Національна академія наук України Київський університет права

Кузьменко Олена Валеріївна

Доцент кафедри кримінального права та процесу

Народилася 31.08.1989 р. в м. Києві.

З 2006 р. навчалась в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого (м. Харків), де отримала в 2010 р. диплом бакалавра з відзнакою, а в 2011 – диплом магістра з відзнакою (повну вищу освіту) за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

Кандидат юридичних наук (30 травня 2015 року захистила дисертацію за спеціальністю 12.00.09 – «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» на тему: «Засоби виявлення неправдивої інформації при розслідуванні кримінальних правопорушень»).

Маю вчене звання доцента (з 26.02.2020 року).

Досвід роботи:   

з 01.09.2011 по 01.09.2013 асистент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Національного університету державної податкової служби України

з 02.09.2013 по 16.02.2016 доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Національного університету державної податкової служби України

з 01.09.2015 по 30.06.2023 відповідальна за наукову товариство студентів кафедри, в т.ч. роботи наукового гуртка «Феміда» (на громадських засадах)

з 17.02.2016 по 30.11.2021 доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Університету державної фіскальної служби

з 01.01.2021 по 30.11.2021 заступник завідувача кафедри кримінального процесу та криміналістики з навчально-методичної та кадрової роботи (на громадських засадах)

з 01.12.2021 по 30.06.2023 доцент кафедри кримінальної юстиції Державного податкового університету

з 01.09.2023 доцент кафедри кримінального права та процесу Київського університету права НАНУ

Сфера наукових інтересів: криміналістика, судова експертиза, судова медицина, використання поліграфа тощо.

Автор понад 80 наукових праць, серед яких 2 посібника, 4 статті у Scopus, більше 30 статей у фахових виданнях та більше 40 тез доповідей на конференціях.

Навчальні посібники:

 1. Цимбал П. В., Сіренко О. В., Линник О. В., Антонюк А. Б. Актуальні питання судової експертизи (у питаннях та відповідях) : навчальний посібник. Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. 186 с.
 2. Цимбал П. В., Кузьменко О. В., Антонюк А. Б., Омельчук Л. В. Криміналістика (у питаннях та відповідях): навчальний посібник. Ірпінь: УДФСУ, 2021. 414 с.

Статті у журналах, що індексуються в Scopus:

 1. Sirenko O. V., Linnik E. V., Omelchuk L. V., Bida V. І., Hermanchuk S. M., Irkha S. V. Сurrent legal issues of conducting a forensic medical examination of newborns’ corpses. Wiadomości Lekarskie. 2019. Тom LXXII, nr 5 cz II. P.1140-1144.
 2. Kuzmenko O., Lazebnyi A., Komyshniuk Yu., Yusupov V., Herasymenko L. Features of the Investigation of Corruption Abuses in the Medical Industry. Systematic Reviews in Pharmacy. 2020. Vol 11, Issue 10. Р. 786-792.
 3. Sviatun O., Goncharuk O., Chernysh R., Kuzmenko O., Kozych I. Combating cybercrime: economic and legal aspects. Wseas transactions on business and economics. 2021. Vol. 18. P. 751-762.
 4. Kreminskyi O., Kuzmenko O., Antoniuk A., Smahlo O. International cooperation in the investigation of economic crimes related to cryptocurrency circulation. Studies of applied economics. 2021.volume 39-6.

Останні публікації у фахових виданнях:

 1. Кузьменко О. В., Горобченко К. В. Використання сучасних можливостей судових експертиз під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 4. С. 730-735.
 2. Кузьменко О. В., Карпюк І. С. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом із використанням віртуальних валют (методичні рекомендації). Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 8. С. 426-429.
 3. Кузьменко О. В., Катеринчук Б. К. Проблемні аспекти призначення та проведення судово-психіатричної експертизи. Ірпінський юридичний часопис. 2020. Вип. 2 (4). С. 179-187.
 4. Кузьменко О. В., Герус Н. В., Карпюк І. С. Доктрина «плодів отруєного дерева» у кримінальній процесуальній діяльності. Juris Europensis Scientia. 2020. Вип. 4. С. 171-175.
 5. Кузьменко О. В., Шахворост А. О. Ґенеза розвитку відповідальності за корупційні злочини. Danish Scientific Journal. 2021. № 44. С. 38-44.
 6. Кузьменко О.В., Левчук П.Р. Реалізації засади змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів в кримінальному процесу деяких країн. Науковий вісник Ужгородського національного університету, серія «Право». 2021. Вип. 64. С. 313-316.
 7. Кузьменко О., Шахворост А. Генеза розвитку відповідальності за корупційні злочини (частина 2). Traektoria Nauki. 2021. Vol. 7 № 6. С. 1024-1032.
 8. Кузьменко О. В. Методика розслідування військових кримінальних правопорушень. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2021. Вип. 16. С. 169-176.
 9. Шахворост А. О., Кузьменко О. В. Місце доказування в механізмі розслідування кримінальних правопорушень про корупційні злочини. Аналітично-порівняльне правознавство. 2021. № 3. С. 216-221.
 10. Кузьменко О. В. Особливості криміналістичної характеристики колабораційної діяльності. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 1. С. 336-339.
 11. Кузьменко О. В., Січко Н. П. Методика розслідування колабораційної діяльності. Ірпінський юридичний часопис. 2022. Вип. 1 (8). С. 215-221.
 12. Кузьменко О. В. Особливості криміналістичної характеристики незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Ірпінський юридичний часопис. 2022. Вип. 2 (9). С. 171-178.
 13. Кузьменко О. В. Особливості криміналістичної характеристики кіберзлочинів. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2022. № 4. С. 162-166.
 14. Кузьменко О. В., Левчук П. Р. Особливості доказування у кримінальних провадженнях про пособництво державі-агресору (на прикладі періоду окупації Київської області). Ірпінський юридичний часопис. 2023. Вип. 2 (11). С. 132-140.
 15. Кузьменко О. В., Січко Н. П. Особливості криміналістичної характеристики привласнення та розтрати, вчиненої співробітниками агропромислового підприємства. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія Право. 2023. Вип. 76: част. 2. С. 167-171.
 16. Кузьменко О. В., Полнікова Д. С. Умови проведення слідчого експерименту і тактичні прийоми їх забезпечення. Ірпінський юридичний часопис. 2023. Вип. 3 (12). С. 254-259.
 17. Теслицький А. А., Кузьменко О. В. Правове регулювання строків досудового розслідування в умовах воєнного стану. Ірпінський юридичний часопис. 2023. Вип. 3 (12). С. 291-298.
 18. Кузьменко О. В., Скляренко Г. В. Сучасний стан технічного забезпечення електронного правосуддя в Україні. Порівняльно-аналітичне право. 2023. № 3. С. 372-375.

