Національна академія наук України Київський університет права

Кафедра загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін бере свій початок від кафедри теорії та історії держави і права, утвореної при Київському університеті права НАН України у 1995 році.

З моменту її створення до науково-педагогічного складу кафедри входили д.ю.н., проф. Прозорова Н.С., д.ю.н., проф. Оніщенко Н.М., к.ю.н., проф. Усенко І.Б. (перший завідувач кафедри), к.ю.н., доц. Тарахонич Т.І., д.ю.н., проф. Копиленко О.Л., д.ю.н., проф. Зайчук О.В., к.ю.н., доц. Львова О.Н., д.ю.н., проф. Бобровник С.В. та інші. У процесі структурної реорганізації університету до науково-педагогічного складу кафедри були долучені науково-педагогічні працівники кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін.

На сьогодні кафедра являє собою потужний осередок навчальної та наукової діяльності КУП НАН України. Основними її завданнями є сприяння становленню сучасного демократичного світогляду молодої особистості, надання знань і формування навичок для самореалізації людини як у професійній, так і суспільно-громадській сфері, формування загальної культури та професійної етики, розвиток креативного мислення здобувачів вищої освіти, навичок до самонавчання і саморозвитку.

Кафедра є структурним підрозділом університету, що відповідає переважно за загальну підготовку здобувачів вищої освіти, яка спрямована на отримання ґрунтовних знань та практичних навичок достатньо різноманітного спрямування: від мовленнєвої підготовки (українська мова (за професійним спрямуванням), ділова іноземна мова, іноземна мова спеціальності, англійська мова (професійного спрямування), німецька мова, практика перекладу, латинська мова); соціально-гуманітарної підготовки (філософія, логіка та критичне мислення, психологія, соціологія, риторика та ораторське мистецтво, релігієзнавство, історія української та зарубіжної культури тощо) до загальнотеоретичної правової підготовки (теорія держави і права, актуальні проблеми теорії держави і права, канонічне право, історія вчень про державу і право, історія держави і права України, юридична деонтологія тощо).

Полідисциплінарний характер діяльності кафедри передбачає постійний пошук шляхів гармонізації взаємодії науково-педагогічних працівників кафедри, пошук методологічних і теоретичних засад, на яких кафедра ефективно працює над виконанням своїх функцій. Водночас кафедра є чутливою до сучасних тенденцій та інновацій в освітньому просторі.

Важливим напрямом роботи кафедри є освітньо-виховна робота зі студентською молоддю. Тому на кафедрі постійно працює декілька науково-освітніх гуртків із різних, переважно соціально-гуманітарного спрямування, аспектів («Пам’ятки права», з метою поглибленого вивчення найвідоміших джерел права в історії людства та «Латинські читання», «Debates club» для покращення мовленнєвих навичок здобувачів вищої освіти тощо). Крім того, на кафедрі здійснюється організація наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів. 

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно працюють як над підвищенням власної кваліфікації, так і над впровадженням інноваційних технологій навчання та вдосконаленням сучасних дистанційних форм і методів освіти. Статті працівників кафедри регулярно  публікуються на сторінках «Часопису Київського університету права» та авторитетних вітчизняних і зарубіжних фахових виданнях, зокрема, що індексуються в різних наукометричних базах.

 • Матвєєв
  Сергій Васильович

  Завідувач кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент

  Читати далі
 • Вакуліч
  Яна Миколаївна

  Старший викладач кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін

  Читати далі
 • Васюк
  Людмила Миколаївна

  Старший викладач кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін

  Читати далі
 • Кальмук
  Ірина Павлівна

  Кандидат філософських наук, доцент кафедри загальнотеоретичних правових і  соціально-гуманітарних дисциплін

  Читати далі
 • Романова
  Олена Миколаївна

  Кандидат історичних наук, доцент кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін

  Читати далі
 • Павлов
  Володимир Олександрович

  Старший викладач кафедри загальнотеоретичних та соціально-гуманітарних дисциплін

  Читати далі
 • Гаджоса
  Денис Романович

  Викладач

  Читати далі
 • Загуменна
  Надія Володимирівна

  Старший викладач

  Читати далі
 • Солодка
  Анжеліка Костянтинівна

  Доктор педагогічних наук, професор

  Читати далі
 • Стежко
  Світлана Орестівна

  Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін

  Читати далі
 • Браславець
  Олексій Юрійович

  Кандидат економічних наук, доцент кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін

  Читати далі
 • Баркарь
  Уляна Ярославівна

 • Пилипенко
  Вікторія Вікторівна

 • Бородін
  Костянтин Сергійович

  Викладач

  Читати далі
 • Майорова
  Анастасія Андріївна

  Старший лаборант

  Читати далі

Ділова іноземна мова

Європейське право

Іноземна мова (Англійська)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова спеціальності

Історія вчень про державу і право

Історія держави і права зарубіжних країн

Історія держави і права України

Канонічне право

Латинська мова

Логіка та критичне мислення

Методологія та організація наукових досліджень з теорії та практики міжнародного права

Німецька мова

Практикум перекладу

Проблеми теорії держави і права

Психологія

Судова риторика та ораторське мистецтво

Теорія держави і права

Теорія і практика перекладу (бізнес-переклад та переклад конференцій)

Теорія і практика перекладу

Філософія

Філософія права

Юридична деонтологія та професійна етика

Юридична психологія