Національна академія наук України Київський університет права

УВАГА!!! У КУП З 23.03.09 по 27.03.09 відбудеться «ТИЖДЕНЬ ІНОЗЕМНИХ МОВ».

16 Березня, 2009

З 9 до 13 березня цього року Інститут імені Гете в Києві проводив семінар для вчителів та викладачів німецької мови, присвячений імплементації загальноєвропейської рамкової програми з викладання іноземних мов в європейському мовному просторі. Учасниками семінару були 18 представників міст і сіл України, серед них – завідувач кафедри іноземних мов нашого вузу кандидат філологічних наук, доцент Крепель Віра Іванівна. Програма роботи семінару передбачала ознайомлення учасників семінару із конкретизованими пропозиціями Євросоюзу щодо викладання іноземних мов, представлення нової версії книги «Profile deutsch“ та заняття за комп’ютером з метою навчання практичного застосування викладеної у цьому посібнику рамкової програми. Програма дозволяє уніфіковано визначати рівні володіння іноземною мовою, готувати робочі програми з іноземної мови та методично коректно розробляти методичні матеріали, посібники та підручники. Методико-практичні семінари, які проводяться Інститутом Гете в Києві та деяких інших містах України, є результатом плідної роботи Комісії Ради Європи з питань мовної політики, яка протягом 11 років займалась гармонізацією та уніфікацією методичної бази, а також вимог до вмінь та навичок з іноземної мови. Володіння іноземною мовою на пристойному рівні сприяє зближенню народів Європи та поліпшує шанси на досягнення успіху у професійному житті.

З 23.03.09 ПО 27.03.09 ВІДБУДУТЬСЯ НАСТУПНІ ЗАХОДИ ТИЖНЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор
______проф. Ю.Бошицький
«___» ___________2009 р.

Назва

Термін

Відповідальний

1.

Конкурс на кращий твір іноземною мовою на тему «Чому я обрав професію юриста».

за додатковим графіком

Батіна І.А.
Романенко О.В.
Гнида Л.Г.

2.

Проведення круглого столу іноземною мовою на тему «Галузі права».

24.03.09

Чаус С.В.

3.

Проведення міні-вікторин на краще знання країн, мови яких вивчаються.

25.03.09

Крепель В.І.
Ожоган А.В.
Батіна І.А.

4.

Підготовка інформаційних стендів про країни, мови яких вивчаються.

23.03.09

Кафедра іноземних мов

5.

Розміщення на сайті університету стислої інформації про критерії виділення 6 рівнів володіння іноземною мовою та описання вмінь та мовних компетенцій кожного рівня.

18.03.09

Крепель В.І.

6.

Розміщення на сайті університету списку адрес, на яких можна отримати інформацію про основні доробки європейського мовного комітету:

18.03.09

Крепель В.І.

7.

Розміщення на сайті зразків контролю мовної компетенції монологічне та діалогічне говоріння для всіх рівнів володіння іноземною мовою (початковий рівень володіння: А1, А2; середній рівень володіння: В1, В2; рівень вільного володіння: С1, С2).

19.03.09

Крепель В.І.

8.

Зустріч з послом Угорської Республіки.

 

 

Зав.кафедрою іноземних мов доц.Крепель В.І.

 

Запрошуємо всіх студентів долучитись до заходів
та взяти участь у тижні іноземних мов!

Критерії виділення рівнів володіння іноземною мовою:

 

 

Рівень
ВІЛЬНОГО
володіння

С2 Я вільно розумію будь-яку усну чи письмову інформацію. Я можу узагальнювати інформацію, отриману з різних письмових чи усних джерел та представляти її у вигляді чітко аргументованого зв’язного повідомлення. Я можу вільно та чітко висловлювати свої думки навіть щодо складних проблем, передаючи при цьому найтонші відтінки значення.

С1 Я розумію різноманітні складні розгорнуті тексти та можу виявити в них імпліцитні значення, які вони містять. Я вмію без підготовки, вільно, не відчуваючи труднощів в підборі слів, висловлювати свої думки. Моє мовлення відрізняється різноманіттям мовних засобів та точністю їх використання в ситуаціях повсякденного, навчального чи професійного спілкування. Я вмію складати чіткі, логічні, детальні повідомлення на складну тематику. Я правильно використовую композиційні моделі, слова-зв’язки та єднальні прийоми.

