Національна академія наук України Київський університет права

Рік 2016

  1. Piwowarski J.Uniformed Services’ Ethics: Psychological, Social and Legal Aspects.–Lviv: SPOLOM, 2016. – 344 p.
  2. Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 грудня 2015 р.)– [редкол.: Ю. Л. Бошицький, Ф. Гарі, О. Шевченко та ін.]. – Львів, «Галицька видавнича спілка», 2015. – 247 с.
  3. Сучасні проблеми     правової     системи     України.     Збірник     матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції. 26 листопада 2015 р. (м. Київ) / За заг.   ред.   Ю. Л.   Бошицького,   О. В.   Чернецької,   Н. О.   Армаш,   О. О.   Кваші, Л. Л. Кінащук В.В. Луця, О. О. Харчука. – Випуск 7. – Львів, «Галицька видавнича спілка», 2015. – 347 с.
  4. Європейська юридична освіта і наука. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. 13-14 листопада 2015 року/ ред. кол.: Бошицький Ю. Л, Петік О. В., Чернецька О. В., Лазур Я. В. – Львів, «Галицька видавнича спілка», 2015. – 186 с.
  5. Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали V Всеукр. наук.-практ.конфер./ Редкол. Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В., Українець С.Я. – Рівне: РІКУП НАНУ, 2015 – 308 с.
  6. Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. 17 листопада 2015 р. (м. Київ). / За заг. ред. Ю. Л. Бошицького, О. В. Чернецької, Г. С. Семакова, П. Д. Біленчука. – Львів, «Галицька видавнича спілка», 2016.-193 с.