Національна академія наук України Київський університет права

У КУП НАН України відбулося перше засідання Вченої ради у 2020/2021 навчальному році

6 Жовтня, 2020

1

06 жовтня 2020 року в Київському університеті права НАН України відбулося перше засідання Вченої ради у 2020/2021 навчальному році. 

Голова вченої ради, ректор Київського університету права професор Ю.Л. Бошицький відкрив засідання Вченої ради, привітавши колег з початком  нового навчального року.

Після відкриття засідання Вчена рада приступила до розгляду порядку денного. Зокрема, було розглянуто питання про зміни до складу Вченої ради Київського університету права НАН України та затверджено її новий склад.

Ректор Ю.Л. Бошицький в межах питання про перспективи розвитку Київського університету права НАН України на 2020-2021 навчальний рік виступив зі змістовною доповіддю, надавши Вченій раді ґрунтовний та всебічний аналіз результатів вступної кампанії, наукової, навчально-методичної, профорієнтаційної, організаційної та виховної роботи в університеті, діяльності університету на ниві міжнародного співробітництва, важливих показників фінансово-економічного стану закладу вищої освіти та багатьох інших аспектів життя Київського університету права НАН України за попередній навчальний рік. За наслідками об’єктивного аналізу ефективності прийнятих управлінських рішень за попередній навчальний рік ректором Ю.Л. Бошицьким було запропоновано оновлену структуру Київського університету права НАН України, а також окреслено нові підходи щодо зазначених сфер роботи Київського університету права НАНУ у 2020-2021 навчальному році в умовах епідеміологічної ситуації в країні. Особливий акцент було поставлено на готовність університету та всіх його структурних підрозділів працювати в онлайн режимі. Під час заходу були розглянуті питання про затвердження Плану роботи Вченої ради КУП НАН України на 2020-2021 н.р, про підсумки вступної кампанії КУП НАНУ у 2020 р., про результати набору в аспірантуру КУП НАН України, атестацію та зарахування аспірантів. 

Крім того, члени Вченої ради обговорили основні питання організації освітнього процесу, звіту Рівненського інституту КУП НАНУ про результати вступної кампанії 2020 р. та план роботи на 2020-2021 н.р., звіту про результати вступної кампанії у 2020 р. структурного підрозділу Київського університету права НАН України на базі Вінницького фінансово-економічного університету, звіту про освітню та наукову діяльність студентів Київського  університету права НАН України на базі коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету за 2019-2020 н.р. 

Члени Вченої ради обговорили та затвердили План наукової роботи Київського університету права НАН України на 2020-2021 н.р., План заходів до святкування 25-річчя КУП НАНУ, рекомендували до друку колективні монографії «Актуальні проблеми права України та Польщі» та «Сучасне державотворення: правова трансформація в умовах світових змін», присвячену 25-річчю КУП НАНУ.
Під час засідання Вченої ради були розглянуті питання про присвоєння вченого звання доцента к.ю.н. Ковальчуку Юрію Івановичу та  к.ю.н. Лінник Наталії Василівні по кафедрі кримінального права та процесу КУП НАН України.

На підставі результатів голосування Вчена рада прийняла рішення клопотати перед Атестаційною колегією МОН України щодо присвоєння обом здобувачам вченого звання доцента.

За результатами обговорення розглянутих на засіданні Вченої ради питань було ухвалено відповідні рішення.

Прес-центр КУП НАНУ