 

 

Рівень
СЕРЕДНЬОГО
володіння

В2 Я розумію основні ідеї складних текстів конкретного чи абстрактного змісту. Я також розумію технічні дискусії в області своєї спеціалізації. Я вмію майже без підготовки, досить вільно брати участь в діалогах з носіями мови, яка вивчається. Я можу ясно і детально висловлюватись з приводу широкого кола питань. Я можу пояснити свою точку зору з приводу важливого питання, називаючи аргументи «за» і «проти».

В1 Я розумію основні положення чітко сказаних висловлювань в межах літературної норми на відомі мені теми, з якими мені доводиться мати справу на роботі, в школі, на відпочинку і т.д. Я вмію спілкуватись в більшості ситуацій, які виникають під час перебування в країні, мова якої вивчається. Я можу скласти простий зв’язний текст на знайомі або цікаві для мене теми. Я можу описати свої особисті враження , події, розповісти про свої мрії, надії та сподівання. Я можу коротко обґрунтувати та пояснити свої погляди та наміри.

 

 

Рівень
ПОЧАТКОВОГО
володіння

А2 Я розумію окремі речення та найбільш вживані фрази, які стосуються важливих для мене тем (наприклад, основної інформації щодо мене, моєї родини, покупок, місця, де я живу, роботи). Я вмію обмінюватись нескладною інформацією на знайомі теми в простих, найбільш типових ситуаціях безпосереднього спілкування. Я можу за допомогою простих слів розповісти про свою освіту, найближче оточення та найбільш важливі для мене питання.

А1 Я розумію та вмію спілкуватись, використовуючи знайомі вислови та дуже прості фрази для вирішення конкретних завдань в ситуаціях повсякденного спілкування; я вмію представлятись та представляти інших; вмію задавати прості запитання особистого характеру, наприклад про те, де живе мій співрозмовник, про людей, яких він знає, що в нього є. я можу брати участь в простих діалогах, якщо мій співрозмовник говорить чітко та повільно і готовий мені допомогти.

Десять аргументів на користь вивчення іноземних мов


Знання іноземної мови надають Вам необмежені можливості, вивчати іноземну мову – значить отримати навички, завдяки яким Ви можете покращити своє професійне та особисте життя.

  1. У професійній сфері: спілкуючись з партнерами по бізнесу іноземною мовою, Ви покращуєте ділові стосунки і отримуєте шанс ефективно комунікувати, а значить мати успіх.

  2. Глобальна кар’єра: зі знаннями іноземної мови Ви покращуєте свій шанс знайти роботу в іноземній фірмі у власній країні та в інших країнах. Хороші знання іноземної мови перетворюють Вас на продуктивного співробітника для роботодавця із глобальними діловими стосунками.

  3. Туризм: туристи з німецькомовних, англомовних та іспаномовних країн багато подорожують. Вони охоче спілкуються з персоналом, що говорить їх рідною мовою.

  4. Наука і дослідництво: німецька мова є другою за важливістю та поширеністю після англійської мовою науки. За внеском до розвитку та досліджень Німеччина посідає третє місце у світі, країна надає дослідницькі стипендії іноземним науковцям.

  5. Комунікація: розвиток у сфері мас-медіа, інформаційних та комунікаційних технологій роблять необхідною багатомовну комунікацію. Значна частина важливих веб-сайтів пишеться англійською та німецькою мовами. Кожна десята книга в світі написана німецькою. Знання англійської та німецької мов надають розширений доступ до інформації.

  6. Знайомство з іншою культурою: вивчати іноземну мову означає познайомитись з життям, звичаями, традиціями, мріями та бажаннями людей в інших країнах.

  7. Подорожування: володіючи іноземними мовами, Ви можете вільно пересуватись і спілкуватись в багатьох країнах світу.

  8. Знайомство з літературою, музикою, мистецтвом та філософією: німецька мова є мовою Гете, Моцарта, Баха та Бетховена. Насолоджуйтесь читанням та слуханням їх творів мовою оригіналу.

  9. Можливість навчатись та працювати в Англії та Німеччині. Німеччина надає велику кількість стипендій для навчання в Німеччині. Молодим іноземцям видається особлива віза для роботи під час періоду відпусток, а для певних професій існують спеціальні правила видачі дозволу на роботу.

Програми обміну: існують договори про обмін учнями та студентами між Німеччиною та Україною.