкол.: Ю. С. Шемшученко, Ю. Л. Бошицький та ін.]. Вип. 5. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – 444 с.

266. Пріоритетні напрямки удосконалення правової охорони інтелектуальної власності в Україні в умовах реформування інноваційної економіки / Ю. Л. Бошицький // Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького : зб. наук. пр. / [редкол.: Ю. С. Шемшученко, Ю. Л. Бошицький та ін.]. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – Вип. 5. – С. 7–16.

267. Законодавство України: проблеми та перспективи : зб. наук. пр. Всеукр. наук.- практ. конф. / [редкол.: Ю. С.Шемшученко, Ю. Л. Бошицький та ін.] – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – 534 с.

268. Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності : монографія / за заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького. – К. : Кондор-Видавництво, 2012. – 616 с.

269. Проблеми правової охорони інтелектуальної власності в умовах розбудови державності / Ю. Л. Бошицький // Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності : монографія / за заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького. – К. : Кондор-Видавництво, 2012. – С. 202–229. 

270. Наукові дослідження в Київському університеті права НАН України як засіб оптимізації юридичної освіти / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 1. – С. 4–8.

271. Наукові конференції КУП НАН України як засіб удосконалення якості юридичної освіти та спосіб мотивації молоді до наукових досліджень / Ю. Л. Бошицький // Калейдоскоп університетських подій: інформаційно-аналітичний вісник. – 2012. – №1 (19). – С. 2.  

272. Роль міжнародного співробітництва в контексті підвищення якості юридичної освіти / Ю. Л. Бошицький // Міжнародний науковий вісник – Ужгород – Кошице – Мішкольц. – Ужгород, 2012. – Вип. 4 (23), ч. 2. – С. 5–9.

273. Теоретико-прикладні аспекти оптимізації вітчизняного правотворення у сфері інтелектуальної власності / Ю. Л. Бошицький // Актуальні проблеми правотворення в сучасній України : зб. матеріалів 3-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 26 квіт. 2012 р. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – С. 6–11.

274. Поняття, значення  торговельної марки та прав на неї в контексті розбудови національної  ринкової економіки / Ю. Л. Бошицький // Інтелектуальна власність в України: проблеми теорії та практики : зб. матеріалів наук.-практ. конф., 24 лют. 2010 р. / [вступ. ст. Ю. Л. Бошицький ; редкол.: Бошицький Ю. Л.,Чернецька О.В., Тростюк З.А., Мацегорін О.І ]. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – Вип. 1. – С. 11–15.

275. Фундаментальна праця у сфері інтелектуальної власності Болгарії / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С.106–107. – Рец. на кн. : Борисов Б. М. Интелектуалната собственост на индустриалта фирма / Университет за національно и световно сто панство. – София : Ун-т узд-во «Стопанство», 2011. – 442 с.

276. Мала енциклопедія конституційного права / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. – К. : Кондор-Видавництво, 2012. – 462 с.

277. Удосконалення правової культури громадян як засіб оптимізації охорони інтелектуальної власності в Україні / Ю. Л. Бошицький // Інтелектуальна власність в України: проблеми теорії та практики : зб. матеріалів наук.-практ. конф., 22 лют. 2011 р. / [редкол.: Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В., Тростюк З. А., Мацегорін О. І.]. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – Вип. 2. – С. 5–12.

278. Розбудова міжнародних зв’язків та інтернаціоналізація освіти на прикладі КУП НАНУ / Ю. Л. Бошицький // Міжнародний науковий вісник–Ужгород–Кошице–Мішкольц / [ред. кол.: Ващук Ф. Г., Олексик Х. М. , Артьомов І. В., Вархола М. та ін.]. – Ужгород, 2012. – Вип. 5 (24). – 572 с.

279. Удосконалення навчального процесу , модернізація наукової роботи та впровадження інформаційних технологій – пріоритети КУП НАНУ у 2012-2013 навчальному році / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2012 – № 3. – С. 442.

280. Нова угорська фундаментальна праця у галузі права інтелектуальної власності / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2012 – № 3. – С. 427. – Рец. на кн.: A know-how joqi vedemenek alapvetö kerdesei / Göröq Marta – Infokommunikacio es joq könyvek. – Budapest, 2012. – 191 old.

281. Правове регулювання службового винахідництва: проблеми теорії та практики: монографія / Ю. Л. Бошицький, М. М. Яшарова. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – 260 с.

282. Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів 4-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 22 листоп. 2012 р. / [вступ. ст. Ю. Л. Бошицький ; редкол.: Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В. та ін.] – К. : Ліра-К, 2012. – 513 с.

283. Шляхи оптимізації правової охорони інтелектуальної власності в контексті удосконалення правової системи України / Ю. Л. Бошицький // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів 4-ї Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : Ліра-К, 2012. – С. 8–13.

284. Scientific Letters of International Academic Society of Michal Baludansky / Yuriy Boshitskiy // Journal published by International Academic Society of Michal Baludansky ; еd. M. Varhola, P. Atamanchuk, H. Blakuta, Yuriy Boshitskiy. – Kosice (Slovakia), 2012.

285. Проблеми удосконалення правової освіти у сфері інтелектуальної власності / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2012 – № 4 . – С. 448.

286. Інтелектуальна власність в Україні:проблеми теорії та практики : зб.наук.-практ. конф., 24 лют. 2010 р. / [вступ. сл. Ю. Л. Бошицький]. Вип. 1. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – 156 с.

