Національна академія наук України Київський університет права

Вийшов друком №1-2021 «Часопису Київського університету права»

11 Червня, 2021

Нещодавно побачив світ №1-2021 «Часопису Київського університету права». Відкриває номер стаття професора Ю. Л. Бошицького та доцента К. С. Лісової «Щодо важливості виховної роботи в умовах дистанційного навчання в Київському університеті права НАН України». Автори наголошують, що реалії сьогодення доводять актуальність дистанційної освіти. А це означає, що її потрібно вдосконалювати і шукати нові форми, урізноманітнювати завдання, застосовувати нові інструменти для створення цікавого контенту. У відповідь на виклики пандемії університетська спільнота Київського університету права НАН України виявила високий рівень готовності та напрацювала новий досвід, який стане у пригоді в сучасному змінному світі.

У рубриці «Видатні правознавці» стаття професорів І. Б. Усенка та І. Й. Бойка, присвячена відомому правознавцю Володимиру Гавриловичу Сокуренку. На основі нових архівних матеріалів подано відомості про його життя, наукову, викладацьку та громадську діяльність. Особлива увага приділена маловідомому ранньому періоду життя В. Г. Сокуренка, його ратній праці в роки Другої світової війни і навчанню в аспірантурі.

Особливий інтерес становить стаття академіка НАН України Ю.С. Шемшученка та ст. наукового співробітника В.В. Семеняки «Економіко-правові проблеми реалізації програмно-цільової підходу в космічній галузі України», в якій показано, що застосування загальнодержавних цільових науково-технічних космічних програм не стало дієвим державним інструментом вирішення проблем розвитку національної космічної галузі. Доводиться потреба модернізації організаційно-правового, економічного та методологічного підходів до розробки космічних програм, їх адаптації до ринкових умов господарювання.

Актуальною також є стаття докторки юридичних наук І.Д. Софінської «COVID-19 і санітарна паспортизація: quo vadis Europa Unionis?»

Гість номера цього разу − професорка О.О. Слюсаренко «21st Сentury Generations Z. A.B.C – Destroyers or Creators?»

Також на сторінках журналу висвітлені актуальні проблеми теорії та історії держави і права, конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, аграрного, екологічного, кримінального й міжнародного права. 

Серед них статті не лише українською, а й англійською мовами. Поряд із цим, у часописі подано рецензії на наукові праці та підручники з юридичної тематики тощо. 

«Часопис» входить до міжнародних наукометричних баз даних HeinOnline (США), Index Copernicus International (Польща) та до бази даних цитувань CrossRef (США)

За результатами індексування  журналу в Міжнародній наукометричній базі даних «Index Copernicus» показник ICV становить 73,51. І це один із найкращих результатів серед юридичних журналів.

Щиро дякуємо членам редакційної колегії «Часопису», а також нашим авторам! Завдяки нашій плідній співпраці ми можемо пишатися своїм журналом.

Із повним змістом номерів можна ознайомитися на сайті «Часопису Київського університету права»: https://chasprava.com.ua

Прес-центр КУП НАНУ