Національна академія наук України Київський університет права

В КУП НАНУ відбулася презентація монографії до Дня юриста

9 Жовтня, 2022

У Київському університеті права НАН Україна 5 жовтня 2022 року з нагоди професійного свята – Дня юриста, відбулась презентація колективної монографії науковців Київського університету права НАН України та Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України «Проблеми підвищення ефективності кримінальної юстиції України». Праця вийшла за загальною редакцією академіка НАН України Ю.С. Шемшученка, професора, заслуженого юриста України Ю.Л. Бошицького. Особлива увага в Університеті приділяється розвитку наукових шкіл, підвищенню ефективності їх діяльності. Так, науково-дослідна діяльність здійснюється в контексті її інтеграції з юридичною освітою, де найбільш ефективною та системною формою такої інтеграції є творче співробітництво КУП НАНУ з Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України.


Колективну монографію присвячено сучасним тенденціям розвитку, функціонування, процесу реформування та проблемам підвищення ефективності кримінальної юстиції України. Зокрема, розглянуто питання вдосконалення як основних інститутів кримінальної юстиції, так і вдосконалення протидії окремим видам злочинів засобами кримінальної юстиції. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення кримінального та кримінального процесуального закону з метою підвищення їх ефективності в протидії злочинності. 


Об’єднання в даному дослідницькому проєкті наукового потенціалу Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України і Київського університету права НАН України сприяє глибокому і різнобічному науковому дослідженню проблем протидії злочинності, спрямованому на підвищення ефективності цієї протидії.

Прес-Центр КУП НАНУ