Національна академія наук України Київський університет права

Завидняк Ірина Олександрівна

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін

Освіта:

 •  2003-2008 рр. – юридичний факультет Національного університету державної податкової служби України, здобула кваліфікацію магістра з права за спеціальністю «Правознавство», диплом: КХ № 34364537 від 11.06. 2008 р.;
 • у лютому 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Адміністративно-правовий статус благодійних організацій в Україні» та отримала наукову ступінь кандидата юридичних наук  за спеціальністю 12.00.07. – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 • у лютому 2021 року рішенням Атестаційної колегії МОН України було присвоєне вчене звання доцента кафедри кримінального права, процесу та криміналістики;
 • з жовтня 2020 р. – докторант кафедри кримінального процесу та криміналістики Державного податкового університету, за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
 • з жовтня 2022 р. – доцент кафедри міжнародного права Ужгородського національного університету;
 • з вересня 2023 р. – доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін (за сумісництвом).

Працювала: юрисконсультом, проходила службу в органах податкової міліції на посадах (начальника відділу кадрів факультету податкової міліції Національного університету державної податкової служби України, доцента кафедри фінансових розслідувань Університету державної фіскальної служби), доцентом кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Академії праці соціальних відносин та туризму, доцентом кафедри кримінальної юстиції Державного податкового університету, доцентом кафедри міжнародного права Ужгородського Національного університету;

У 2019 році проходила підвищення кваліфікації у Державному закладі післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (сертифікат ДЗ № 33695210/000024-19 від 18.01.2019).У червні 2019 року пройшла закордонне стажування (Болгарія) (сертифікат № С – 9623 від 29.06.2019 р.)

Загальний стаж – 15 років, стаж науково-педагогічної діяльності – 7 років.

Опубліковано більше 65 наукових та навчально-методичних праць.

Навчальні курси:

«Адміністративна відповідальність», «Міжнародне публічне право», «Сучасна система міжнародного права». 

Навчальні посібники, монографії:

 1. Завидняк І.О. Проблеми методики розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з ухиленням від сплати митних платежів : монографія / Цимбал П. В., Завидняк І. О., Завидняк В. І., Тарасюк А. В. Ірпінь : Державний податковий університет, 2022.150 с;
 2. Завидняк І.О. Процесуальні аспекти міжнародного співробітництва при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері оподаткування : монографія / Цимбал П.В., Завидняк І.О., Завидняк В.І. Ірпінь. Університет ДФС України, 2021. 176 с;
 3. Завидняк І.О. Кримінологічні засади участі України у міжнародній системі запобігання злочинності : монографія. Вінниця, ТОВ «Твори», 2021. с. 376
 4. Завидняк І.О. Конкурентна розвідка : навч.посіб / Копотун І.М., Падалка А.М.,  Кузьмічова-Кисленко Є.В.,  Завидняк І.О. Ірпінь : Університет ДФС, 2020. 198 с;
 5. Завидняк І.О. Благодійні організації в Україні: адміністративно-правовий статус та шляхи його реформування : монографія / І. О. Завидняк, П. В. Цимбал, Л. В. Омельчук. Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. 192 с;

Статті Scopus/Wos:

 1. International Cooperation in Investigating Economic Crimes of Transnational Nature / Cuestiones políticas,v. 40, n. 72, p. 531-542, may 2022. (Web of science);
 2. States’ main directions and forms of international cooperation in the fight against transnational economic crimes / Revista Científica General José María Córdova, v. 20, n. 38, p. 323-329, арr. 2022. (Scopus);
 3. International Legal Norms as a Source of Criminal Procedural Law / Journal of advanced research in law and economics, v. 10, n. 5, p. 1466-1476, sep. 2019. ISSN 2068-696X. Available at: <https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4832>(Scopus).

Наукові фахові видання:

 1. Завидняк І.О. Становлення та розвиток правового регулювання застосування відеотехнологій у кримінальному процесі. Міжнародний юридичний вісник, 2022;
 2. Завидняк І.О. Учинення економічних транснаціональних злочинів шляхом незаконних операцій, пов’язаних із неправомірним доступом до комп’ютерної мережі. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2021. Вип. 54. С. 92-95;
 3. Завидняк І.О. Сучасний етап правового регулювання міжнародного співробітництва під час розслідування транснаціональних економічних злочинів. Слово національної школи суддів України, 2021. № 4. С. 153-162.
 4. Завидняк І.О. Суб’єкти взаємодії та рівні її забезпечення при розслідуванні економічних злочинів транснаціонального характеру. Еvropský politický a právní diskurz, 2021. Вип. 6. С. 56-62.
 5. Завидняк І.О. Рівні та види міжнародного співробітництва в кримінальному процесі. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету, 2021. № 52. С. 102-105.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=LaBtTboAAAAJ