Національна академія наук України Київський університет права

Фурса Світлана Ярославівна

Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін

Освіта

 • у 1983р. вступила до Київського державного університет ім. Т.Г. Шевченка , після закінчення отримала диплом спеціаліста  за спеціальністю «правознавство» та здобула кваліфікацію  «юрист»
 • у 1997 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03:  цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право (тема «Провадження в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, у порядку цивільного судочинства» );
 • у 2000р. рішенням Атестаційної комісії МОН було присвоєно вчене звання доцента кафедри  правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • у 2003році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03: цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право (тема «Теоретичні основи нотаріального процесу в Україні»)
 • у 2006р. рішенням Атестаційної комісії МОН було присвоєно вчене звання професора кафедри міжнародного права  Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

    З вересня 2023року професор кафедри  міжнародного права та галузевих правових дисциплін

Навчальні курси:  Цивільний процес, Сімейне право, Нотаріат  в Україні

Стаж науково-педагогічної роботи – 35 років

Навчальні посібники, підручники

1.Нотаріальний процес. Інтерактивний курс (з практикумом). Підручник. К.: Алерта, 2021. 480с. (у співавторстві Фурса Є.І., Бордюг Т.О., Фурса Є.Є.)

Монографії

 1. Окремі аспекти удосконалення процедури розгляду  справ у порядку позовного провадження //  Leber  Amicorum Вячеслав Комаров.Х.: Право, 2020. С.890-900.
 2. Е- justice in Ukraine  modern practice and perspective // E-sad. E- finance. E- praca.   www. Ksiegarnia. Beck. Pl,2020. р.39-51.
 1. Актуальні проблеми виконавчого провадження 2в Україні: теорія і практика // Aktualne problem postępowania egzekucyjnego w Polsce i na  Ukrainie. Sopot, 2021.272с. С. 51-67 ((у співавторстві Фурсою Є.І.)
 2. Спір про право у цивілістичному процесі: нотаріат, суд, виконавче провадження : монографія. Київ : Алерта, 2021. 288 с. (у співавторстві Фурса Є. І., Дика А. О.).
 3. Виконавчий напис нотаріуса в нових правових умовах: теорія та нотаріальна, судова практика і законодавча регламентація// Виконавчий напис в цивілістичному процесі: нотаріат, суд, виконавче провадження. Науково-практичний посібник (програма, практикум) . К.: Алерта, 2021. ( 284c.). С. 8- 51.(у співавторстві Фурса Є. І).
 4. Resolving a legal dispute in preventive challenges: actualities of theory and practice // “Current challenges of Human Rights, Rule of Law and Democracy” a Collective monograph,edited by Robert Tabaszewski, Ena Kazić-Çakar et al. Lublin, Wydawnictwo KUL С. 193-212. (у співавторстві з Fursa Y)
 5. Нові наукові підходи до посвідчення заповітів // В кн.Спадкове право крізь призму судової практики. Монографія //За заг ред професора І.В. Спасибо – Фатєєвої . Х.Екус, 2021. С.327- 370 ( у співавторстві Фурса Є.І.) 
 6. Медіація в Україні: від законопроекту до практики її впровадження // В кн. Примирні процедури в цивілістичному процесі: нотаріат, суд, адвокатура, виконавче провадження. Науково-практичний посібник. / за заг. ред. докторки юридичних наук, професорки, заслуженої юристки України Фурси С.Я. К.: Алерта, 2022.(428с.) С. ( у співавторстві Фурса Є. І.)
 7. Вчинення консулом нотаріальних дій: теорія і практика  Науково-практичний посібник (з практикумом). / За заг. ред. докторки юридичних наук, професорки, заслуженої юристки України С.Я. Фурси, Одеса, Юридика,  2023. 924с. (у співавторстві з Фурсою Є.І., Фурсою Є.Є., Дякович М,М., Мальський М.М.).
 8. Концепції  щодо реформування законодавства про виконавче провадження //Виконавчий процес: теорія і практика. Концепції вчених з удосконалення законодавства про виконавче провадження. Монографія./ за заг ред. д.ю.н., проф. заслуженої юристки України Фурси С.Я.   К.: Алерта, 2023. ( 448с.)С. 11-53.( у співавторстві Фурса Є. І.).
 9. Концептуальний аналіз законопроекту № 5644 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання нотаріальної діяльності» // Нотаріальний процес: теорія і практика. Концепції вчених з удосконалення законодавства про нотаріат. Монографія./ за заг ред. д.ю.н., проф. заслуженої юристки України Фурси С.Я.  К.: Алерта, 2023. (364с.) С.11-58. ( у співавторстві Фурса Є. І.)
 10. Реформа цивільного судочинства в Україні та необхідність її проведення // Цивільний процес: теорія і практика. Концепції вчених з удосконалення законодавства про нотаріат. Монографія./ за заг ред. д.ю.н., проф. заслуженої юристки України Фурси С.Я., докторки юридичних наук, професорки Бичкової С.С.   К.: Алерта, 2023.(640с.). С.13-63. ( у співавторстві Фурса Є. І.).

