Національна академія наук України Київський університет права

В КУП НАНУ пройшло відкрите лекційне заняття з навчальної дисципліни «Міжнародні економічні відносини» на тему «Світові фінанси в системі міжнародних економічних відносин»

15 Грудня, 2023

У нашому університеті існує традиція проведення відкритих лекцій та практичних занять. Особливістю відкритої лекції є те, що вона з одного боку є звичайною, черговою лекцією освітнього процесу, яка націлена на здобувачів вищої освіти, а з іншого – є подією у професійній діяльності лектора та вимагає від нього спеціальної підготовки, щоб показати свою діяльність з кращого боку, продемонструвати колегам зразок педагогічної майстерності.

Мета відкритої лекції – контроль якості викладацької роботи лектора; обмін досвідом; дружня допомога колег лектору у розкритті недоліків його роботи та їх усунення; пошук можливостей вдосконалення освітнього процесу. Відкриті лекції сприяють згуртуванню колективу кафедри, створенню концептуальної єдності науково-методичних підходів та дій щодо організації освітнього процесу та вимог до здобувачів вищої освіти. Проте необхідно пам’ятати, що лекція читається не для колег, а для здобувачів вищої освіти, тому тут не доречна надмірна «показуха».

Доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін, к.е.н. Олена АНТОНОВА 15 грудня 2023 року прочитала відкриту лекцію з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 293 «Міжнародне право».

Згідно з планом лекції були висвітлені наступні питання:

  • Світова фінансова система та принципи її функціонування;
  • Міжнародні фінансові ринки;
  • Міжнародні фінансові потоки;
  • Світовий фінансовий ринок;
  • Розвиток світової фінансової системи у сучасних умовах;
  • Головні світові фінансові центри;
  • Офшорні зони в системі світових фінансових центрів.

Здобувачі вищої освіти уважно слухали лектора, прагнули опанувати матеріал з світових фінансів в системі міжнародних економічних відносин. Суттєво допомагало в освоєнні матеріалу наявність мультимедійної презентації.

По закінченню колеги на кафедрі обговорили лекцію. Науково-педагогічні працівники зазначали змістовність лекції (тема розкрита повністю), інформативність (у лекції міститься цікавий матеріал), зв’язок з практикою (показано практичне значення представленого матеріалу), логічність, вільне володіння матеріалом (лектор не читає текст, а розмірковує, відповідає на питання), емоційність (відчуття зацікавленості лектора та його особиста думка), контакт з аудиторією, культура мови, доступність та темп викладення.

Доброзичливий характер обговорення лекції засвідчив здоровий психологічний клімат на кафедрі, рівень кваліфікації та зацікавленість у вдосконаленні освітнього процесу.

Всім науково-педагогічним працівникам кафедр, а особливо починаючим, необхідно частіше відвідувати лекції своїх колег, досвідчених науковців з метою підвищення свого професійного рівня.

Прес-Центр КУП НАНУ