Національна академія наук України Київський університет права

Кафедра кримінального права та процесу

Кафедра кримінального права та процесу була створена у 2019 році шляхом реорганізації кафедри галузевих правових наук. Кафедра забезпечує наступність і примноження традицій наукових шкіл авторитетних попередників з урахуванням динаміки розвитку юридичної науки та правових систем в Україні та зарубіжних країнах.

 

Кафедра кримінального права та процесу у тісній співпраці з іншими кафедрами Київського університету права НАН України здійснює навчально-методичну, науково-дослідну та виховну діяльність, орієнтовану на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації в динамічних умовах формування ринкових відносин. Свою повсякденну діяльність колектив кафедри спрямовує на ефективну реалізацію концепції юридичної освіти КУП НАН України, що комплексно поєднує навчання, наукове дослідження та виховання студентів відповідно до європейських стандартів і рівнів.

Особливість кафедри кримінального права та процесу полягає в тому, що більшість науково-педагогічних працівників є не тільки науковцями-теоретиками але й практиками (працювали або працюють в системі органів прокуратури України, МВС України, органах судової влади України, адвокатури України та ін.). Робота науково-педагогічних працівників кафедри спрямована на застосування інтерактивних методик викладання юридичних дисциплін з метою підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі права. Головним критерієм цього виступає компетентність, відповідальна громадська позиція, високий рівень ділової етики і всебічний розвиток здобувачів вищої освіти.

Кафедра забезпечує організацію проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти на підприємствах (установах, організаціях) різних форм власності, в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, адвокатурі України, закладах освіти, науково-дослідних установах. Розроблена програма проходження практики регламентує завдання, зміст, види, етапи, загальні питання організації і проведення виробничої практики, форми контролю та форми звітності здобувачів вищої освіти за результатами її проведення.

Науково-педагогічними працівниками кафедри кримінального права та процесу Київського університету права Національної академії наук України для здобувачів вищої освіти постійно проводяться різноманітні наукові заходи: круглі столи, наукові дискусії тощо до проведення яких залучаються провідні науковці та практики в юридичній галузі.

Випускники КУП НАН України працюють у Верховному Суді, Вищому антикорупційному суді, Міністерстві юстиції України та в інших державних органах та установах України, на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності та господарювання.

 

 • Андрусів
  Валерій Григорович

  Завідувач кафедри кримінального права та процесу, вчений секретар, кандидат юридичних наук

  Читати далі
 • Ковальчук
  Юрій Іванович

  Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та процесу

  Читати далі
 • Кайло
  Іван Юрійович

  Доктор юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу

  Читати далі
 • Перелигіна
  Раїса Володимирівна

  Кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу Київського університету права НАН України

  Читати далі
 • Гольдберг
  Наталя Олександрівна

  Кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу

  Читати далі
 • Дроздович
  Надія Людвігівна

  Кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу

  Читати далі
 • Веселовська
  Наталія Олександрівна

  Кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу

  Читати далі
 • Кузьменко
  Олена Валеріївна

  Доцент кафедри кримінального права та процесу

  Читати далі
 • Канфуі
  Іван Васильович

  Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та процесу

  Читати далі
 • Бердиченко
  Ірина Олегівна

  Кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу

  Читати далі
 • Малій
  Микола Іванович

  Викладач

  Читати далі
 • Канигіна
  Галина Володимирівна

  Викладач

  Читати далі
 • Антонюк
  Анастасія Борисівна

  Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та процесу

  Читати далі

Основною метою діяльності кафедри є забезпечення освітнього процесу. Силами науково-педагогічних працівників кафедри забезпечується викладання фундаментальних навчальних дисциплін та авторських спецкурсів. Відповідно до наказу ректора Київського університету права НАН України за кафедрою кримінального права та процесу закріплено такі  навчальні дисципліни:

Адвокатура

Верховенство права та правосуддя в Україні

Виробнича практика

Захист у кримінальному провадженні

Кримінальна юстиція України

Кримінальне право. Загальна частина

Кримінальне право. Особлива частина

Кримінально-виконавче право

Кримінально-правова охорона медичної діяльності

Кримінально-правові, криміналістичні та кримінологічні засади протидії корупції

Кримінологія

Міжнародний судовий процес: кримінально-правовий аспект

Навчальна практика

Порівняльне кримінальне право та процес

Проблеми практичної імплементації рішень ЄСПЛ в національному судочинстві

Проблеми призначення покарань

Протидія насильницькій злочинності

Процесуальна документація

Судова медицина та психіатрія

Судові системи та порівняльне судове право

Судові та правоохоронні органи

Сучасна судова практика у кримінальних справах. Прецедент

Сучасні проблеми кримінально-правової кваліфікації злочинів

Фахова практика в юридичній клініці

Криміналістика

Правові аспекти забезпечення боротьби з міжнародною злочинністю

Альтернативні способи вирішення спорів

Методологія і доктрина сучасною кримінології

Сучасні проблеми кримінального права та процесу

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Проблеми права біоетики

Кримінальний процес

Робоча програма фахової (виробничої) практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»

Верховенство права та правосуддя в Україні

Виробнича практика

Захист у кримінальному провадженні

Кримінальна юстиція України

Кримінальне право. Загальна частина

Кримінальне право. Особлива частина

Кримінально-виконавче право

Кримінально-правова охорона медичної діяльності

Кримінально-правові, криміналістичні та кримінологічні засади протидії корупції

Кримінологія

Навчальна практика

Порівняльне кримінальне право та процес

Проблеми призначення покарань

Протидія насильницькій злочинності

Процесуальна документація

Судова медицина та психіатрія

Судові системи та порівняльне судове право

Судові та правоохоронні органи

Сучасні проблеми кримінально-правової кваліфікації злочинів

Фахова практика в юридичній клініці "Фенікс"

Криміналістика

Правові аспекти забезпечення боротьби з міжнародною злочинністю

Альтернативні способи вирішення спорів

Методологія і доктрина сучасною кримінології

Сучасні проблеми кримінального права та процесу

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Проблеми права біоетики

Кримінальний процес

Робоча програма фахової (виробничої) практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»