Національна академія наук України Київський університет права

Загуменна Надія Володимирівна

Старший викладач

  • з  01.02. по 31.05.2010р. – стажування в Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України м. Київ.  – з 25.12.2017р. по 31.03.2018р. – Ґете-Інститут Київ – Он-лайн курс підвищення кваліфікації DLL-6 «Навчати вивчати німецьку. Планування навчального плану та занять»
  • серпень 2018р. – стажування в університеті імені Отто фон Геріке міста Магдебург (Німеччина)
  • 11-12.03.2017р. – участь у семінарі з підвищення кваліфікації на тему «Викладання з використанням цифрових мультимедійних технологій». Ґете-Інститут Київ
  • січень 2021р. – курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів, KNU TEACH WEEK
  1. «Deutsch durch Chemie» – німецька мова професійного спрямування навчальний посібник для студентів хімічного факультету, / автор: Загуменна Н.В..– Київ, 2016р. – 174 с. (Ум.друк.арк.7,2)
  2. Стаття «Бімедійність в епоху глобалізації» (в співавторстві) -12 стор., виступ на міжнародній конференції «Засоби масової інформації в умовах інформаційно-психологічної і військової агресії Російської Федерації проти України» м. Львів Університет ім. Івана Франка; Вісник ЛНУ. Випуск 45 / 46 / 2019р.
  3. Тези доповіді «Про підручник професійного спрямування «Німецька мова для студентів хіміків» – учасник V міжнар. наук.-техн. конф. «Актуальні проблеми вищої професійної освіти» 23.03.2017р. Національного авіаційного університету