287. Поняття, значення торговельної марки та прав на неї в контексті розбудови національної ринкової економіки / Ю. Л: Бошицький // Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики : зб. матеріалів наук.-практ. конф., 24 лют. 2010 р. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – Вип. 1. – С. 11–15.

288. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики : зб. матеріалів наук.-практ. конф., 22 лют. 2011 р. / [вступ. ст. Ю. Л. Бошицький]. Вип. 2. – К. :Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – 142 с.

289. Списание  De Jure: официално издание на юридически факультет; Великотърновски університет «Св. Св. Кирил и Методий» / Международен  ред.съвет: проф. Юрий Бошицкий – ректор на Киевския университет по право. – В. Търново, 2012. –№2

290. Удосконалення правової культури громадян як засіб оптимізації охорони інтелектуальної власності в Україні / Ю. Л. Бошицький // Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики : зб. матеріалів наук.-практ. конф., 22 лют. 2011 р. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. Вип. 2. – С. 5–12.

291. Цивільно-правове регулювання  інтелектуальної власності  в Україні:пріоритети та шляхи оптимізації / Ю. Л. Бошицький // Сучасні проблеми приватного права: збірник наукових праць, присвячених 80-ій річниці х Дня народження Ярославни Миколаївни Шевченко/відп. ред. Нред. Кузнецова, Р.О. Стефанчук.-Київ: ВГО «Асціація цивілістів Українм», – Камянець –Подільський, ТОВ «Друкарня «Рута», 2012.-464 с., – С. 27–45.

292. Міжнародно-правові проблеми сучасного торговельного мореплавства : зб. матеріалів 1-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (11 грудня 2012 р., м. Київ) / [вступ. ст. Ю. Л. Бошицький ; редкол.: Ю. С. Шемшученко, Ю. Л. Бошицький, О. В. Чернецька та ін.]. Вип. 1. – К. : Ліра-К, 2013. – 270 с.

293. Наукові читання , присвячені памяті В. М. Корецького : зб. наук. пр. / [всуп. ст. Ю. С. Шемшученко, Ю. Л. Бошицький ; редкол.: Ю.С.Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька, та ін.]. Вип. 6. – К. : Ліра-К, 2013. – 352 с.

294. Особливості міжнародно-правового та національного регулювання охорони прав на торговельні марки / Ю. Л. Бошицький // Наукові читання , присвячені памяті В. М. Корецького : зб. наук. пр. [всуп. ст. Ю. С. Шемшученко, Ю. Л. Бошицький ; редкол.: Ю.С.Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька, та ін. ]. – К. : Ліра-К 2013. – Вип. 6. – С.10–19.

295. Удосконалення правової охорони інтелектуальної власності в Україні – потреба часу та вимога інноваційної економіки / Ю. Л. Бошицький // Сучасні проблеми розвитку законодавства в Україні та Угорщині : зб. наук. пр. : до 95 річчя Національної академії наук України. – К. : Юридична думка, 2013. – С. 42–53.

296. Законодавство України: проблеми та перспективими : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-прак. конф. / [вст. ст. Ю. Л. Бошицький ; редкол.: Ю.С.Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька, та ін.]. – К. : Ліра-К, 2013. – Вип. 14. – С. 8–13.

297. Інтелектуальна власність в Україні в умовах євроінтеграції – деякі питання удосконалення національного законодавства / Ю. Л. Бошицький // Законодавство України: проблеми та перспективими : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-прак. конф. / [редкол.: Ю.С.Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька,  та ін.]. – К. : Ліра-К, 2013. – Вип. 14. – С. 8–13.

298. Пріоритети оптимізації правової та культурологічної освіти у сфері інтелектуальної власності в Україні / Ю. Л. Бошицький // Міжнародний науковий вісник – Ужгород – Кошице – Мішкольц / [ред. кол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М. , Артьомов І. В., Вархола М. та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2013. – Вип. 6 (25). – С. 14-18.

299. Удосконаленння правової охорони інтелектуальної власності в Україні – потреба часу та вимога інноваційної економіки / Юрій Бошицький //Сучасні проблеми розвитку законодавства в Україні та Угорщині : зб. наук. пр. : до 95-річчя створення Національної академії наук України. – К. : Юридична думка, 2013. – С. 42–53.

300. Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб матеріалів 4-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 19 квіт. 2013 р. [вступ. ст. Ю. Л. Бошицький ; редкол.: Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В.]. – К. : Ліра-К, 2013. – 446 с.

301. Національне правотворення в сфері охорони інтелектуальної власності – шляхи розвитку та перспективи / Ю. Л. Бошицький // Актуальні проблеми право творення в сучасній Україні : зб матеріалів 4-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 19 квіт. 2013 р. [вступ. ст. Ю. Л. Бошицький ; редкол.: Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В.]. – К. : Ліра-К, 2013. – С. 9–14.

302. Інтелектуальна власність в сучасній Україні – актуальні питання модернізації та правового регулювання / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 213–217.

303. Право  інтелектуальної власності  в аграрній сфері: стан та перспективи розвитку//Проблеми розвитку  аграрного та земельного права України: монографія.  Присвячується 95-річчю Національної академії наук України та 20-річчю Національної  академії правових наук України / За загальною редакцією  В.І.Семчика, П.Ф. Кулинича. – К., Редакція журналу «Право України», Харків «Право», 2013. –  С.230-244.