Останні тези доповідей на конференціях:

 1. Кузьменко О. В. Особливості призначення та проведення психологічної експертизи та психіатричних досліджень. Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (19.11.2020, м. Київ). Київ: КНДІСЕ, 2020. С. 310-314.
 2. Кузьменко О. В. Особливості предмета доказування у справах про незаконний обіг підакцизних товарів. Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки: збірник тез Міжнародного податкового конгресу (м. Ірпінь, 3 грудня 2020 р.). С. 341-344.
 3. Левчук П. Р., Кузьменко О. В. Змагальність сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і доведенні перед судом їх переконливості у кримінальному провадженні при розслідуванні податкових злочинів. Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки: збірник тез Міжнародного податкового конгресу (м. Ірпінь, 3 грудня 2020 р.). С. 345-347.
 4. Шахворост А. О., Кузьменко О. В. Сутність поняття «корупція». Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), February 12, 2021. Pisa, Italian Republic. С. 175-177.
 5. Кузьменко О.В., Савох Н.П. Проблеми визначення поняття засад кримінального провадження. Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професорів В. П. Бахіна, В. К. Лисиченка, І. Я. Фрідмана (м. Ірпінь, 26 березня 2021 року). С. 68-72.
 6. Кузьменко О.В., Січко Н.П. Запобіжні заходи в системі процесуального забезпечення участі осіб у досудовому розслідуванні. Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професорів В. П. Бахіна, В. К. Лисиченка, І. Я. Фрідмана (м. Ірпінь, 26 березня 2021 року). С. 72-76.
 7. Кузьменко О.В., Левчук П.Р. Проблеми реалізації засади змагальності сторін під час досудового розслідування економічних злочинів. Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки: збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ірпінь, 07 квітня 2021 року). Ірпінь: УДФСУ, 2021. С. 214-217.
 8. Кузьменко О. В. Впровадження міжнародного досвіду застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх. Правовий дискурс: Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів та викладачів закладів вищої освіти (м. Черкаси, 12 жовтня 2021 року). Черкаси: Видавець Третяков О. М., 2021. С. 141-143.
 9. Кузьменко О. В. Актуальні питання призначення деяких видів експертиз під час досудового розслідування кримінальних правопорушень в сфері економіки. ІІ Міжнародний податковий конгрес : збірник матеріалів (м. Ірпінь, 26 листопада 2021 р.). Ірпінь, 2021. С. 852-857.
 10. Кузьменко О. В., Спора Г. І. Міжнародно-правовий досвід заочного засудження особи. Пріоритетні напрями розвитку правової системи України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 28–29 січня 2022 р.). Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2022. С. 21-24.
 11. Кузьменко О. В., Паламарчук О. І. Домашнє насильство: криміналістична характеристика. Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професорів В. П. Бахіна, В. К. Лисиченка, І. Я. Фрідмана (м. Ірпінь, 20 травня 2022 року). С. 142-146.
 12. Кузьменко О. В. Спосіб вчинення як основний елемент криміналістичної характеристики колабораційної діяльності. Міжнародне право ХХІ століття: сучасність та майбутнє: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ірпінь, 25 травня 2022 року). С. 147-150.
 13. Кузьменко О. В. Особа злочинця – ключовий елемент криміналістичної характеристики колабораційної діяльності. Правовий дискурс: Матеріали ІI Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів та викладачів закладів вищої освіти (Черкаси, 12 жовтня 2022 р.). Черкаси, 2022. С. 189-190.
 14. Кузьменко О. В., Омельчук Л. В. Спосіб вчинення та особа злочинця – основні елементи криміналістичної характеристики кіберзлочинів. Сучасні шляхи вирішення новітніх проблем науки: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Куновіце, Чеська Республіка 27-28 листопада 2022 р.). Куновіце : Академія ГУСПОЛ, 2022. С. 26-29.
 15. Кузьменко О. Особливості призначення комп’ютерно-технічної експертизи при розслідуванні кіберзлочинів. Розвиток юридичної науки в умовах воєнного стану : Міжнародна науково-практична конференція (17 травня 2023 р., м. Київ). Київ: КУП НАНУ, 2023. С. 115-118.