Статті Scopus /Wos

 1. Medical tourism in Ukraine and abroad: comparative analysis  // 35th IBIMA Conference: 1-2 April 2020 , Seville,  (Web of Science) (у співавторстві) .
 2. Philosophy of law and its role in the process of unification of legal systems of UE members in the context of DCFR principles. Revista Cuestiones Politicas (Venezuela). 2021. Volumen 39 Numero 68   (Web of Science). (у співавторстві)
 3. Reception of definitions of hereditary transmission and hereditary representation in modern legal systems . Revista Amazonia Investiga . vol 42.№ 10(2021)(Web of Science) (у співавторстві)
 4. Research of the experience of legal regulation and use of European inheritance certificates of the regulation on succession. Linguistics and Culture Review. 5(S3). 2021, 554-573( Scopus) (у співавторстві)
 5. Contemporary issues of enforcement process of Ukraine: domestic and international aspects . LeXonomica . Volume 13 Number 2 December 2021, р. 213-234 (Web of Science) (у співавторстві)
 6. Foreign element in legal regulation on succession: the experience of Regulation (EU) Nº 650/2012 Revista Jurídica Portucalenseº 31 2022 р. 10-38 (у співавторстві)) (Web of Science)
 7. The Principle of Primary Consideration of the Best Interests of the Child in Civil Procedure in Ukraine. LeXonomica. Vol.14. № 2. Pp.213-236, December 2022  (Web of Science). (у співавторстві).

Наукові фахові видання

 1. Міжнародні стандарти та стандарти ЄС і поточні реформи нотаріату, органів примусового виконання рішень судів та адвокатури в Україні (на прикладі України та Литовської Республіки).  Цивілістична процесуальна думка  2018. №1. С. 68-74.
 2. Оновлене цивільне судочинство в Україні : концепції вчених та законодавча регламентація. Цивілістична процесуальна думка . 2018. № 2. С.38-45. (у співавторстві Фурсою Є.І.).
 3. Про передачу деяких повноважень нотаріусів уповноваженим особам органу юстиції з надання реєстраційних та нотаріальних послуг. Цивілістична процесуальна думка. 2018. №2. С.15-21.
 4. Адвокатська діяльність та інші види діяльності: аналіз законопроекту «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» № 9055. Цивілістична процесуальна думка. 2018. №3. С.62-65.
 5. Адвокатура крізь призму національної правової доктрини. Право України.2019.№ 12 С.16-41.
 6. Заочна публічна дискусія вчених щодо спадкового права. Цивілістична  процесуальна думка.2019.№1.С.73-78 (у співавторстві Фурсою Є.І.).
 7. Вчинення нотаріусом виконавчого напису : від законодавства – до Конституційного Суду України. Цивілістична  процесуальна думка.2019.№1. С.33-36.
 8. Вступ до актуальної теми номера «Нотаріат в національній правовій доктрині». Право України. 2020. № 9. С.11-19
 9. Сьогодення українського нотаріату: актуальні проблеми та їх доктринальне вирішення Право України. 2020. № 9. С.20-42 )у співавторстві Фурсою Є.І.).
 10. Філософія права в процесі реформування правової системи України: теорія і практика. Часопис Київського університету права. 2020. № 3. С. 40-46. (у співавторстві з Фурсою Є.І.)
 11. Проблемні питання, пов’язані з контролем за діяльністю приватних виконавців . Часопис Київського університету права.2021 №1 С.168-172.(у співавторстві Фурсою Є.І.).
 12. Проблемні аспекти законодавчої регламентації учасників виконавчого провадження. Право України. 2021. № 3 С.103-120. .(у співавторстві Фурсою Є.І.).
 13. Теорія виконавчого процесу та її понятійний апарат. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія:Право. Випуск 64. Ужгород, 2021. С.346-351 (у співавторстві Фурсою Є.І.).
 14. Представництво адвокатом в нотаріальному процесі: актуальні питання законодавчої регламентації, практики та  теорії. Vishegrad Journal on human rights.2021. № 2 (volume). C.  264-268. (у співавторстві Фурсою Є.І.).
 15. Верховенство права та інші принципи у виконавчому процесі України: актуальні питання  (у контексті аналізу  Проекту Закону про примусове виконання рішень № 5660). Право України. 2021. №.10.  С. 177-191.  (у співавторстві з Фурсою Є.І.).
 16. Нотаріат у сучасній правовій системі України. Право України. 2022. №.2. С. 91-107. ( у співавторстві з Фурса Є.І.).
 17. Правила та процедура вчинення консулом морських протестів: актуальні питання. Часопис Київського університету права. 2022 № 1. С. 254-259.  ( у співавторствві з Фурсою Є.Є.).
 18. Система науки виконавчого процесу: актуальні питання . Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Право».2022. № 72 С. 177-182. ( у співавторстві з Фурса Є.І).
 19. Цифрова економіка як законодавчий термін: проблемні питання  формування понятійного апарату. Вісник Ужгородського університету  «Право». 2023. № 1 (75).частина 2. С. 32-38. ( у співавторстві з Фурса Є.І.).