304. Новації та перспективи розвитку КУП НАНУу 2013-2014 навчальному році / Ю. Л. Бошицький // Калейдоскоп університетських подій: інформаційно-аналітичний вісник. – 2013. – №3 (24). – С. 2. 

305. Сближение  прав интеллектуальной собственности   Украины  и Европейского Союза: сравнительный алализ  правового  регулирования коммерческих обозначений/Ю.Л. Бошицкий//Современные  парадигмы  юридической компаравистики в аспекте развития национальных правовых систем: сборник научных статей по материалам VII Международной научо-практической конференции 5-6 октября 2012, Киев-Москва-Ростов-на Дону 2012.-С.10-16

306. Оптимізація  правової охорони інтелектуальної власності в Україні в умовах євроінтеграції: питання теорії та практики// «Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки»//Збірник наукових статей по матеріалам доповідей на V міжнародній  науково-пракичній конференції.-К., Інститут інтелектуальної власності  Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві 2013, 452 с.

307. Новації та перспективи розвитку КУП НАН України у 2013-2014 навчальному році / Ю. Л. Бошицький // Калейдоскоп університетських подій: інформаційно-аналітичний вісник. – 2013 р. – №4 (25). – С. 2. 

308. Київський університет права НАН України у 2013-2014 навчальному році: креативні інновації та перспективи розвитку/ Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 4-7.

309. Інтелектуальна власність в Україні: деякі питання публічного адміністрування/ Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 212-216.

310. Мала енциклопедія господарського  права/ за заг. ред. Ю. Л. Бошицького, С.І. Бевз ; НАН України, Київський ун-т права. – К. : Ліра-К, 2013.-232 с.

311. Мала енциклопедія міжнародного права / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. – К. : Кондор-Видавництво, 2013. – 440 с.

312. Проблеми  публічного адміністрування в сфері інтелектуальної власності в Україні/Ю.Л. Бошицький// Розвиток публічного адміністрування: Збірник матеріалів  міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2013 р. м. Рівне)/Київський університет права  НАН України [вступ. ст. Ю. Л. Бошицький; редкол.: Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Собчук Генрік, Чернецька О. В., Луць  В.В., Потєхін О.В.]. – Рівне: НУВГП, 2013.-223 с., 3-4 с., 5-12с.

313. Право інтелектуальної власності в аграрній сфері: стан і перспективи розвитку / Ю.Л. Бошицький // Проблеми розвитку аграрного та земельного права України : монографія / В.І. Семчик, П. Ф. Кулинич, В. М. Єрмоленко [та ін.] ; за ред.. В. І. Семчика, П. Ф. Кулинича. – К. : Право України ; Х : Право, 2013. – Підрозд. 5.3. – С. 230-244. – ( Наук. зб. «Академічні правові дослідження». Дод. до юрид. Журн. «Право України» ; вип. 25).

314. Проблеми публічного адміністрування в сфері інтелектуальної власності в Україні / Ю. Л. Бошицький // Розвиток публічного адміністрування=The publuk administration development : зб. матеріалів Мжінар. наук.-практ. конф., 24 -25 жовт. 2013р., м. Рівне / Київський університет права НАН України; Науковий центр у м. Київ Польської академії наук; Рівненська обласна державна адміністрація [редкол.: Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Собчук Генрік та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2013. – С. 5-12.

315. Право інтелектуальної власності в аграрній сфері: стан і перспективи розвитку / Бошицький Ю.Л. // Проблеми розвитку аграрного та земельного права України: монографія / В.І.Семчик, П.Ф. Кулинич, В.М.Єрмоленко [та ін.]; за заг.ред.В.І.Семчика, П.Ф. Кулинича.-К.:Ред.журн. «Право України»; Х.:Право, 2013.-Розд. 5.3.- С.230-244.- (Наук.зб. «Академічні правові дослідження». Дод. до юрид. журн. «Право України»; вип. 25). 

316. Особливості цивільних правовідносин щодо службових винаходів / Боошицький Ю.Л. // Проблеми цивільних правовідносин у сучасній Україні: монографія/Я.М.Шевченко, Г.П. Тимченко, С.В. Антонов, Ю.Л. Бошицький [та ін.]; за заг.ред. акад. НАПрН України Я.М. Шевченко. – К.:Ред.журн. «Право України»; Х.:Право, 2013.-Підрозд.1.6. – С. 223-249. –  (Наук.зб. «Академічні правові дослідження». Дод. до юрид. журн. «Право України»; вип. 33). 

317. Передмова / Ю.Л. Бошицький //Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції: монографія /  за заг. ред. проф. Ю.Л. Бошицького;  Київський університет права НАН України . – К.: Ліра-К, 2014. – С.5-9.

318. Еволюція права інтелектуальної власності в сучасній приватноправовій доктрині / Ю.Л. Бошицький // Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції: монографія /  за заг. ред. проф. Ю.Л. Бошицького;  Київський університет права НАН України . – К.: Ліра-К, 2014. – С.137-174.

319. Щодо проблемних питань Криму та України в системі сучасного міжнародного права / Ю.Л. Бошицький // Калейдоскоп університетських подій: інформаційно-аналітичний вісник Київського університету права НАН України. – 2014. – №1. – С. 2.

