Національна академія наук України Київський університет права

Кулик Олег Ігорович

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін

Освіта:

У 2015 році закінчив Національний університет «Одеська юридична академія» за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію магістра права.

У грудні 2019 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Господарсько-правове забезпечення стимулювання виробництва енергії з використанням альтернативних джерел» (спеціальність 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право).

Працював в органах прокуратури України, в суді, на різних посадах підприємств енергетичного сектору економіки.

У 2021 році отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю і по теперішній час займається адвокатською діяльністю.

З вересня 2023 року – доцент кафедри міжнародного права галузевих правових дисциплін (за сумісництвом).

 

Навчальні курси:

«Господарське право», «Альтернативні способи вирішення спорів». 

 1. Kulyk, O. (2022). MODELS OF STATE REGULATION OF THE VIRTUAL ASSETS MARKET IN OFFSHORE ZONES (ON THE EXAMPLE OF BERMUDA ISLANDS, GIBRALTAR, AND MALTA). Balkan Social Science Review, 20, 43-61.  https://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/article/view/5499
 2. Кулик О.І. Правове регулювання ринку віртуальних активів: досвід Швейцарської Конфедерації. Актуальні проблеми держави і права. 2021. №92. С. 44-51. DOI: https://doi.org/10.32837/apdp.v0i92.3260. URL: http://www.apdp.in.ua/v92/7.pdf
 3. Кулик О.І. Законодавче забезпечення протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму під час здійснення операцій із віртуальними активами. Juris Europensis Scientia. 2021, Вип. 3. С. 43-38. http://jes.nuoua.od.ua/archive/3_2021/12.pdf URL: http://jes.nuoua.od.ua/archive/3_2021/12.pdf
 4. Кулик О.І. Удосконалення правового регулювання посередницької діяльності на ринку віртуальних активів. ScienceRise: Juridical Science, (2(16), 58–64. https://doi.org/10.15587/2523-4153.2021.234724. URL: http://journals.uran.ua/sr_law/article/view/234724
 5. Кулик О.І. Правовий режим майнінгу. Правові горизонти, 2021. Том 14, № 2. С. 98-104. DOI: https://doi.org/10.21272/legalhorizons.2021.i14.p98. URL: https://legalhorizons.com.ua/uk/journals/tom-14-2-2021/gospodarsko-pravovy-rezhim-mayningu
 6. Кулик О.І. Правові засади впливу Європейського Союзу на ринок  віртуальних  активів. Економіка  та  право.  2021,  №  1.  С.  71—79.  DOI: https://doi.org/10.15407/econlaw.2021.01.071. URL: http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/1024
 7. Кулик О.І. Інфраструктура ринку віртуальних активів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2021. Вип. 63. С. 183-189. DOI:  https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.63.32. URL:  http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/232249
 8. Кулик О.І. Саморегулювання ринку віртуальних активів: поняття та форми. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. 2020. Вип. 4 (48). С. 99-104. DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.4(48).233286. URL: http://visnyk-psp.kpi.ua/article/view/233286
 9. Кулик, О. І. (2020). Ринок віртуальних активів як об’єкт правового регулювання. Форум Права, 63 (4), 56–63. http://doi.org/10.5281/zenodo.4249276. URL: https://forumprava.pp.ua/files/056-063-2020-4-FP-Kulyk_8.pdf
 10. Кулик О.І. Поняття господарсько-правового стимулювання використання альтернативних джерел енергії.  Молодий вчений. 2019. №2. С. 179-183. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-2-66-40
 11. Кулик О.І. Адміністративно-господарські санкції за порушення у сфері використання альтернативних джерел енергії. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2019. Вип. 56(1). С. 113-118.
 12. Кулик О.І. Ознаки стимульованих суб’єктів у сфері виробництва енергії з використанням альтернативних джерел. Правничий часопис Донецького університету. 2019. № 1. С. 72-82.
 13. Kulyk O.I. Stimulation of The Use of Energy from Renewable Sources with Cryptocurrency. Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph /Yu. Pasichnyk and etc.: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.] : Collective monograph. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019, pp. 400-408.
 14. Кулик О.І. Порядок встановлення та перерахунку «зеленого» тарифу суб’єктам господарювання. Право і суспільство. 2018. № 2(2). С. 85-90.
 15. Кулик О. І. Виробництво енергії з використанням альтернативних джерел як об’єкт стимулювання. Правові системи. Науково-практичний електронний журнал. 2018. №1/2. С. 193-200. URL: http://legalsystems.net.ua/wp-content/uploads/2019/09/“ПРАВОВІ-СИСТЕМИ”_2018_1_2.pdf.
 16. Кулик О.І. Способи стимулювання використання альтернативних джерел енергії за законодавством України та Європейського Союзу. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 4. С. 86-91.
 17. Кулик О.І. Умови встановлення «зеленого» тарифу суб’єктам господарювання, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії. Economic and Law Paradigm of Modern Society. 2017. Issue 2. Pp. 148-154.