Національна академія наук України Київський університет права

Пристай Тетяна Михайлівна

Кандидат юридичних наук, доцент

Контакти:

email: vmtanya@ukr.net

2006 – 2011 рр. Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, стаціонар, магістр права (диплом з відзнакою), спеціальність – господарське право та процес;

2011 – 2019 рр. Аспірантура  Київського університету права НАН України з відривом від виробництва.

2011 – 2019 р.р. – асистент кафедри господарського права та процесу Київського університету права НАН України;

2019  –  2022 р.р.   – доцент кафедри державно-правових та галузевих правових дисциплін Київського університету права НАН України;

2022 – по даний час – доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін Київського університету права НАН України.

 • Господарське право;
 • Господарське процесуальне право;
 • Виконавче провадження;
 • Сучасні проблеми господарського права та процесу.
 1. Висоцька Т. М. Сутність господарсько-правових засобів захисту суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Часопис Київського університету права. 2012. № 2. C. 200-203.
 2. Пристай Т. М. Господарсько-правові засоби захисту суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в чинному законодавстві. Юридична Україна. №1. С. 84-88.
 3. Пристай Т. М. Субъекты внешнеэкономической деятельности в Украине. Scientific letters of academic society of Michal Baludansky.   №4. С. 183-187.
 4. Пристай Т. Коло правомочних осіб, які беруть участь у захисті прав та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. №59. С. 222–228.
 5. Prystai, T. The European Union’s Court practice in determining a legal status of legal entities. Evropský politický a právní diskurz. 2018.  5. Iss. 6. P. 13-18. Пристай Т. М. Становлення Експортно-кредитного агентства в Україні. Право і суспільство. 2018. № 6-1. С.100-104.
 6. Пристай Т. М. Становлення Експортно-кредитного агентства в Україні. Право і суспільство. 2018. № 6-1. С.100-104.
 7. Пристай Т. М. Становлення та розвиток законодавства – основи правового становища суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Часопис Київського університету права. 2018. № 4. С.191-195.
 8. Пристай Т. М. Поняття суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. № 6. С.62-66.
 9. Пристай Т. М. Правове становище суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / Пристай Тетяна Михайлівна ; Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2019. – 16 с.
 10. Пристай Т. М. Самозайняті особи як суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.Підприємництво, гоcподарство і право. 2020.№11.С.57-60
 11. Marysyuk, K.B., Komnatnyi, S.O., Grygor`yeva, V.V., Prystai, T.M., & Mital, O.H. (2021). Public-private partnership as a new form of social responsibility and a mechanism of decentralization of public administration. Amazonia Investiga, 10(45), 52-62. https://doi.org/10.34069/AI/2021.45.09.5
 12. Пристай Т. М. Проблеми статусу державних замовників в сфері оборони як суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні: матеріали наук.-практ. конф. / 19 трав. 2022 р., м. Рівне, 2022. С.235-237.