320. Вступне слово / Ю,Л. Бошицький // Міжнародно-правові проблеми сучасного торговельного мореплавства: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12 грудня 2013 р. ) / Київський університет права НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Науковий центр правових проблем сучасного торговельного мореплавства [  редкол. Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький та ін.]. – К. : Ліра-К., 2014. – . Вип. 2. – С.4-5.

321. Інноваційні  стратегії Київського університету права НАН України в контексті підготовки сучасного правника // Ю. Л. Бошицький // Міжнародний науковий вісник – Ужгород – Будапешт, 2014. – Вип. 8 (27). – С. 91–93.

322. Удосконалення національного законодавства в сфері охорони інтелектуальної діяльності та її результатів-пріоритетне завдання України в умовах розбудови інноваційної економіки//Законодавство України: проблеми та перспективи: збірник матеріалів ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції / Київський університет права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Чернецька О.В.та ін.]. – К. : Ліра-К, 2014. – С. 3-7

323. Вступне слово / Ю.Л. Бошицький // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції 24 квітня 2014 р. / редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. – К. : Ліра-К, 2014. – С. 6-7.

324. Правотворення в сфері інтелектуальної власності: деякі аспекти модернізації галузевого законодавства України / Ю.Л. Бошицький // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції 24 квітня 2014 р. / редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. – К. :  Ліра-К, 2014. – С. 8-12.

325. Нам важливо донести до молоді не формальну ідею права, а його креативну основу… / Ю.Л. Бошицький //Журнал Верховної Ради України. – 2014. –  № 11(367). – С. 52-53.

326. Оптимизация  права  промышленной собственности в современной Украине: вопросы теории и практики / Ю.Л. Бошицький // Scientific letters of Academic society of Michal Baludansky, Кошице, Словакия. – Ужгород, 2014. – Вип. 2/3. – С. 21-26.

327. Актуальні питання методології викладання дисципліни Право інтелектуальної власності в ЄС / Бошицький Ю. Л. // Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки : матеріали VI Міжнарод. наук.-практ. конф., 11-13 листоп., м. Київ / [ уклад. А.П. Гончаренко та ін.] ; Ін-т інтелект. власності нац. ун-ту «Одеська юридична академія» в м. Києві. – К., 2014. – C. 50-54.

328. Перспективи розвитку Київського університету права НАН України у 2014/2015 навчальному році: десять пріоритетів / Ю.Л. Бошицький. – Часопис Київського університету права. – 2014. – № 2. – С. 4-8.

329. Оптимізація національної освіти у сфері інтелектуальної власності: сучасні вимоги та основні тенденції / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2014. – 2. – С. 227–233.

330. Охорона прав інтелектуальної власності в сучасній України: проблеми теорії та практики управління / т// Сучасні проблеми правової системи: збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції / Редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л.Бошицький та ін. – К.: Видавництво Ліра-К, 2014.- 292 с.

331. A brief analysis of the administrative, economic judicial system of modern Ukraine / Yurij L. Boshytskyi // Legal Systems in trasition : A Comparison of Post-Soviet Countries / eds. Hans-Georg Heinrich, Ludmilla Loboda. – Frankfurt am Main : Peter lang, 2012. – P. 187-217.

332. Topical Issues of Lawmaking in Intellectual Property Protection Sphere in Modern Ukraine / Yurij Boshytskyi // Civil law Issues Intellectual Property Right and Consumer Protection / ed. by. Veronika Szikora, Éva T?r?k. – Debrecen : Debrecen University Press, 2014. – P. 115-126.

333. Innovation technologies as an effective way of organizing the educational process at the university/ Y. Boshytskyi //Innovative and Information Space in Educational and Scientific Activity:Issues of Particular Organization, Performance and Perspectives of Development/ International Research and Training Conference,  November 19-21 2014. – Kosice, 2014. – S. 30-35.

334. Current issues of administration in the field of intellectual property in modern Ukraine / Yurii Boshytskyi // Comparative law Review. – 2014. – № 17. – P. 95-105. – (Електронна версія: http:dx.doi.org/10.12775/clr.2014.005).

335. Щодо оптимізації правового регулювання інтелектуальної власності в Україні / Ю. Л. Бошицький //  Ukraine – EU. Modern technology, business and law : collection of international scientific papers ( Kosice, Slovakia, march 30 – april 2, 2015) : in 2 parts. – Chernihiv : CNUT, 2015. – Part 2 : Modern engineering. Sustainable development. Innovations in social work: philosophy, psychology, sociology. Current problems of legal science and practice. – P. 245-248.

336. Парламентаризм в Центрально-Cхідній Європі: історія, національні особливості, сучасні тенденції : збірник наукових праць./ редкол.: Бошицький Ю.Л., Литвин М.Р., Соляр І.Я., Чернецька О.В., Михайленко О.В., Муравський О.І. – К. : Ліра-К, 2015. – 192 с.

337. Передмова / Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко //Наукові читання, присвячені  пам’яті В.М. Корецького//: збiрник  наукових праць / Київський університет права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Євдокимов В.О., Чернецька О.В. та інш.]. – К.: Видавництво Ліра – К 2015. – С. 6-9. 

338. Міжнародно-правове визначення  трансферу технологій / Ю.Л. Бошицький //Наукові читання, присвячені  пам’яті В.М. Корецького : збірник наукових праць / Київський університет права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Євдокимов В.О., Чернецька О.В. та інш.]. – К.: Ліра – К 2015. – С. 37-43.

339. Вступне слово // Регіональна політика і  децентралізація  влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів: збірник наукових праць / за ред. Ю.С. Шемшученка, І.О. Кресіної ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького; Київський університет права НАН України. – К., 2015. – С. 17-18. 

340. Децентралізація  в Україні – як нові можливості для активізації та розвитку сфери інтелектуальної власності в регіонах / Ю.Л. Бошицький // Регіональна політика і  децентралізація  влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів: збірник наукових праць / за ред. Ю.С. Шемшученка, І.О. Кресіної.-К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького; Київський університет права НАН України. – К., 2015. – С. 61-70.

341. Зразки процесуальних документів у господарських відносинах з коментарями/ за заг.ред. Грудницької С.М. / Ю.Л. Бошицький, А.В.Григоренко, Л.С. Григоренко та ін.-К. :Центр учбової літератури, 2015. – 168 с. 

342. Topical Issues of Lawmaking in Intellectual Property Protection Sphere in Modern Ukraine / Yuriy Boshytsky // Forvm Acta Juridica et Politica. – Szeged, 2014. evfolyam IV, 1 szam. – 33 s.

343. Вступне слово / Ю.Л. Бошицький // Європейська юридична освіта і наука: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 листопада 2015 року / ред.кол.: Бошицький Ю.Л., Петік О.В., Чернецька О.В., Лазур Я.В. – Львів, Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 6-7

344. Модернізація юридичної освіти та науки в Україні-головний чинник підготовки висококваліфікованого правника / Ю.Л. Бошицький // Європейська юридична освіта і наука: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 листопада 2015 року/ ред.кол.: Бошицький Ю.Л., Петік О.В., Чернецька О.В., Лазур Я.В. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 8-14.

345. Передмова / Ю.Л. Бошицький // Сучасні актуальні проблеми права  інтелектуальної власності в країнах Центрально-Східної Європи: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнського  науково-методичного семінару (28 червня 2015 р.). [редкол.: Бошицький Ю.Л., Шишка Р.Н., Андрусів У.Б., Чернецька О.В.]. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 3-4.

346. Деякі аспекти модернізації Національного законодавства України в сфері інтелектуальної власності в сучасних умовах/ Ю.Л. Бошицький // Сучасні актуальні проблеми права  інтелектуальної власності в країнах Центрально-Східної Європи: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнського  науково-методичного семінару (28 червня 2015 р.). [редкол.: Бошицький Ю.Л., Шишка Р.Н., Андрусів У.Б., Чернецька О.В.].- Львів:Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 5-11.

347. Конституційні основи  розвитку законодавства України / О.І. Ющик, Ю.Л. Бошицький, В.І. Риндюк : навч. посіб. – К. : Юридична думка, 2015. – 156 с.

 348. Передмова / Ю.Л. Бошицький // Мала енциклопедія права інтелектуальної власності. – Вид. 2-ге, виправл. І доповн. / за заг. ред. проф.: Ю.Л. Бошицького (кер. кол. укл.) та Р.Б. Шишки (наук. ред.) ; укл.:  Ю.Л. Бошицький, В.В. Луць,Р.Б. Шишка. – Львів : Галицькавидавнича спілка, 2015. – С. 4-5.

349. Передмова/ Ю.Л. Бошицький // Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення //збірник  матеріалів конференції «Міжнародний правопорядок:сучасні проблеми та їх вирішення» : до 125-річчя від Дня народження Володмира Михайловича Корецького, 19 лют. 2015 р./ [упор.І.М.Проценко] ; [за ред..Ю.С. Шемшученка, В.Н.Денисова]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 9.

350. Роль творчого надбання  В.М. Корецького при підготовці юриста-міжнародника в КУП НАНУ / Ю.Л. Бошицький // Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення : збірник. матеріалів конференції «Міжнародний правопорядок:сучасні проблеми та їх вирішення» : до 125-річчя від Дня народження Володмира Михайловича Корецького, 19 лют. 2015 р. / [упор.І.М.Проценко]; [за ред..Ю.С. Шемшученка, В.Н.Денисова]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 219-225.

351. Введення до інтелектуальної власності : курс лекцій / Бошицький Ю.Л., Рассомахіна О.А. ; НАН України, Київський ун-т права. – Київ, 2016. – 77 с.

352. Вступне слово/ Ю.Л. Бошицький // Сучасні проблеми правової системи України : збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції. 26 листопада 2015 р. (м. Київ) / за заг. ред. Ю.Л. Бошицького, О.В. Чернецької, Н.О. Армаш [та ін.]. – Львів : Галицька видавнича спілка,2015. – Вип. 7. – С. 5.

353. Удосконалення  правової системи України-фундамент для інноваційного розвитку країни та ефективної охорони  інтелектуальної власності / Ю.Л. Бошицький // Сучасні проблеми правової системи України : збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції, 26 листопада 2015 р. (м. Київ) / за заг. ред.. Ю.Л. Бошицького, О.В. Чернецької, Н.О. Армаш [та ін. ]. –Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 6-8.

354. Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики: монографія / за заг. ред. проф., засл. юриста України Ю.Л. Бошицького ; Київський університет права НАН України. – Львів: СПОЛОМ, 2015. – 440 с.

355. Вплив конституційної реформи та децентрацізації влади в Україні на розвиток інтелектуальної власності / Ю.Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 2. – С. 230-235.

356. Щодо пріоритетів Київського університету права НАН України у 2015/2016 навчальному році / Ю.Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 3. – С. 4-7.

357. Взаємозв’язок створення, охорони та захисту інтелектуальної власності в контексті потреб сталого розвитку України / Ю.Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 3. – С. 239-244.

358. Інноваційні перспективи України в контексті оптимізації правової охорони інтелектуальної власності / Ю.Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 4. – С. 212-216.

359. Поглиблення наукових досліджень сучасного права: вимога часу та засіб оптимізації юридичної освіти в Київському університеті права НАН України / Ю.Л. Бошицький, О.В.Чернецька // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 1. – С. 4-7.

360. Сучасна концепція стратегії інтелектуальної власності: загальні питання теорії, методології та практики / Ю.Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 1. – С. 195-201.

361. Академічний університет європейського зразка : до 20-ї річниці Київського університету права НАН України / Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 4. – С. 4-11.

362. Наука і право інтелектуальної власності як шлях інноваційного розвитку України у ХХІ столітті / Ю.Л. Бошицький // Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал «Трибуна». – 2016. – №1-2. – С. 21-23.

363. Бошицький Ю.Л., Армаш Н.О. Стратегія розвитку Київського університету права Національної академії наук України у 2016-2017 навчальному році//Часопис Київського університету права:Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького.-2016.-3.-С.4-8.

364.  Бошицький Ю.Л., Лузан А.В. Освіта в сфері інтелектуальної власності як складова інвестицій в людський капітал//Часопис Київського університету права:Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького.-2016.-4 .-с.245-249.

365. Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. Правовій державі – сучасна європейська освіта//Часопис Київського університету права.-Київ:КУП НАНУ.-2016.-№2. – С.4-7.

366. Бошицький Ю.Л. Сучасні пробеми правовї охорони географічних зазаначень в Україні // Часопис Київського університету права. – 2016. – С.212-220.

367. Бошицький Ю.Л., Рассомахіна О.А. Введення до інтелектуальної власності: курс лекцій/Бошицький Ю.Л., Рассомахіна О.А. ; НАН України, Київський ун-т права .-Київ, 2016 .-77 с.

368. Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. Часопису Київського університету права – 15 років // Часопис Київського університету права, 2016, №4. – С.4-7.

369. Бошицький Ю.Л. Актуальні напрями співробітництва ВОІВ із органами влади в Україні в сфері інтелектуальної власності //Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 жовтня 2016 року)/ НАН України; Київський університет права; редкол: Ю.Л. Бошицький, Ф.Гарі, М. Швантнер та ін. – Львів, Галицька видавнича спілка, 2016. – С.10-15.

370. Boshytskyi Y. Topical Issues of Legal Protection of Intellectual Property in Modern Ukraine // Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах: збірник матеріалів Міжнародного семінару (29 лютого- 1 березня 2016 р., м. Львів, 3-4 березня 2016 р., м. Київ)/ НАН України; Київський університет права; Всесвітня організація інтелектуальної власності; [редкол. Ю.Л.Бошицький, Ф. Гарі, М.Швантнер та ін.]. – Львів, Галицька видавнича спілка, 2016.- С.12-19.

371. Бошицький Ю.Л.  Міжнародно-правова охорона комерційних позначень: шлях до цивілізованого ринку товарів та послуг // IX Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького. Збірник наук. праць / НАН України; Київський університет права; ; [редкол. Ю.С. Шемшученко, Ю.Л.Бошицький, О.В.Чернецька та ін.].- Львів, ТОВ «Західно-український консалтинг центр, 2016.- С.14-21.

372. Бошицький Ю.Л. Удосконалення правової системи України та сфери інтелектуальної власності в контексті потреб сталого розвитку країни // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні: зб. матеріалів VII Всеукраїнської науково-практичної конфереції 20 квітня 2016 року / МОН України; Національна академія наук України; Рівненський інститут Київського університету права; редкол.: Ю.С.Шемшученко, Ю.Л.Бошицький, О.В. Чернецька. – Львів, Галицька видавнича спілка, 2016. – С.7-12.

373. Бошицький Ю.Л. Модернізація юридичної освіти та науки в Україні як фундамент удосконалення правової системи // Сучасні проблеми правової системи України: зб. Матеріалів VIII Міжнародної наук.- практичної конференції 24 листопада 2016 року (м. Київ) / НАН України; Київський університет права; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького, О.В. Чернецької, О.О. Кваши та ін. – Львів, Галицька видавнича спілка, 2016.- С.8-11.

374.  Boshytskyi Y. Codification of Ukrainian legislation in Force in the Field of Intellectual Property in Compliance with International Standards // Актуальні проблеми кодифікації цивільного законодавства Угорщини та України: зб. наукових праць за матеріалами VII Міжнародної наук.-практичної конференції 3-5 червня 2016 року /  НАН України; Київський університет права; Дебреценський університет ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького, Чечі Дердь. – Львів, Галицька видавнича спілка, 2016. – С.9-15.

375. Бошицький Ю.Л., Рассомахіна О.А. Введення до інтелектуальної власності:курс лекцій/Бошицький Ю.Л., Рассомахіна О.А. ; НАН України, Київський ун-т права .-Київ,2016 .-77 с.

376. Бошицький Ю.Л., Швантнер М.  Щодо типового положення ВОІВ про політику в сфері інтелектуальної власності для університетів і науково-дослідних установ//Часопис Київського університету права:Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького.-2017.-1 .-с.231-237.

377. Бошицький Ю.Л.   Оптимізація конституційних механізмів захисту прав людини та прав інтелектуальної власності в Україні // Актуальні проблеми сучасного конституціоналізму (на прикладі України та Республіки Польща): колективна монографія / Київський  університет права НАН України, Гданський університет; за заг. ред. Ю.Л.Бошицького, Я. Стеліни. – К,: Талком, 2017. – С. 21-35.

378. Бошицький Ю.Л.Головні пріоритети Київського університету права Національної академії наук України у 2017/2018 навчальному році: інтеграція освіти,науки і виховання//Часопис Київського університету права:Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького.-2017.-3 .-С.4-8.

379. Бошицький Ю.Л.Деякі питання кодифікації чинного законодавства України в сфері інтелектуальної власності в контексті міжнародних стандартів//Часопис Київського університету права:Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького.-2017.-3 .-С.187-192.

380. Бошицький Ю.Л., Швантнер М. Щодо типового положення ВОІВ про політику в сфері інтелекуальної власності для університетів і науково-дослідних установ // Часопис Київського університету права. – 2017. – №1. – С.231-237.

381. Бошицький Ю.Л. Актуальні питання охорони інтелектуальної власності в сучасній Україні // Актуальні проблеми цивілістики (на прикладі України та Угорщини): збірник наук. праць. Київ: Талком, 2017. – С.154-167.

382. Бошицький Ю.Л. Оптимізація конституційних механізмів захисту прав людини та прав інтелектуальної власності в Україні // Актуальні проблеми сучасного конституціоналізму (на прикладі України та Республіки Польща): колективна монографія /Київський університет права НАН України, Гданський університет. Київ, Талком.- 2017. – С.21-36.

383. Бошицький Ю.Л. Охорона прав на торговельні марки у мережі Інтернет:монографія/Ю.Л.Бошицький, О.А.Рассомахіна .-Київ:ТОВ ВП “Логос-М”,2017 .-176 с.

384. Мала енциклопедія канонічного права / Київський університет права НАн України; за заг. ред. Ю.Бошицького, О.М.Волощенко-Віслобокової. – К.: Талком, 2017. – 360 с.

385. Актуальні проблеми сучасного конституціоналізму (на прикладі України та Республіки Польща): Колективна монографія / Київський університет права НАН України, Гданський університет; за заг. ред. проф. Ю.Л.Бошицького, Я. Стеліни. – К.: Талком, 2017. – С. 21-35.

386. Актуальні проблеми цивілістики (на прикладі України та Угорщини) : збірник наукових праць за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 квітня 2017 р./ за заг. ред. Ю.Бошицького, В.Сікори. – К.: Талком, 2017. – 372 с.

387. Бошицький Ю.Л. Актуальні питання охорони інтелектуальної власності в сучасній Україні // Актуальні проблеми цивілістики (на прикладі України та Угорщини) : збірник наукових праць за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 квітня 2017 р./ за заг. ред. Ю.Бошицького, В.Сікори. – К.: Талком, 2017. – С.154-167.

388. Актуальні проблеми міжнародного права (*на прикладі України та Грузії): колективна монографія / Київський університет права НАН України,  Батумський державний університет ім. Шота Руставелі;  за заг. ред. Ю.Бошицького, А.Махарадзе. – К.: Талком, 2018.- 344 с.

389. Мала енциклопедія прав людини / Київський університет права НАН України; за заг.ред. Ю.Л.Бошицького, О.О.Харчука. – К.: Талком, 2018. – 584 с.

390. Бошицький Ю.Л. Співробітництво України та Всесвітньої організації   інтелектуальної власності в контексті інноваційних перспектив та модернізації правового регулювання цієї сфери // Актуальні проблеми міжнародного права (*на прикладі України та Грузії): колективна монографія / Київський університет права НАН України,  Батумський державний університет ім. Шота Руставелі;  за заг. ред. Ю.Бошицького, А.Махарадзе. – К.: Талком, 2018. – С.15-33.

391. Бошицький Ю.Л., Михайленко О.В. Перспективи наукової діяльності Київського університету права НАН України у 2018 році // Часопис Київського університету права. – 2018. -№1. – С.4-9.

392.  Бошицький Ю.Л., Капіца Ю.М. Правові аспекти реалізації прав власності в Україні на прикладі НАН України // Часопис Київського університету права. – 2018. -№1. –С.152-159.

393. Aktualne problemy prawa Polski i Ukrainy, pod redakcja A. Szmyta, J. Boszyckiego, J. Steliny, W. Iwanowa /Wydawnictwo uniwersytetu Gdanskiego, Gdansk, 2018.

394. Бошицький Ю.Л.   Інтелектуальна діяльність та її місце в соціально-економічному розвитку сучасної України // Aktualne prjblemy prava Polsky i Ukrainy. Gdansk. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego/ 2018. С.423-443.

395. Бошицький Ю.Л. Співробітництво України та Всесвітньої організації інтелектуальної власності в контексті інноваційних перспектив і модернізації правового регулювання цієї сфери //Актуальні проблеми міжнародного права (на прикладі України та Грузії: колективна монографія / Київський університет права НАН України, Батумський державний університет ім. Шота Руставелі. Київ. Талком. 2018. С.15-32.

396. Бошицький Ю.Л., Кожевнікова В.О. Реформування вищої правової академічної освіти в Україні: удосконалення професійних навичок юриста в університетських юридичних клініках // Часопис Київського університету права. – 2019. -№1. – С.7-11

397. Бошицький Ю.Л. Щодо пріоритетів співробітництва України з ЄС в контексті забезпечення прав людини у сфері інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права. – 2019. -№1. – С.168-175.

398. Бошицький Ю.Л. , Тарасевич Т.Ю. Юридичний факультет КУП НАНУ: сучасний стан та тенденції розвитку у 2019-2020 навчальному році // Часопис Київського університету права. – 2019. -№3. – С.9-12.

399. Державно-правове регулювання суспільних відносин в умовах нових глобалізаційних викликів: вітчизняні та міжнародні реалії: монографія / Київський університет права НАН України; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького. – К.: Талком, 2019.- 794 с.

400.  Бошицький Ю.Л. Концептуальні шляхи щодо оптимізації правової охорони інтелектуальної власності в Україні на сучасному етапі розвитку // Державно-правове регулювання суспільних відносин в умовах нових глобалізаційних викликів: вітчизняні та міжнародні реалії: монографія. – Київ, Талком.-  2019. – С.305-330.

401. Бошицький Ю.Л. Поглиблення правової культури громадян як засіб оптимізації охорони інтелектуальної власності в Україні // Часопис Київського університету права. – 2020. –№2. –С.300-305. 

402. Бошицький Ю.Л. Нові виклики та завдання Київського університету права НАН України в умовах пандемії // Часопис Київського університету права. – 2020. –№2. – С.11-15. 

403. Бошицький Ю.Л. Щодо пріоритетів діяльності Київського університету права НАН України в ювілейному 2020 році // Часопис Київського університету права. – 2020. –№1. – С.9-13. 

404. Бошицький Ю.Л., Шемшученко Ю.С. Київський університет права НАН  – чверть століття на службі юридичної освіти і науки України // // Часопис Київського університету права. – 2020. –№3. – С.11-17. 

405. Бошицький Ю.Л. Деякі організаційно-правові аспекти удосконалення правової охорони інтелектуальної власності в сучасній Україні // Часопис Київського університету права. – 2020. –№3. – С.239-247.

406. Бошицький Ю.Л., Хорватова  О.О. Оптимізація наукової діяльності в Київському університеті права НАН України у 2021 році // Часопис Київського університету права. – 2020. –№4. – С.11-16.

407. Polsko-ukrainskie miscellanea Prawnicze.- Gdansk: Widawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, 2020. – 279 s.

408. Бошицький Ю.Л. Правове регулювання інтелектуальної власності в сучасній Україні: проблеми теорії та практики / Polsko-ukrainskie miscellanea Prawnicze.- Gdansk: Widawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, 2020. – 279 s.

409. Сучасне державотворення: правова трансформація в умовах світових змін: монографія / за заг. ред. Ю.Л. Бошицького; Київський університет права НАН України. – К.: Талком, 2020.- 662 с.

410. Бошицький Ю.Л. Удосконалення правової охорони інтелектуальної власності в сучасній Україні як дієвий чинник зростання економіки держави / Сучасне державотворення: правова трансформація в умовах світових змін: монографія за заг. ред. Ю.Л. Бошицького; Київський університет права НАН України. – К.: Талком, 2020.- С.171-206.

411. Актуальні проблеми права України та Польщі: монографія / за заг. ред. Ю.Л.Бошицького, А.Шміта; Київський університет права НАН України. – К.: Талком, 2020. -312 с.

412. Бошицький Ю.Л. Оптимізація правового регулювання інтлектуальної власності в Україні: деякі проблеми теорії та практики //Актуальні проблеми права України та Польщі. – К.: Талком, 2020. – С.11-23.

413. Бошицький Ю.Л., Лісова К.С. Щодо важливості виховної роботи в умовах дистанційного навчання в Київському університеті права НАН України // Часопис Київського університету права. – 2021. –№1. – С.11-16.

414. Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. Часопису  Київського університету права – 20 років // Часопис Київського університету права. – 2021. –№2. – С.11-13.

415. Бошицький Ю.Л. Щодо підвищення кримінальної юстиції у сфері охорони інтелектуальної власності в Україні // Часопис Київського університету права. – 2021. –№2. – С.219-227.

416. Бошицький Ю.Л., Червякова О.В. Впровадження цілей сталого розвитку в науково-практичну діяльність Київського університету права НАН України // Часопис Київського університету права. – 2021. –№3. – С.11-14.

417. Проблеми підвищення ефективності кримінальної юстиції України: колективна монографія / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Київський університет права НАН України; за заг. ред. Ю.С.Шемшученка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Вид-во Ліра-К, 2021.- 692 с.

418. Бошицький Ю.Л. Щодо підвищення ролі кримінальної юстиції у сфері охорони інтелектуальної власності в Україні // Проблеми підвищення ефективності кримінальної юстиції України. – К.: Вид-во Ліра-К, 2021. – С.452-485.

419. Бошицький Ю.Л. Вступне слово / Природно-ресурсний та етнокультуринй транскордонний потенціал Гуцульщини в Україні та Румунії: проблеми збереження та сталого розвитку: матеріали міжнарод. Наук.-практ. конференції (25 листопада 2021 року, м. Рахів, Україна). – Вінниця: ТОВ «Твори», 2021.- С.4-5.